Tag: Dagelijks Leven

Het bewijs

Lieve zussen, Hoe weet je nu of het echt goed zit tussen God en jou? Het kan gebeuren dat deze vraag je onrustig maakt. O ja, je weet precies hoe het zit: Jezus Christus, die voor jou stierf… de Heilige Geest die in je hart woont… Maar je zou graag... Lees meer

Dichtbij

Lieve zussen, ‘God is er niet,’ zeggen sommigen. ‘Ik hoor Hem niet en merk niets van Hem.’ Ook als gelovige kun je het gevoel hebben dat God ver weg is. Paulus neemt zijn lezers mee terug in de tijd, naar de afscheidstoespraak van Mozes. Mozes zei: Ik ga sterven,... Lees meer

Elke ademtocht

Lieve zussen, Koning Belsassar van Babel vierde een feest ter ere van zijn afgoden. Hij liet zijn gasten drinken uit de bekers die zijn grootvader Nebukadnessar had meegenomen uit de tempel van God. Zo minachtte hij de levende God. Terwijl hij nota bene de geschiedenis van zijn grootvader kende!... Lees meer

Rots van mijn bestaan

Lieve zussen, Jezus is aan het einde gekomen van de Bergrede. Zijn woorden hebben een diepe indruk gemaakt op de luisteraars. Tot slot komt Jezus met een waarschuwing. Ieder die zijn woorden heeft gehoord, is er verantwoordelijk voor wat hij daarmee doet. Het is niet genoeg als je alleen... Lees meer

Kies voor het goede

  Lieve zussen, Hoe kunnen we als christenvrouwen deze week het verschil maken? Dat is moeilijk in een wereld die vaak precies het tegenovergestelde bij ons oproept dan wat God van ons vraagt. Soms lijkt het bijna onmogelijk om Gods wil te doen! Zoals deze tekst uit de Bergrede.... Lees meer

God hoort je

Lieve zussen, Zomaar tijdens je werk bidden: ‘God, help me!’ Of midden in een moeilijk gesprek denken: ‘God, geef me wijsheid.’ Zo’n kort gebed wordt wel een ‘schietgebedje’ genoemd. Soms is er ineens een moment waarop je meteen wat tegen God wilt zeggen. Net zoals je tegen een vertrouwd iemand... Lees meer

In uw hand

Lieve zussen, Je hoort het wel eens iemand zeggen: ‘Het lot was me gunstig gezind.’ Of  ‘Wat doe ik eraan? Dit is helaas mijn lot…’ Meestal bedoelt diegene daarmee ‘het toeval’ of ‘het noodlot’. Je moet maar afwachten wat het leven voor je in petto heeft. Je kunt niet... Lees meer

Glans

Lieve zussen, Er ligt een nieuwe werkweek voor ons. We mogen weer verdergaan met de persoonlijke taak die God ons geeft. Op onze eigen plaats mogen we Gods liefde uitdragen. We kunnen deze taak alleen op de juiste manier doen als we ons door God zélf laten toerusten. Daarom... Lees meer

Ontmoetingen met Jezus

Lieve zussen, Bij deze overdenking kun je lezen: Marcus 15:16-25 Je kent vast het bekende kinderliedje wel: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht. Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn; jij in jouw kleine hoekje en ik in... Lees meer

Waar Jezus je brengt

Lieve zussen, Context: Johannes 12:24-26 Langs welke wegen gaat je leven als je Jezus volgt? Ben jij aanwezig waar Hij aanwezig is? Nee, het gaat hier niet om plaatsen of gebouwen. Je kunt zelfs elke week in de kerk zitten terwijl je Jezus niet volgt… Als je Jezus dient, ga... Lees meer