Tag: Gods Trouw

Eben-Haëzer

Lieve zussen, Het geloof geeft ons toekomstperspectief. We mogen vooruitkijken en onze blik gericht houden op onze eindbestemming: het eeuwige leven bij God. Maar het is ook goed om af en toe achterom te kijken naar het verleden. Dan zien we vol verwondering hoe ver we zijn gekomen. Beter... Lees meer

Kijk maar terug

Lieve zussen, Misschien heb jij in je gebed ook wel eens gepleit. Je wilde God ergens aan herinneren. Je vertelde Hem dat je een goede reden had om op Hem te vertrouwen. Dat deed David ook. Hij bad in Psalm 25 om bevrijding van zijn vijanden en om vergeving... Lees meer

Een nieuw hart

Lieve zussen, Het is niet best als iemand je verwijt dat je een hart van steen hebt. Die ander vindt dan dat je hard en ongevoelig bent. In deze profetie gaat het ook over een hart van steen. Het volk Israël had zich onverschillig gedragen tegenover God. Het leek... Lees meer

Alleen aan God de eer!

Lieve zussen, We lazen gisteren dat Barak meer op Debora vertrouwde dan op Gods belofte. Maar God is trouw. Ook als zijn kinderen weer twijfelen en kleingelovig zijn. God zaait paniek in het vijandelijke leger. Daardoor overwinnen de Israëlieten, onder leiding van Barak. Alleen de legerbevelhebber wordt níet door... Lees meer

Hij maakt het kwade goed

Lieve zussen, Je hebt het vast wel eens iemand horen zeggen: ‘Als er een God zou zijn, was er niet zoveel ellende op deze wereld.’ Of ‘Als God liefde is, laat Hij dan wat aan al die oorlogen doen.’ Voor we het weten houden we God verantwoordelijk voor de... Lees meer

Gods plannen falen niet

Lieve zussen, Het begon zo mooi voor Izak en Rebekka. God bracht hen op een wonderlijke manier bij elkaar. Ze hadden elkaar lief. En na jaren van kinderloosheid verhoorde God hun gebed en gaf Hij hen een tweeling: Jakob en Ezau. God beloofde dat beide jongens de stamvader van... Lees meer

Aandenken

Lieve zussen, ‘Waarom staat dat beeld daar, pap?’ vroeg ik als kind aan mijn vader toen we langs een oorlogsmonument wandelden. Mijn vader vertelde me over de Tweede Wereldoorlog, over de razzia die aan tientallen dorpelingen het leven had gekost. Ik ben het nooit weer vergeten. God maakte een... Lees meer

God is trouw

Lieve zussen, Wij kunnen altijd op God rekenen. In gelukkige en moeilijke dagen. Aan Gods trouw zal nooit iets veranderen. Daarom geven Gods beloften kracht en houvast in een onzeker bestaan. Dat weet de dichter van Psalm 89 ook. Hij herinnert zich wat God beloofde aan koning David. Davids dynastie zou... Lees meer

Dit is de dag

Lieve zussen, We kijken vandaag naar een ander vers van Psalm 118, het lied over Gods eeuwige trouw. Gisteren lazen we dat God zijn kinderen nooit in de steek laat. Als je tot Hem roept, zal Hij je antwoorden met zijn eindeloze liefde. Hij geeft je ruimte in de... Lees meer

Eeuwig duurt zijn trouw

Lieve zussen, Psalm 118 is een danklied over Gods trouw. Wel vijf maal komen we dat mooie refrein tegen: … eeuwig duurt zijn trouw. (vers 1-4 en 29) Dat is nu precies het grote verschil tussen Gods trouw en de trouw van mensen. Als je het van mensen verwacht,... Lees meer