Afscheid

Lieve zussen,

Acht jaar geleden begon ik met de website Zussenliefde. En nu is het moment gekomen waarop ik mij ga terugtrekken.
Het is goed voor mij dat Zussenliefde in deze vorm tot een einde komt. Na zoveel jaren schrijven kan er een soort schrijf-moeheid ontstaan. Dit heb ik al een poos bij mezelf opgemerkt.
Daarom wil ik de komende periode benutten om na te denken over hoe en in welke vorm ik mijn schrijfwerk wil voortzetten.

Eén van de mooiste kanten van het schrijven van de dagelijkse overdenkingen was de verbondenheid met jullie, mijn zussen/lezers. Het heeft een band geschapen die ik zal gaan missen. Ik mocht betrokken zijn bij het wel en wee van velen van jullie.
Ik ben dankbaar dat ik heb mogen schrijven voor deze fijne lezersgroep.
Het was hartverwarmend om te zien hoe jullie ook elkaar steunden en bemoedigden. De manier waarop sommige lezers met verdriet en tegenslagen omgingen, heeft diepe indruk op mij gemaakt en mij vaak wonderlijk geïnspireerd.
Velen van jullie hebben mij, in woorden en daden, bemoedigd met blijken van dank en waardering. Dat heeft me geholpen om door te gaan met schrijven toen ik zelf moeilijke tijden moest doormaken.

Ik dank God voor zijn liefde, kracht en zegen op mijn werk.
Ik dank jullie, mijn zussen/lezers, in wie dit zichtbaar mocht worden. Ik bedank jullie voor het vertrouwen in de vele berichten die ik van jullie mocht ontvangen.

Tot en met Eerste Pinksterdag zal ik nog een dagelijkse overdenking plaatsen.
Mocht je de overdenkingen willen blijven lezen, dan kun je ze gebundeld bestellen in de dagboeken Gods genade elke dag en God geeft en in het boek Gelukkig ben je (klik op de titel voor meer informatie).

Lieve zussen, ik wens jullie Gods zegen en nabijheid toe in alles wat jullie bezighoudt.
Voor altijd in het geloof met jullie verbonden,

liefs van Grace

Dank jullie wel voor de liefdevolle reacties! Ze worden allemaal door mij gelezen en gewaardeerd. Ik ben er ontroerd van …
Mochten er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen zijn omtrent Zussenliefde en wil je daarvan op de hoogte gebracht worden? Klik dan hier om je in te schrijven.

Reacties

 1. Dag Rudina Goe gaat het met je alles oké
  En met mij gaat ook alles oké
  En Goe gaat met noa
  Groejes aan iedereen van mira uit aalst
  God is liefde voor iedereen

  1. Mira,Dank je datje dat vraagt .
   Het gaat metmij redelijk goed.
   Hopelijk met jou ook

  2. Mira op zussen liefde zijn wij allemaal elkaars zussen in het geloof.
   Wat mooi is dat. Wij moge voor alle zussen bidden en vol respect met elkaar omgaan

 2. Lieve zussen,wat weer mooie bemoedigingen.
  Anneke mooi wat je schrijft dat God erbij is in de storm
  Jellie wat fijn dat er soms wat contact is.
  En ook wat susan schrijft over Zijn vrede.
  Corrie wat heb jijmooi werk gedaan en fijn dat je weer veilig terug ben..
  Noa ook mooi hoe jij ons bemoedigd.
  Ook de woorden van Andrie om nederig te zijn
  Lieve zussen ook al noem ik jullie naam niet maar wat fijn dat wij elkaar moge bemoedigen ieder op zijn eigen manier.
  Laten wij dit blijven doen.
  Gods is een toevlucht voor ons allemaal
  Laten wij voor elkaar blijven bidden

 3. Een goei je avond Gloria en iedereen
  Roze liefde vriendschap en vrouwelijkheid
  Waarheid passie en vrede zorg zoetheid
  Vertrouwen God zegene u en beware u

  Here God ik ben er helemaal
  Klaar voor om vandaag een nieuw
  Avontuur met u te beginnen
  Spreek tot mij via mijn gedachten
  Gevoelens en emoties geef me
  Een droom ik weet dat met u
  Alles mogelijk is

 4. Andrie goe gaat het met susan alles oké
  Met haar doe de groetjes aan susan van mij
  En aan iedereen van mira uit aalst ☺☺😻🐶🐶

 5. Andrie dit is voor jou
  Heilige jozef
  Gij die het leed hebt
  Ervaren van wie moet vluchten
  Gij die gedwongen werd
  Te vluchten
  Om het leven van je
  Meest dierbaren
  Te redden
  bescherm allen die
  Vluchten omwille van
  Oorlog
  Om wille van haat
  om wille van honger
  Ondersteun ze in hun
  Moeilijkheden
  Versterk ze in de hoop
  En maak
  Dat ze onthaal en solidariteit
  Leid hun stappen en
  Open het hart
  Van hen die Hulp kunnen
  bieden
  Amen
  Andrie GAAT TOT JOZEF

  1. Andrie, Jezus is DE WEG,DE WAARHEID EN HET LEVEN. Niemand komt tot de Vader dan door HEM. En zeker Jozef niet!!!! MIRA!!!!!!! Hou daar nu toch eens mee op de zgn heiligen te promoten. Je maakt je voor veel zussen niet geliefd, maar brengt verwarring en onrust op deze site.

  1. Mira, op zussenliefde gaan we liefdevol met elkaar om, omdat we christenen zijn en Jezus ons eerst heeft liefgehad.
   Ik accepteer daarom niet dat jij fam/nelie vertelt dat zij weg moet van zussenliefde.
   Iedereen is hier welkom, zowel fam/nelie, als jij mira, en alle andere zussen die hier geloofsgenoten met steun en bemoediging vanuit de bijbel en van zussen zoeken.
   Nelie, trek het je niet aan, Mira weet niet beter denk ik, maar ik wilde haar hier toch ( liefdevol) terechtwijzen.

   Gezegende zondag allemaal, liefs,
   💝🙏🌈

  2. Lieve zussen,, wat een onrust in wereld om ons heen hier op zussenliefde allemaal heel verwarrend, maar laten we trachten de boze niet te laten regeren, want zo ervaar ik het.

   Ik las dit mooie gedicht van Tineke Tuinder Kroese
   RUST IS,
   Niet het ontbreken van activiteiten
   De afwezigheid van problemen
   Of een omgeving zonder wanklank
   Of bijgeluiden.

   RUST IS NIET TE VINDEN
   In het naleven van de regels
   En ook niet in perfectionisme
   Rust is de zekerheid dat God aan boord is,
   Ook als het stormt.

   DAT GOD ER IS,
   Midden in de rumoerigheid van het leven
   DAT HIJ ER IS
   Ook al je weer geconfronteerd wordt
   Met je eigen falen
   RUST IS DAT HIJ ER IS.

   Lieve zussen in al deze onrust weten wij God is bij ons in deze storm.
   Dat we ons niet laten ontmoedigen maar elkaar vasthouden in ZIJN LIEFDE.
   Wat heerlijk dat ik steeds zo bemoedigd wordt door jullie bijdrage
   Gedicht lied of tekst jouw liefdevolle schrijven Noa bewondering.
   Jij laat zien wat Marten Luther King ons zegt,
   Beantwoordt haat met Liefde.
   Wat heerlijk Jellie dat het contact met jullie dochter en gezin er weer is. Dank u Heer.
   Dank U voor alle lieve zussen wat een prachtig contact hebben wij hier met elkaar.
   Vandaag weer een heftige aanval gehad maar lieve zussen het komt goed ik ben genezen maar moet alleen nog even wachten tot ik deze wereld verlaat en verhuis naar mijn en jullie eeuwig huis.
   Gods zegen zussen bid voor jullie ook voor Pim en Louise als jouw liefdevolle ouders. 🌈❤️😘

  3. Goedenavond Anneke wat fijn weer van je te lezen, ook dat je geen last heb van de pijnen,. Inderdaad de boze probeerd ons in de war te brenger niet alleen op zussen liefde, maar overal om ons heen. Wat een mooie stukje heb je geplaatst. Ik denk aan deze bijbeltekst. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u.niet gelijk de wereld die geef Ik hem u. Uw hart worden niet ontroerend of versaagd. Johannes 14:27 Alle zussen, God Zegen alle, Groetjes Susan.

  4. Niet gelijk die wereld hem geeft, geef ik hem u, Ik was de geef vergeten. (ter correctie)

 6. Fam ik geef niet op wat ik schrijf oké
  En nog eens God is liefde voor iedereen
  En alle mensen
  O Geest van God
  bewaar ons altijd bij de Heer
  bewaar ons bij elkaar
  Verbind ons meer en meer
  Opdat wij vrolijk zijn
  Gezond van ziel en bloed
  En bij uw bruiloftswijn
  Leven in overvloed

 7. Mira, houd nu eens op al die zogenaamde heiligen aan te roepen om voor ons te bidden!!!!!! Er is maar 1 middelaar en dat is de Zoon van God; Jezus Christus!!!Haal je zulke mooie woorden uit de Bijbel en begin je zó! Heel jammer!!!

 8. Dit is voor susan
  Jezus Goede Herder ontferm u over ons
  O mijn Jezus o mijn innig goed
  Gij alleen brengt vrede
  Rust in mijn gemoed
  Gij alleen zijt schoonheid
  Waarheid liefde licht
  Zij toch gans mijn leven
  Naar u gericht
  hanne o mijn Jezus driemaal heilige God
  K Buig mij voor u neder
  K Dank u om mijn lot
  Ik leef van uw leven
  En Gij leeft in mij
  Tot ik eens voor eeuwig
  Rust aan uw zij
  Anneke
  O mijn Jezus koning van mijn hart
  K Wil steeds met u blijven
  Ook in pijn en smart
  Laat uw geest mij sterken
  Steunen in mijn nood
  Jezus blijf mijn alles
  Tot in mijn dood

 9. dit is voor corrie
  Heilige pater Damiaan
  Patroon van melaatsen en aidszieken
  bid voor ons
  In het begin was het woord
  En het woord was bij God
  En het woord was God
  Het was bij God in het begin
  Alles is Door Hem ontstaan en
  Zonder Hem is niets ontstaan
  In wat bestond
  Was Hij het leven en het leven
  Was het licht der mensen
  Het licht schijnt in de
  Duisternis maar de duisternis
  Nam het niet aan joh 1

 10. Grace
  De vrouw van alle volkeren
  Heer Jezus Christus
  Zoon van de vader
  Zend nu uw Geest
  Laat de Heilige Geest wonen
  In de harten van alle volkeren
  Opdat zij bewaard mogen blijven
  Voor verwording rampen en oorlog
  Moge de vrouwe van alle volkeren
  De heilige Maagd Maria
  Onze voorspeekster zijn
  Amen
  Het Gebed stichting vrouwe van alle
  Volkeren Amsterdam

 11. Wat ’n vergevensgezindheid van jou Noa, om naar Mira te reageren!!!!!!! Heel goed en zo hoort het ook als we ons zelf volgeling van Jezus willen noemen. ‘k Ben trots op m’n zusje! Dikke knuffel

 12. Mij lieve lieve noa ik zo geel graag hebben
  Dat je mij zus je wordt voor altijd mij zus
  En ook wil dat iedereen mij zus je wordt
  Lieve lieve noa ik vind je lief wat je voor mij schrijft

 13. Lieve allemaal,
  we zijn inmiddels, na een lange en intensieve reis, weer in Nederland. Geregeld heb ik onderweg (als we internet hadden) jullie reacties gelezen. Hartelijk dank daarvoor. Het doet me goed om te lezen hoe het met een ieder van jullie gaat.

  Noa wat fijn dat het zo goed met je gaat en wat een gave heb je van de Heer gekregen om ondanks je jonge leeftijd zo wijs te zijn en zo te kunnen bemoedigen.
  Wil je de hartelijke groeten aan Marleen, Pim en Louise doen?

  Een kinderliedje kwam in mijn gedachten. En of we nu jong of oud zijn en in welke omstandigheden we verkeren. HIJ is onze Vader door het geloof in de Here Jezus, Zijn Zoon, onze Redder, onze Verlosser.

  Hoger dan de blauwe luchten
  En de sterretjes van goud,
  Woont de Vader in de hemel.
  Die van alle kinderen houdt.

  Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij
  Kent hun noden en hun pijn
  Ja, voor groten en voor kleinen
  wil de Heer een Helper zijn.

  Daarom vragen wij eerbiedig,
  vouwen eerst de handjes saam,
  Voor de Heer die altijd luistert,
  neem ook nu ons dank lied aan.

  Lees voor kind’ren nu eens “alle mensen” of gewoon je eigen naam en weet dat HIJ altijd naar ons luistert, dat HIJ Zijn oor naar ons neigt om zelfs dat hele zachte gefluister van ons te verstaan. Ja zelfs als we niet eens woorden hebben om te bidden, dan nog hoort HIJ ons en weet HIJ precies wat er aan de hand is en wat we nodig hebben. HIJ is bij ons en zal niet laten varen wat Zijn Hand begonnen is te doen.

  Lieve allemaal, ik wens jullie heel veel van Gods kracht, troost, hulp, wijsheid, vrede en Zijn zegen toe en D.V. tot volgende keer.

  Dag aan dag draagt HIJ ons, Die God is ons heil.
  Psalm 68:20

  Groetjes van
  Corrie

  1. Wat mooi Corrie weer iets van jou te horen. Dankjewel voor je lieve woorden en bemoediging. Ik ken dit kinderliedje niet maar Pim en Louise wel. Ze gaan het vanavond voor mij zingen als ik ga slapen. Jij moet ook de hartelijke groeten terug hebben van Pim en Louise en ook alle andere zussen. Zondag zie ik Marleen en dan zal ik haar de groeten van jou overbrengen.

   Veel liefs van mij, Noa. ❤️

  2. Goedenavond Corrie.,goed weer van je te lezen. Noa wat heb je weer mooie stukjes weer geplaatst.. Alle zussen God Zegen Groetjes Susan.

 14. Dit is voor lieve Noa
  HET ERKENNEN VAN DE EIGEN ROEPING
  O grote Heilige jozef geleid Door de
  Heilige Geest verkrijg voor mij de genade te
  Onderkennen welke taak in het leven God voor
  Mij heeft weggelegd laat mij niet misleiden
  In deze belangrijke beslissing waarvan mijn
  Geluk in deze wereld en zelfs in het eeuwige
  Leven afhangt Help mij de goddelijke wil te
  herkennen haar getrouw te volbrengen en zo
  Het eeuwige geluk te bereiken amen

 15. Dag Noa je ben lief wat je schrijft voor mij
  Ik zo geel graag hebben dat je ook mij zus wordt
  Lieve Noa ik wil niet dat susan nog boos wordt op
  Mij

  1. Lieve Mira, in de Here Jezus ben ik ook een zusje van jou.
   Ken jij Hem?

   Ik pak mijn gitaar en speel dit liedje voor jou Mira.

   Weet je dat de Vader je kent?
   Weet je dat jij van waarde bent?
   Weet je dat je een parel bent?
   Een parel in Gods hand.

   Goedemorgen lieve zussen,
   Ik wens jullie allemaal een goede dag, dichtbij de Here.
   Dat we door alles heen toch dankbaar mogen zijn. Als we dan met een dankbaar hart omhoog kijken, opent dat de vensters van de hemel. Jezus zegt, dat we dan een glimp van Gods heerlijkheid zien.
   We kunnen nog niet in de hemel leven, maar we kunnen alwel vast een voorproefje krijgen van ons uiteindelijke thuis. Dat geeft hoop.

   Jezus zegt:”Ik ben voor jou een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood”.

   Ik wordt zo blij van de woorden van God. Hij geeft mij moed en hoop om te leven.

   Dag lieve zussen, ik hou van jullie en bid voor jullie. ❤️

   Liefs, Noa

  2. Hallo Mira, Ik heb al eerder tegen jou gezegd dat ik niet boos op je bent, een Goedenavond verder.

 16. Lieve Zussen. Rudina, Jelle ik zal zeker jullie advies gaan volgen, niet meer lezen, anders raak je helemaal in de war, het is wat Anneke toen zij, zo een mooie site, en is bezig het kapot te maken. Hanne ook bedankt voor jou reactie, Hanne ken je die nummer van Esther Tims, Wij zijn een? Dat vindt ik een bemoediging nummer om te luisteren, als je, je aleen voelt. Je vindt het op you tube. Jelle wat fijn voor jou dat je dochter weer gekomen is. God is goed. Corrie, Anneke Andrie Nelie het is stilletjes, hoop nog van jullie gouw weer een reactie te lezen. Rudina ik wens je veel kracht en sterkte met de burnout. Anneke hoe gaat het met de pijn behandeling?. Ik sluit af met deze bijbeltekst. Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden,;ja wel zalig hij die op de Here vertrouwt. Spreuken 16:20. Nou wat is de tijd gevlogen 25 mei is al een jaar dat Grace afscheid heeft genomen. Nou alle zussen God Zegen. Geniet van het mooi weer en de natuur. Groetjes Susan

  1. Hallo zussen,

   Het is nog vroeg in de morgen maar ik wil toch even de dag met jullie starten.
   Ook ik vind het verwarrend momenteel en probeer nu de bewuste stukjes maar over te slaan.
   Je raakt de draad een beetje kwijt he? Dus ik begrijp Susan heel goed.
   Gisteren las ik deze dagtekst:

   Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.

   Het is een opdracht uit efeziers 4:2.
   Dat geeft me moed en kracht om door te gaan hier op zussenliefde.
   Want ik ben hier graag, om van jullie te lezen en te leren, elkaar te steunen en bemoedigen en naar elkaar te luisteren.
   Ik proef zo veel liefde in jullie, mijn zussen, die ik niet eens persoonlijk ken, maar het is een echte zussenband! Hoe mooi is dat, en ik wil het koesteren.
   Hanne, sterkte in je rouw en verdriet, ik denk aan je en bid voor je.
   Anneke, kracht om de pijn te dragen, elke dag opnieuw.
   Rudina, ik bid voor je dat je door de burnout heen mag komen.
   Susan, goed zo dat je net als ik probeert om de nare dingen die hier gebeuren los te laten en te negeren.
   Jellie, fijn dat je weer es reageerde.
   Gaat het beter met jou zelf?
   Noa, mooi om te lezen hoe liefdevol je reageert hieronder, en zo fijn om te zien hoe jij de draad van het ‘normale’ leven weer probeert op te pakken.
   Corrie, alles goed? Hoop weer snel iets van je re lezen.

   Allemaal een goede, gezegende dag. Blijf maar dicht bij God, Hij loopt vandaag met je mee en ondersteunt je, waar je ook gaat:

   Dag aan dag draagt Hij ons
   Die God is ons heil!

   Liefs, 🙏💝🌈

 17. Hoi Mira,
  Het gaat goed met mij. Vandaag heb ik met een vriendin gewandeld. En nu vanavond ben ik mijn huiswerk aan het maken. Maar gelukkig schiet dat al lekker op, dus kan ik straks nog even in de tuin een kopje thee drinken.
  Hoe gaat het met jou Mira?
  Mooi om weer van alles te lezen op de zussensite. Fijn om met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Want wat is er ook veel pijn, rouw en verdriet. Maar ook blij nieuws,. Zo fijn Jellie dat jullie weer contact hebben met jullie dochter en haar gezin. Wat bijzonder en wat indrukwekkend. Door alle moeilijke dingen heen zijn er ook weer lichtpuntjes. God is altijd bij ons, dat is zo’n bemoediging.
  Een paar dagen geleden kreeg ik een kaart met deze tekst erop. Ik wil het ook aan jullie doorgeven als bemoediging.

  Als vooruit kijken je bang maakt..
  En achterom kijken je pijn doet.
  Kijk dan omhoog.
  God zal je helpen.

  Liefs en een dikke knuffel van mij, Noa. ❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *