Tag: Jezus Christus

Luister

Lieve zussen, Deze genezing vertelt ons een boodschap die ons in de nieuwe week mag bemoedigen en troosten. Huidvraat was een verzamelnaam voor verschillende huidziekten. Mensen met deze aandoening moesten in afzondering leven. Ze waren volgens de wet onrein. Dat betekende o.a. dat zij niet in de tempel mochten... Lees meer

De goede trots

Lieve zussen, Misschien heb je wel eens het idee dat je leeft op de waardering van anderen. De bewondering van mensen lijkt de zuurstof te zijn waardoor je kunt blijven functiorenen.  Soms lijken we dat zelfs belangrijker te vinden dan bidden en bijbellezen… In de maatschappij wordt veel van... Lees meer

Mijn lofzang

Lieve zussen, Er staan in de Bijbel heel wat bekende lofzangen. Het boek van de Psalmen staat vol met liederen waarin God grootgemaakt wordt. Maar het gaat mij in deze overdenking om de lofzangen die door bepaalde mensen speciaal gedicht zijn in verband met hun verlossing. Zoals de lofzang... Lees meer