Tag: Dagelijks Leven

Gebed voor jou

Lieve zussen, Het is best lastig om als christen je weg te zoeken in een maatschappij die met God geen rekening houdt. Jezus wist van tevoren hoe moeilijk het voor Gods kinderen zou zijn om in deze wereld staande te blijven. Zou de wereld die Hém haatte, zijn volgelingen... Lees meer

Levend en gevend

Lieve zussen, We lezen in de Bijbel hoe vaak God zijn kinderen waarschuwt voor de afgodendienst.  Het volk Israël mocht zich daarom ook niet vermengen met de omringende volken. (Exodus 34:15-17)  God wist hoe gemakkelijk een afgod je leven binnendringen kan… Afgodendienst is niet iets van vroeger.  Ook in onze... Lees meer

Een goed voornemen

Lieve zussen, Deze dagen horen we veel mensen praten over hun goede voornemens voor 2019. De één wil meer sporten en een ander wil afvallen. Ook hoorde ik iemand zeggen dat ze meer wil genieten van de kleine dingen. Een mooi streven! Ja, in het nieuwe jaar willen we... Lees meer

Uitzondering

Lieve zussen, Het ligt op de loer om, soms ongemerkt, mee te gaan in een levensstijl die God niet wil. Ons onderscheidingsvermogen vervlakt of we bezwijken onder de druk van de omgeving. Niemand vindt het leuk om een uitzondering te zijn en ‘er buiten’ te staan. En dan hebben... Lees meer

Een les van onze Meester

Lieve zussen, Jezus leert ons in de Bergrede hoe we met onze naaste horen om te gaan. We zijn het licht van de wereld en hebben de taak om Gods liefde uit te dragen. Dat betekent, zegt Jezus, dat we onze naaste niet hoogmoedig mogen veroordelen. Eerst spreekt Jezus over... Lees meer

Mijn Rots

Lieve zussen, Jezus is aan het einde gekomen van de Bergrede. Zijn woorden hebben een diepe indruk gemaakt op de luisteraars. Tot slot komt Jezus met een waarschuwing. Ieder die zijn woorden heeft gehoord, is er verantwoordelijk voor wat hij daarmee doet. Het is niet genoeg als je alleen... Lees meer

Schitterende glans

Lieve zussen, We mogen vandaag op onze eigen plaats Gods liefde uitdragen. We kunnen dit alleen op de juiste manier doen als we ons door God zélf laten toerusten. Daarom is het zo belangrijk dat we God dagelijks ontmoeten. God vertelt ons in de Bijbel wie Hij is en... Lees meer

Wat moeten we doen?

Lieve zussen, Johannes brengt met zijn boodschap heel wat teweeg onder het volk. Hij roept de mensen op om tot inkeer te komen. Ze moeten berouw tonen en hun leven totaal veranderen, want het koninkrijk van God nadert! Dat bericht maakt diepe indruk. Wat is het lang geleden dat... Lees meer

Elke ademtocht

Lieve zussen, Koning Belsassar van Babel vierde een feest ter ere van zijn afgoden. Hij liet zijn gasten drinken uit de bekers die zijn grootvader Nebukadnessar had meegenomen uit de tempel van God. Zo minachtte hij de levende God. Terwijl hij nota bene de geschiedenis van zijn grootvader kende!... Lees meer

Winstgevend

Lieve zussen, ‘Ik ben zo trots! Ik heb nooit geweten dat ik óók ‘iets’ kan,’ zei een zus laatst tegen me. Ze had sinds kort een betaalde baan in een kledingwinkel. Ze was jong getrouwd en vijfentwintig jaar thuis geweest als de spil van een groot gezin. Het was... Lees meer