Tag: Dagelijks Leven

Zegen

Lieve zussen, Psalm 67 begint met een bede die ons bekend in de oren klinkt. Woorden van de ‘priesterzegen’ uit Numeri 6:24-26. Vaak wordt deze zegen ons in de kerkdienst meegegeven. In vers 3 lezen we dat Gods zegen in ons leven een bijzonder doel mag dienen. Dan zal... Lees meer

Meer dan het leven

Lieve zussen, Hoeveel is Gods liefde jou waard? ‘Gods liefde is beter dan het leven,’ zegt David. Dat is nogal wat. Het leven kan ons zo dierbaar zijn! We hangen aan dit bestaan en kunnen het maar moeilijk loslaten. Ja, het leven is toch wel het kostbaarste wat je... Lees meer

Nog meer onkruid

Lieve zussen, God zaait zijn Woord in ons hart, lazen we gisteren. Krijgt het zaad de kans om wortel te schieten, te groeien en vrucht te dragen? Het zaad kan verstikt worden door het snelgroeiende onkruid, zegt de Here Jezus. Zo kan ons geloof belemmerd worden door onze zorgen.... Lees meer

Perspectief

Lieve zussen, ‘De enige zekerheid in dit leven is dat ik ooit zal sterven,’ hoorde ik iemand zeggen. Dat is eigenlijk precies wat Prediker in deze verzen zegt. Je weet niet hoe de toekomst eruit zal zien, maar dit weet je wél: je gaat dood… Wie je ook bent.... Lees meer

Mijn voornemen

Lieve zussen, Johannes de Doper wist dat zijn taak bijna ten einde gekomen was. De Here Jezus was begonnen met zijn werk op aarde. De mensen begonnen bij Johannes weg te lopen en zochten Jezus op om gedoopt te worden. Johannes’ leerlingen kwamen hem dit ongerust vertellen. Het verbaasde... Lees meer

Ga in vrede!

Lieve zussen, Het Kerstfeest is voorbij. We gaan over tot de orde van de dag. Opruimen, boodschappen doen, wassen draaien. Op naar Oudjaarsdag. En ondertussen mag het lied van de engelen nazingen in onze harten. Het lied over vrede op aarde. De vrede, die in ons eigen hart begint... Lees meer

In de schaduw

Lieve zussen, In de nabijheid van het Licht der wereld zal het nooit donker in je leven zijn, schreef ik gisteren. Eén van onze zussen reageerde als volgt: ‘Dat durf ik niet zomaar te zeggen tegen iemand die iets ergs meemaakt …’ Terecht! We lazen al eerder over troostende... Lees meer

De HEER richt je op

Lieve zussen, De mens kan kiezen uit twee wegen, zegt de Bijbel. De weg mét God en de weg zónder God. In veel teksten worden deze twee wegen tegenover elkaar gezet. De mensen die met God leven, worden de ‘rechtvaardigen’ genoemd en de mensen die niets van God willen... Lees meer

Populariteit

Lieve zussen, Gisteren lazen we in Psalm 146 over de sterfelijkheid van aardse machthebbers. Ook in Prediker vinden we een treffend gedeelte over dat onderwerp. Het komen en gaan van leiders maakt deel uit van de eindeloze kringloop van het leven, zegt Prediker. Er is niets nieuws onder de... Lees meer

Contact

Lieve zussen, Wat is het heerlijk dat onze God altijd en overal bereikbaar is. We mogen Hem opzoeken op elk moment van de dag. We kunnen Hem om kracht vragen wanneer we dat maar verlangen. Maar er zijn ook tijden waarin we niet zoveel behoefte voelen om God op... Lees meer