Tag: Liefde

Persoonlijk

Lieve zussen, Cornelius is een Romeinse onderofficier die in Caesarea woont. En hoe bijzonder: Cornelius is een gelovige man! Hij vreest God, samen met iedereen die in zijn huis woont, zowel familie als werknemers. Als hoofd van een legerafdeling doet hij zijn werk tussen de Joodse bevolking. Cornelius bidt... Lees meer

Blij zijn met…

Lieve zussen, Paulus roept de lezers van zijn brief op om met elkaar mee te leven, in vreugde en verdriet. Meeleven met blijde gebeurtenissen lijkt misschien niet zo moeilijk. We gaan liever naar een feest dan naar een begrafenis. Je ziet het wel op aankondigingen staan: ‘We nodigen je... Lees meer

Wat de wereld nodig heeft

Lieve zussen, We leven in een wereld waarin mensen elkaar veel pijn kunnen doen. Dat is een ander soort leed dan iets waarin mensen niet de hand hebben, zoals ziekte of een ongeval. Het is leed wat moeilijk te verwerken is, omdat je vaak het onbevattelijke een plek moet... Lees meer

De God die geeft

Lieve zussen, Sommige mensen denken dat God een eisende God is die je fijne dingen afneemt. Zij zien het geloof als een juk dat je berooft van een ontspannen leven. God pakt je je vrijheid af en je plezier. Je moet van alles en je mag niets. Wie zo denkt, kent... Lees meer

Liefde en trouw

Lieve zussen, Liefde en trouw worden in de Bijbel vaak in één adem genoemd. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zien we allereerst terug in de relatie die God met ons onderhouden wil. Hij liet in zijn Zoon Jezus Christus zien dat Hij liefhad tot in de dood.... Lees meer

Boosheid

Lieve zussen, Mag je als christen boos zijn? Zeker. Ook God kan boos zijn. Hij ontstak in heilige toorn toen de Israëlieten Hem ontrouw waren. En denk aan de Here Jezus die de handelaren wegjoeg van het tempelplein. Wat was Hij boos, omdat de mensen het huis van zijn... Lees meer

Reputatie

Lieve zussen, De geur van iemands parfum kan nog een poosje in je huis blijven hangen nadat diegene allang is vertrokken.  ‘Het ruikt hier naar visite,’ zei mijn zoontje vroeger als hij uit school kwam en een onbekend geurtje rook.  Soms moet je bij een bepaalde parfum meteen aan... Lees meer