Tag: Gods Liefde

Koorden van liefde

Lieve zussen, In Hosea 11 lezen we over Gods vaderliefde voor zijn volk. Let op de prachtige beeldspraak: ‘… leerde lopen … op de arm nam …  hen verzorgde.’ Zoals een vader over zijn kind spreekt, zo spreekt God over zijn volk. Zelfs in zijn gekwetste liefde! In vers... Lees meer

Zo dichtbij

Lieve zussen, God wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Dat is een groot wonder. De almachtige Schepper, die een innige band wil onderhouden met de mens. Een band gebaseerd op vertrouwen en vertrouwelijkheid. In de Bijbel laat God steeds zien hoe dicht Hij bij ons komen wil. Hij vergelijkt... Lees meer

Op het hart gedragen

Lieve zussen, Als je je verdiept in de bijbelse symboliek, doe je ontroerende ontdekkingen. Ook daardoor wil God zijn kinderen zoveel vertellen. Bijvoorbeeld in Exodus 28, waar het gaat over het kleed van de hogepriester. De hogepriester was de tussenpersoon tussen God en zijn volk. Hij herinnerde de Israëieten... Lees meer

Boven de wolken van je leven

Lieve zussen, We hebben onstuimige dagen achter de rug. Heb je die grillige wolkenluchten gezien? Door de harde wind veranderen ze voortdurend van kleur en vorm. Tijdens een opklaring zie je grote witte wolken langs de blauwe hemel jagen. Soms met een gouden rand van zonlicht. Maar binnen enkele tellen kan... Lees meer

Hoe God is

Lieve zussen, Mozes is de berg Sinaï beklommen voor een ontmoeting met God. God zal hem de wet geven op twee stenen platen. Als God afdaalt in een wolk, roept Hij zijn eigen naam uit. Een ontzagwekkende gebeurtenis! In zijn naam vertelt God Wie Hij is en wat zijn... Lees meer

Gods geschenk

Lieve zussen, Op een sabbatdag genas Jezus een man die al achtendertig jaar ziek was. ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ (vers 8) In één moment veranderde Jezus het leven van de man van een lijdensweg in onbeschrijfelijk geluk. Opnieuw liet Jezus zien waarvoor Hij gekomen was:... Lees meer