Tag: God is Rechter

Zing een nieuw lied

Lieve zussen, In deze psalm horen we de voetstappen van de Here Jezus naderen. Toen het lied gechreven werd, moest de Messias nog geboren worden. Maar in dit lied wordt zelfs al geprofeteerd over de wederkomst! Kijk maar eens naar de laatste verzen: het moment zal aanbreken waarop God... Lees meer

Waar bent U?

Lieve zussen, Deze psalm begint met twee aangrijpende vragen. Woorden die herkenbaar zijn. Want hebben we niet allemaal wel eens dergelijke gedachten? ‘HEER, waar bent U? Juist nu ik het moeilijk heb, lijkt U ver weg te zijn. Waarom grijpt U niet in?’ Deze vragen kunnen bij je opkomen... Lees meer

Houd vol

Lieve zussen, De Here Jezus leert ons dat we biddend moeten wachten op zijn komst. In dat bidden moeten we volhardend zijn. Dat betekent dat we God voortdurend opzoeken en Hem blijven vragen of Hij uitkomst wil geven. Word niet moedeloos, verslap niet in je bidden. Ook niet als... Lees meer