Tag: Dagelijks Leven

Oogverblindend

Lieve zussen, God geeft zijn dienaar Johannes een blik in de toekomst. Door middel van visioenen laat God hem achter de schermen van de wereldgeschiedenis kijken. De Here Jezus geeft Johannes de opdracht om op te schrijven wat hij ziet. De visioenen zijn bijna niet in woorden te vatten.... Lees meer

Ieder moet het weten

Lieve zussen, Psalm 67 begint met een bede die ons bekend in de oren klinkt. Woorden van de ‘priesterzegen’ uit Numeri 6:24-26. Misschien heb je deze zegen gisteren zelfs in de kerkdienst meegekregen. In vers 3 lezen we dat Gods zegen in ons leven een bijzonder doel mag dienen.... Lees meer

Jouw reactie

Lieve zussen, Kalm blijven – wat kan dat moeilijk zijn! Vooral als iemand je kwetst of onrechtvaardig behandelt. Hoe dieper je geraakt bent, hoe moeilijker het is om rustig te blijven. We hebben de neiging om impulsief te reageren vanuit onze emoties. We willen ons verdedigen en de ander... Lees meer

Perspectief

Lieve zussen, ‘De enige zekerheid in dit leven is dat ik ooit zal sterven,’ hoorde ik iemand zeggen. Dat is eigenlijk precies wat Prediker in deze verzen zegt. Je weet niet hoe de toekomst eruit zal zien, maar dit weet je wél: je gaat dood…  Wie je ook bent.... Lees meer

In uw spoor

Lieve zussen, Het leven lijkt op een reis door een wisselend landschap. De omstandigheden veranderen voortdurend. En jij moet daarin steeds weer de juiste keuzes maken, soms in een ingewikkelde situatie. Het kan zelfs lijken of je alleen maar ‘uit twee kwaden’ kunt kiezen. Het is lastig om op... Lees meer

Mijn huis

Lieve zussen, De Here Jezus is aan het einde van zijn rede gekomen. De mensen hebben geluisterd en zijn diep onder de indruk. Jezus heeft woorden gesproken zoals ze nog nooit hebben gehoord. Zijn onderwijs is zo anders dan ze van de wetgeleerden gewend zijn. Jezus vertelt tot slot... Lees meer

HEER, hier ben ik

Lieve zussen, Ook vandaag mogen we zeker zijn van Gods trouw, hoe onze omstandigheden ook zijn. En we mogen Gods liefde beantwoorden met… een offer. Als je Gods liefde en genade hebt leren kennen, word je zélf een levend dankoffer, zegt Paulus. Dan dien je God met alles wat... Lees meer

Benut je mogelijkheden

Lieve zussen, Prediker zet ons stil bij de kwetsbaarheid van dit aardse leven. In deze tijd worden we daar als samenleving meer dan ooit bij bepaald… Je weet niet wanneer je leven zal eindigen. Het is niet vanzelfsprekend dat je morgen dezelfde mogelijkheden krijgt als vandaag. Houdt Prediker dan... Lees meer

Glans

Lieve zussen, We mogen vandaag op onze eigen plaats Gods liefde uitdragen. We kunnen dit alleen op de juiste manier doen als we ons door God zélf laten toerusten. Daarom is het zo belangrijk dat we God dagelijks ontmoeten. God vertelt ons in de Bijbel wie Hij is en... Lees meer

Wat er écht toe doet

Lieve zussen, Gisteravond zei onze minister-president dat we er nog lang niet zijn. De maatregelen tegen het corona-virus blijven nog weken gelden. En elke dag komen er zieken en sterfgevallen bij. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen iets in ons veranderen. Ze vormen de manier waarop we naar het leven kijken. Prioriteiten... Lees meer