Tag: Dagelijks Leven

Wat we moeten doen

Lieve zussen, Johannes brengt met zijn boodschap heel wat teweeg onder het volk. Hij roept de mensen op om tot inkeer te komen. Ze moeten berouw tonen en hun leven totaal veranderen, want het koninkrijk van God nadert! Dat bericht maakt diepe indruk. Wat is het lang geleden dat... Lees meer

Het echte vasten

Lieve zussen, Het volk Israël was teleurgesteld en verongelijkt.Waarom zegende God hen niet? Zag Hij niet hoe vroom ze bezig waren? (vers 2 en 3)Ze dachten toch echt dat ze God wel tevreden hadden gestemd.Ze waren zelfs aan het vasten! Ja… de vroomheid van het volk leek net echt.In deze... Lees meer

Diep verbonden

Lieve zussen, ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken …’ Overbekende en geliefde woorden die de Here Jezus uitsprak vlak voordat Hij ging sterven. Het zit ‘m soms in de kleine woordjes om de diepe betekenis van Jezus’ boodschap goed te begrijpen. Als we deze tekst – zoals gewoonlijk... Lees meer

Eer aan de Schepper!

Lieve zussen, Wat een mooi, lenteachtig begin van de week. Daar word je toch blij van? Heb je de merel al horen zingen? Wie heeft hem verteld dat de winterstilte voorbij is? Wonderlijk om te zien hoe het langzaamaan voorjaar wordt in de natuur. Eer aan de Schepper! Het... Lees meer

Liefde vanuit het hart

Lieve zussen, God laat in de Bijbel steeds aan zijn volk weten dat geloven geen kwestie van zakelijke afspraken is. Zo van ‘als jij dit doet, doe ik dat.’ Zo gingen de heidense volken te werk in hun afgodendienst. Zij waren altijd bezig om hun goden tevreden te stemmen,... Lees meer

Gebed voor jou

Lieve zussen, Het is best lastig om als christen je weg te zoeken in een maatschappij die met God geen rekening houdt. Jezus wist van tevoren hoe moeilijk het voor Gods kinderen zou zijn om in deze wereld staande te blijven. Zou de wereld die Hém haatte, zijn volgelingen... Lees meer

Levend en gevend

Lieve zussen, We lezen in de Bijbel hoe vaak God zijn kinderen waarschuwt voor de afgodendienst.  Het volk Israël mocht zich daarom ook niet vermengen met de omringende volken. (Exodus 34:15-17)  God wist hoe gemakkelijk een afgod je leven binnendringen kan… Afgodendienst is niet iets van vroeger.  Ook in onze... Lees meer

Een goed voornemen

Lieve zussen, Deze dagen horen we veel mensen praten over hun goede voornemens voor 2019. De één wil meer sporten en een ander wil afvallen. Ook hoorde ik iemand zeggen dat ze meer wil genieten van de kleine dingen. Een mooi streven! Ja, in het nieuwe jaar willen we... Lees meer

Uitzondering

Lieve zussen, Het ligt op de loer om, soms ongemerkt, mee te gaan in een levensstijl die God niet wil. Ons onderscheidingsvermogen vervlakt of we bezwijken onder de druk van de omgeving. Niemand vindt het leuk om een uitzondering te zijn en ‘er buiten’ te staan. En dan hebben... Lees meer

Een les van onze Meester

Lieve zussen, Jezus leert ons in de Bergrede hoe we met onze naaste horen om te gaan. We zijn het licht van de wereld en hebben de taak om Gods liefde uit te dragen. Dat betekent, zegt Jezus, dat we onze naaste niet hoogmoedig mogen veroordelen. Eerst spreekt Jezus over... Lees meer