Als er geen tijd meer is

En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. (vers 42-43)

Lieve zussen,

Er worden twee misdadigers gekruisigd, samen met de Here Jezus.
De omstanders zijn blind voor de symboliek van het vreselijke schouwspel op Golgotha.
De Redder van de wereld, die als een misdadiger wordt gestraft… voor onze zonden.
Ze spotten: ‘Als Hij de Messias is, laat Hij zichzelf dan redden!’
De ene misdadiger doet mee met het gelaster.
Zelfs in zijn laatste uren gaat hij door met zondigen. ‘Als je de Messias bent, red jezelf dan en ons erbij!’ spot hij.

Maar op datzelfde moment gebeurt er een wonder.
Het wonder van bekering en genade.
De tweede misdadiger is geschokt door het gedrag van de eerste (vers 40-41)
‘Heb je zelfs nú nog hoogmoedige praatjes? Terwijl je de straf voor je misdaden ondergaat? Wij hebben deze straf tenminste verdiend. Maar Jezus is onschuldig!’

Deze man gelooft niet alleen dat Jezus onschuldig is, hij erkent Jezus als de Koning van de hemel!
‘Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.’ (vers 42)
Dit ene zinnetje zegt alles!

De Here Jezus heeft een heerlijke belofte voor de misdadiger.
‘Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.’
Als de misdadiger straks voor Gods troon zal staan, mag hij op het werk van de Here Jezus pleiten!

Geloven is genoeg.
De misdadiger heeft niet de kans om de oprechtheid van zijn bekering te bewijzen.
Hij kan zijn leven niet meer beteren, geen dingen rechtzetten of goede werken doen.
Maar dat is ook niet nodig om Gods genade te mogen ontvangen.
Genade is een geschenk dat we niet eens kúnnen verdienen.
Ook niet als we ruimschoots de tijd krijgen om onze bekering in praktische daden om te zetten.
Daarmee kunnen we onze dankbaarheid aan God tonen en ons oefenen in het nieuwe leven door de Heilige Geest.
Maar we kunnen er niets mee verdienen.

Gelukkig maar.
Want de misdadiger had geen tijd meer.
Zijn leven was voorbij.
Of beter: zijn zondige leven was voorbij.
Hij mocht gelijk een nieuw leven beginnen in de hemel.

‘Heere, denk aan mij … ‘
Dat is genoeg.
Als je op aarde nog veel tijd krijgt om voor God te leven. Én als je nog maar weinig tijd hebt.

Gebed: Heer, dank U voor het geschenk van uw genade. U kent mijn hart en weet dat ik pleit op het werk van de Here Jezus. Help mij om in dankbaarheid voor U te leven, elke dag die ik mag ontvangen. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Lieve zussen, dank je wel voor jullie gebeden, en dank Grace voor de overdenking, wat een grote genade datGod naar ons omziet, genade zo oneindig groot, dat ik zelf niet kan verdienen, maar alleen door onze gekruisigde en opgestane Heer , ik ben er soms zo ontroerd van,
  Lieve Riek dank voor je bemoediging aan ons, nu je zelf zo in een moeilijke tijd zit
  Probeer een second opinion aan te vragen, dat is vrijblijvend, , in het Antoni van leeuwenziekenhuis in Asterdam zijn er weer andere artsen, kijken er weer anders tegen aan, er gebeuren ook wonderen hoor.
  We bidden voor je, en leven met je mee
  Lieve Lies, ook jij bedankt voor jou bemoediging, wat een sterke zuster ben je, maar dat kun je ook niet uit eigen kracht, dat weet ik van mij zelf
  In gedachten ben ik bij jullie allemaal
  Vanavond hebben we gebedsgroep
  Volgende week dinsdag 15 sept moet ik om 10.00 uur in Zwolle zijn, ik word die dag geopereerd, willen jullie voor mij bidden voor een geslaagde operatie, dat God de handen wil zegenen van de artsen , liefs van mij

  1. Dat doe ik zeker Tetsje . 🙏🏼 Bijzonder dat jij dat ook hebt, ik heb dat zo regelmatig dat ik zo ontroerd raak van het wonder van het kruis.
   Het gevoel of mijn te groot is voor mijn lijf.

   Liefs van Anneke

  2. Fijn Tetsje, al zo snel de operatie. Ik vouw mijn handen en bid voor je, om kracht, sterkte, vertrouwen en de leiding van God over de operatie en de handen van de chirurg.
   Je bent veilig bij Hem! Liefs,

 2. Wat een bemoedigende overdenkung Grace en wat fijne liederen Gerry en Magda.

  Lieve Riek, wat naar dat je geen verwijsbrief meer krijgt omdat je uitbehandeld bent. Natuurlijk ben je dan boos en verdrietig. Dat is ons -als mens- eigen. Wat een prachtig getuigenis dat je je ondanks deze vreselijke tegenslag aan God vast blijft klampen en dat ondanks deze tegenslag blijft zeggen: God is goed, altijd! Ik bid dat je de zegen van de Heer merkbaar zal mogen ervaren!

  Lieve Tetsje, wat een bemoedigende uitslag voor jou! God zij dank!
  Wat mooi om te lezen dat jij naast Riek gaat staan om haar te bemoedigen…

  Wat een heldere overdenking Grace.
  Bemoedigend én waarschuwend…
  Heerlijk te weten dat een paar woorden of misschien één zuchtende ademtocht genoeg zijn om het Paradijs in te mogen gaan. We hoeven niet op onze tenen te lopen, maar simpel onze knieën te buigen voor Koning Jezus. Wat een genade!

 3. Mooie overdenking Grace
  Mijn dank daar voor.

  Zo maar ,even deze ;

  ’t Is goed.

  ’t Is goed! ’t Is goed!
  Mijn Heer en God,
  Ik grijp weer moed!
  Ik weet:
  Uw kracht kan zich
  alleen in zwakheid
  ’t heerlijkst openbaren.
  Laat mij de pijn,
  de tranen als het moet,
  het niet meer weten hoe,
  Ik wacht op U
  zoals de aarde wacht op zonneschijn en regen.
  Gij komt op tijd,al lijkt het laat.
  Ik weet dat niets bij U verloren gaat,
  omdat Gij zijt!
  ’t Is goed!

 4. Dankjewel Grace, en ik zeg Amen op je gebed met een prachtig lied.

  Genade zo groot,
  Aan mij die het niet verdient,
  Liet Christus zijn liefde zien,
  Want Hij kocht mij vrij.

  Genade zo groot,
  De schuld die ik voor Hem leg,
  Wast Hij geduldig weg;
  Zijn bloed reinigt mij.

  En al wat ik heb,
  Leg ik voor Hem neer,
  Mijn Verlosser en Heer,
  Die mij liefheeft.

  Liefde zo groot,
  Die standhield tot in de dood,
  Schonk in de diepste nood
  Vergeving aan mij.

  Liefde zo groot,
  Wiens kracht onverslaanbaar is,
  Verdrijft elke duisternis;
  Nu zijn wij vrij.

  En al wat ik heb,
  Leg ik voor Hem neer.
  Mijn Verlosser en Heer,
  Die mij liefheeft.

  1. Wat is het toch een mooi en een zegen dat er mensen zíjn die zulke liederen kunnen en mogen schrijven De genade van onze Heere Jezus zij met u allen ,dat horen we toch elke zondag weer. Het blijft een wonder en we mogen het om niet aannemen. God is Goed. Dank jullie wel voor de gebeden en het meeleven. Fijne dag allemaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *