Tag: Gods Liefde

Koorden van liefde

Lieve zussen, In Hosea 11 lezen we over Gods vaderliefde voor zijn volk. Let op de prachtige beeldspraak: ‘… leerde lopen … op de arm nam …  hen verzorgde.’ Zoals een vader over zijn kind spreekt, zo spreekt God over zijn volk. Zelfs in zijn gekwetste liefde! In vers... Lees meer

Glans

Lieve zussen, We mogen vandaag op onze eigen plaats Gods liefde uitdragen. We kunnen dit alleen op de juiste manier doen als we ons door God zélf laten toerusten. Daarom is het zo belangrijk dat we God dagelijks ontmoeten. God vertelt ons in de Bijbel wie Hij is en... Lees meer

Het afscheid nadert

Lieve zussen, De sfeer tijdens de Veertigdagentijd kan zo dubbel zijn. Moet je nu blij zijn of juist verdrietig? Het is lente. Dat betekent nieuw leven, jonge blaadjes, zonlicht en bloemen. En tegelijk voelen we de ernst van de lijdenstijd. Leven en dood liggen zo dicht bij elkaar. Net... Lees meer

Dit is de dag

Lieve zussen, We kijken vandaag naar een ander vers van Psalm 118, het lied over Gods eeuwige trouw. Gisteren lazen we dat God zijn kinderen nooit in de steek laat. Als je tot Hem roept, zal Hij je antwoorden met zijn eindeloze liefde. Hij geeft je ruimte in de... Lees meer

Een naam die alles zegt

Lieve zussen, Mozes is de berg Sinaï beklommen voor een ontmoeting met God. God zal hem de wet geven op twee stenen platen. Als God afdaalt in een wolk, roept Hij zijn eigen naam uit. Een ontzagwekkende gebeurtenis! In zijn naam vertelt God Wie Hij is en wat zijn... Lees meer

Zo dichtbij

Lieve zussen, God wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Dat is een groot wonder. De almachtige Schepper, die een innige band wil onderhouden met de mens.  Een band gebaseerd op vertrouwen en vertrouwelijkheid. In de Bijbel laat God steeds zien hoe dicht Hij bij ons komen wil. Hij... Lees meer

Onmeetbaar

Lieve zussen, Eigenlijk zijn wij, mensen, altijd aan het meten. We tellen en houden scores bij. We vergelijken en wedijveren. We willen onszelf of elkaar overtreffen. Sommigen doen alles om een record te verbreken. Er worden prijzen en onderscheidingen uitgedeeld voor buitengewone prestaties. Prestaties die wonderbaarlijk zijn voor het menselijk... Lees meer