Tag: Jezus Christus

Het licht wint

Lieve zussen, Door Gods Zoon leren wij God kennen, lazen we gisteren. In de Here Jezus laat God zien Wie Hij is. En hoe groot zijn liefde en genade zijn. Na de zondeval kwam de mens terecht in duisternis en dood. Het tegenovergestelde van licht en leven. De satan... Lees meer

Hij, die er altijd is geweest

Lieve zussen, Advent. De weken waarin we toeleven naar het Kerstfeest. Advent betekent ‘komst’. Zoals Gods kinderen in het Oude Testament verlangend uitkeken naar de komst van de Verlosser, zo kijken wij uit naar zijn wederkomst. In de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament wordt het aardse leven... Lees meer

Stil

Lieve zussen, Goede Vrijdag was de dag van de verbijstering. De storm van Gods toorn was over Golgotha gegaan. Vandaag is het stil. De Here Jezus is begraven door liefdevolle handen. Het is sabbat in Israël. Een dag van rust en bezinning. Op zo’n dag heb je alle gelegenheid... Lees meer

Wie is Hij volgens jóu?

Lieve zussen, Naarmate zijn sterven dichterbij komt, trekt de Here Jezus zich steeds meer terug om met zijn leerlingen samen te zijn. Hij wil hen voorbereiden op de ingrijpende gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden. Hij heeft nog zoveel met hen te bespreken. Tijdens zo’n moment van samenzijn vraagt Jezus... Lees meer