Tag: Gods Koninkrijk

Naast elkaar

Lieve zussen, Gisteren lazen we hoe belangrijk de kinderen voor de Here Jezus zijn. Hij stelt ze ons ten voorbeeld. Wij moeten worden als een kind. Wie afhankelijk durft te zijn van de Vader, die heeft begrepen waar het in Gods koninkrijk om draait. Het raakt de Here Jezus... Lees meer

Mijn voornemen

Lieve zussen, Johannes de Doper wist dat zijn taak bijna ten einde gekomen was. De Here Jezus was begonnen met zijn werk op aarde. De mensen begonnen bij Johannes weg te lopen en zochten Jezus op om gedoopt te worden. Johannes’ leerlingen kwamen hem dit ongerust vertellen. Het verbaasde... Lees meer

Waar de vrede begint

Lieve zussen, In de nacht van Jezus’ geboorte zingen de engelen over ‘vrede op aarde voor alle mensen die God liefheeft’. Vrede op aarde… Wás dat maar zo. Geen verdeeldheid en ruzie. Geen onbegrip en misverstanden. Geen oorlogen. Overal waar de zonde áánwezig is, is de vrede áfwezig. Vrede op... Lees meer