Tag: Liefde

De God die geeft

Lieve zussen, Sommige mensen denken dat God een eisende God is die je fijne dingen afneemt. Zij zien het geloof als een juk dat je berooft van een ontspannen leven. God pakt je je vrijheid af en je plezier. Je moet van alles en je mag niets. Wie zo denkt, kent... Lees meer

Liefde en trouw

Lieve zussen, Liefde en trouw worden in de Bijbel vaak in één adem genoemd. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zien we allereerst terug in de relatie die God met ons onderhouden wil. Hij liet in zijn Zoon Jezus Christus zien dat Hij liefhad tot in de dood.... Lees meer

Boosheid

Lieve zussen, Mag je als christen boos zijn? Zeker. Ook God kan boos zijn. Hij ontstak in heilige toorn toen de Israëlieten Hem ontrouw waren. En denk aan de Here Jezus die de handelaren wegjoeg van het tempelplein. Wat was Hij boos, omdat de mensen het huis van zijn... Lees meer

Reputatie

Lieve zussen, De geur van iemands parfum kan nog een poosje in je huis blijven hangen nadat diegene allang is vertrokken.  ‘Het ruikt hier naar visite,’ zei mijn zoontje vroeger als hij uit school kwam en een onbekend geurtje rook.  Soms moet je bij een bepaalde parfum meteen aan... Lees meer

Verbonden

Lieve zussen, ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken …’ Overbekende en geliefde woorden die de Here Jezus uitsprak vlak voordat Hij ging sterven. Het zit ‘m soms in de kleine woordjes om de diepe betekenis van Jezus’ boodschap goed te begrijpen. Als we deze tekst – zoals gewoonlijk... Lees meer

Opbouwende woorden

Lieve zussen, Misschien heeft iemand ooit iets tegen je gezegd wat zóveel indruk op je maakte dat je het nooit weer vergeten bent. Een leraar, die zei dat hij in je talent geloofde. Je vader, die zei hoe gelukkig hij was toen jij werd geboren. Opbouwende woorden, waardoor je... Lees meer

Vanuit mijn hart

Lieve zussen, Als je niet naar God wilt luisteren, hoe kun je dan oprecht bidden? Dat is de les van deze Spreuk. Een les die we overal in de Bijbel tegenkomen. Zoals in de Psalmen en de Profetieën. (Lees bijvoorbeeld Psalm 40: 7-9 en Jesaja 29: 13 e.v.) Het... Lees meer

Wat jij geven kunt

Lieve zussen, Als liefde en trouw in je hart geschreven zijn, zie je dat terug in de manier waarop je met andere mensen omgaat. De schrijver van Spreuken komt met een aantal concrete lessen die extra duidelijk worden als je de HSV er even naast legt. ‘Je mag de... Lees meer

De weg naar het hart

Lieve zussen, Gehoorzaamheid aan God hoort bij een christelijk leven. Maar met gehoorzaamheid is niet alles gezegd! In deze gelijkenis van de Here Jezus keert de jongste zoon terug naar de vader. Hij heeft niets meer. Alleen zijn berouw. Er is niets meer wat nog voor hem pleiten kan.... Lees meer

Wat de wereld nodig heeft

Lieve zussen, We leven in een wereld waarin mensen elkaar veel pijn kunnen doen. Dat is een ander soort leed dan iets waarin mensen niet de hand hebben, zoals ziekte of een ongeval. Het is leed wat moeilijk te verwerken is, omdat je vaak het onbevattelijke een plek moet... Lees meer