Tag: Dagelijks Leven

Echte liefde

Lieve zussen, Het volk Israël was teleurgesteld en verongelijkt. Waarom zegende God hen niet?  Zag Hij niet hoe vroom ze bezig waren? (vers 2 en 3) Ze dachten toch echt dat ze God wel tevreden hadden gestemd. Ze waren zelfs aan het vasten! Ja, de vroomheid van het volk... Lees meer

Bid en zing

Lieve zussen, Jakobus steekt zijn lezers een hart onder de riem. Hij spreekt hier speciaal tegen Gods kinderen die lijden onder armoede en onrecht. Hoe kun je als Gods kind moed houden, ook als het tegenzit? Vergeet niet dat God je Rechter is, zegt Jakobus. We mogen uitkijken naar... Lees meer

Voornemen

Lieve zussen, Johannes de Doper wist dat zijn taak bijna ten einde gekomen was. Jezus was begonnen met zijn werk op aarde. De mensen begonnen bij Johannes weg te lopen en zochten Jezus op om gedoopt te worden. Johannes’ leerlingen kwamen hem dit ongerust vertellen. Het verbaasde hen dat... Lees meer

De mooiste traditie

Lieve zussen, Het zijn de weken waarin tradities een grote rol spelen. Het kan een familietraditie zijn om op Tweede Kerstdag bij elkaar te komen en samen te eten. In sommige streken is het een traditie om op Oudjaarsdag aan carbidschieten te doen. En heel Nederland eet oliebollen rond... Lees meer

Bewijs

Lieve zussen, Hoe weet je nu of het echt goed zit tussen God en jou? O ja, je weet precies hoe het zit: Jezus Christus, die voor jou stierf… de Heilige Geest die in je hart woont… Maar je zou graag een bewijs willen van je geloof, een teken... Lees meer

Je loon

Lieve zussen, Misschien heb je het ook meegemaakt. Op je werk, in de buurt of in je familie. Mensen die de wenkbrauwen fronsen als ze horen dat je een christen bent. Bij sommigen roept dat weerzin of spot op. Je kunt niet anders verwachten, zegt de Here Jezus. Het... Lees meer

Glans

Lieve zussen, We mogen vandaag op onze eigen plaats Gods liefde uitdragen. We kunnen dit alleen op de juiste manier doen als we ons door God zélf laten toerusten. Daarom is het zo belangrijk dat we God dagelijks ontmoeten. God vertelt ons in de Bijbel wie Hij is en... Lees meer

De bron van je durf

Lieve zussen, Er zijn van die momenten dat je weet: ‘Nu… nú zou ik erover moeten beginnen. Dít ogenblik is een uitgelezen kans om over Jezus te vertellen.’ En dan laat je tóch de kans schieten. De woorden blijven in je keel steken van onzekerheid en schroom. Ja, er... Lees meer

Verbonden

Lieve zussen, ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken …’ Overbekende en geliefde woorden die de Here Jezus uitsprak vlak voordat Hij ging sterven. Het zit ‘m soms in de kleine woordjes om de diepe betekenis van Jezus’ boodschap goed te begrijpen. Als we deze tekst – zoals gewoonlijk... Lees meer

Levend en gevend

Lieve zussen, We lezen in de Bijbel hoe vaak God zijn kinderen waarschuwt voor de afgodendienst. Het volk Israël mocht zich daarom ook niet vermengen met de omringende volken. Exodus 34:15-17 God wist hoe gemakkelijk een afgod je leven binnendringen kan… Afgodendienst is niet iets van vroeger. Ook in... Lees meer