Tag: Het Nieuwe Leven

In dienst

Lieve zussen, We zijn geen slaven van de zonde meer, schrijft Paulus. Ons oude bestaan is mét de Here Jezus gekruisigd. En we zijn met Hem begraven om met Hem op te staan in een nieuw leven. Gekruisigd… begraven… opgestaan! Gestorven… en levend geworden. De Here Jezus heeft radicaal... Lees meer

Wandelen door de Geest

Lieve zussen, ‘Ik kan er niks aan doen. Zo ben ik nu eenmaal.’ Soms hoor je mensen iets dergelijks zeggen als ze op hun fouten gewezen worden. Het klopt dat we zondig zijn en op deze aarde nooit volmaakt zullen worden. Maar als je je schouderophalend neerlegt bij je... Lees meer

Stempel

Lieve zussen, Paulus schrijft aan de Efeziërs over het nieuwe leven. De Heilige Geest leidt ons in het nieuwe leven dat God in ons begonnen is. Je bent door de Heilige Geest gemerkt als kind van God, zegt Paulus. Bestempeld, staat er in de NBV. Hoe mooi is dat!... Lees meer

Je kunt kiezen

Lieve zussen, We moeten onze oude mens afleggen en onze nieuwe mens aandoen, zegt Paulus. (vers 22-24) Onze oude natuur is mét Jezus Christus gekruisigd. En we zijn met Hem het nieuwe leven begonnen. Nu al! Of je inderdaad de nieuwe mens hebt aangedaan, is te zien in de... Lees meer

HEER, hier ben ik

Lieve zussen, Ook vandaag mogen we zeker zijn van Gods trouw, hoe onze omstandigheden ook zijn. En we mogen Gods liefde beantwoorden met… een offer. Als je Gods liefde en genade hebt leren kennen, word je zélf een levend dankoffer, zegt Paulus. Dan dien je God met alles wat... Lees meer

Willen en doen

Lieve zussen, Het afleren van een verkeerde gewoonte valt meestal niet mee. Je moet het écht willen en er honderd procent voor gaan. Het moet een keuze van je hart zijn. Het afleren van het oude gaat hand in hand met het aanleren van nieuw gedrag. Soms val je... Lees meer

Veilig bewaard

Lieve zussen, Er is hier maar bar weinig te merken van de redding die de Here Jezus voor ons verdiend heeft. Soms vergeet je bijna dat het er is. Dan zie je alleen de harde realiteit van dit gebroken leven. We maken allerlei gebeurtenissen mee die in strijd zijn... Lees meer

Een nieuw begin

Lieve zussen, Ik beeld me echt niet in dat ik al volmaakt ben in het kennen van Christus, zei Paulus. Ik houd vol door de hoop die ik heb voor de toekomst. Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat vóór me ligt. En het was... Lees meer