Tag: God is Rechter

Zorgen

Lieve zussen, ‘HEER, grijp alstublieft in!’ roept de dichter van Psalm 94. Hij kan het niet langer verdragen: het onrecht, de goddeloosheid die hij om zich heen ziet. Mensen die God negeren en hun eigen zin doen, die geen enkel respect hebben voor het leven van hun kwetsbare naaste.... Lees meer

Zing een nieuw lied

Lieve zussen, In deze psalm horen we de voetstappen van de Here Jezus naderen. Toen het lied gechreven werd, moest de Messias nog geboren worden. Maar in dit lied wordt zelfs al geprofeteerd over de wederkomst! Kijk maar eens naar de laatste verzen: het moment zal aanbreken waarop God... Lees meer

Waar bent U?

Lieve zussen, Deze psalm begint met twee aangrijpende vragen. Woorden die herkenbaar zijn. Want hebben we niet allemaal wel eens dergelijke gedachten? ‘HEER, waar bent U? Juist nu ik het moeilijk heb, lijkt U ver weg te zijn. Waarom grijpt U niet in?’ Deze vragen kunnen bij je opkomen... Lees meer