Advent

Waar de vrede begint

Lieve zussen, In de nacht van Jezus’ geboorte zingen de engelen over ‘vrede op aarde voor alle mensen die God liefheeft’. Vrede op aarde… Wás dat maar zo. Geen verdeeldheid en ruzie. Geen onbegrip en misverstanden. Geen oorlogen. Overal waar de zonde áánwezig is, is de vrede áfwezig. Vrede op... Lees meer

Ere zij God!

Lieve zussen, Een lied kan soms een hele tijd in je hoofd naklinken. Vooral als het ook nog een mooie melodie heeft. Terwijl je bezig bent, loop je onbewust te neuriën en te zingen. Hoe zal dat bij de herders zijn gegaan, nadat ze het engelenlied hadden gehoord? De... Lees meer

Komt allen tezamen…?

Lieve zussen, Misschien vind je de bijbeltekst van vandaag niet echt bij Advent en Kerst passen.  Dat klopt. Maar het lied past wél bij 2020. Vanaf het vroege voorjaar heeft de corona-crisis het dagelijks leven veranderd. We kunnen al maanden niet naar de kerk op de manier die we... Lees meer

Een toegewijde vader

Lieve zussen, Mattheüs laat ons op een bijzondere manier kennismaken met Jozef, de aardse vader van Jezus. Het is Jozef duidelijk geworden dat Maria zwanger is teruggekeerd van haar bezoek aan Elizabet. Maar hij is er niet op uit om haar ‘terug te pakken’ door zijn recht te zoeken.... Lees meer

Maria en Elizabet

Lieve zussen, Er staat maar een kort stukje in de Bijbel over het bezoek van Maria aan Elizabet. Maar het is genoeg om te weten hoe mooi deze ontmoeting was. De engel Gabriël vertelde Maria dat haar familielid Elizabet al zes maanden zwanger was. Maria reisde meteen af naar... Lees meer

Mijn reputatie

Lieve zussen, We hechten veel waarde aan onze goede naam. We hebben deze meestal te danken aan de manier waarop we ons hebben laten kennen. Daarvan hangt af of mensen op je durven te bouwen en zich aan je willen verbinden. Toch is je goede naam vooral gebaseerd op... Lees meer

Rachab

Lieve zussen, In de stamboom van Jezus worden speciaal de namen van vier vrouwen genoemd. Dat is bijzonder, omdat in die tijd meestal alleen de namen van de mannen opgetekend werden. Eén van de genoemde vrouwen is Rachab, de hoer. We kunnen beter zeggen: Rachab, onze zus in het... Lees meer

Bidden en wachten

Lieve zussen, Zacharias en Elizabet zijn hoogbejaard. Ze bidden al lang niet meer om een kindje. Naar de mens gesproken is het onmogelijk dat ze nog ouders zullen worden. Ja, naar de méns gesproken… Terwijl Zacharias tempeldienst heeft, staat er ineens een engel bij hem. ‘Wees niet bang, Zacharias,... Lees meer

Gods plannen falen niet

Lieve zussen, Gisteren lazen we waarom Mattheüs zijn Evangelie begint met de stamboom van Jezus Christus. Hij neemt ons mee de eeuwen door, vanaf Abraham tot aan de geboorte van Jezus. Sommige namen zijn bekend. Namen van mensen die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Gods... Lees meer

Wonderlijke namenlijst

Lieve zussen, Eén van de mooiste dingen die mijn ouders mij hebben meegegeven, is de kennis over mijn voorouders. Er zijn veel feiten en zelfs persoonlijke verhalen over hen verzameld, tot wel eeuwen terug. Het is indrukwekkend om te ontdekken dat mijn voorouders mensen waren zoals ik, in hun... Lees meer