Tag: God de Schepper

Hij hoort de jonge raven

Lieve zussen, Job is diep teleurgesteld in God. Waarom moet hij zo vreselijk lijden? Dat is toch niet eerlijk? Hij heeft God immers altijd trouw gediend en hij is zich van geen kwaad bewust. Vol bitterheid roept Job zijn waarom-vragen naar de hemel. God antwoordt Job door hem een... Lees meer

Groter dan mijn wereld

Lieve zussen, Je kent de uitdrukking wel: ‘Mijn wereld is ingestort.’ Dat zeggen mensen als het meest kostbare in hun bestaan wegvalt. Of als het perspectief dat ze voor ogen hadden ineens verdwenen is. Gelukkig is er een God die veel groter is dan onze persoonlijke wereld. Een God... Lees meer

Niet te meten

Lieve zussen, We leren van dit bijbelgedeelte hoe bemoedigend het is dat we zo’n machtige God hebben. Mensen kunnen erg creatief zijn. Ze kunnen de mooiste en grootste dingen maken. Maar er is geen mens die iets kan creëren uit… niets. Niemand die zonder materiaal iets moois kan vormen.... Lees meer

Hij vormt en herstelt

Lieve zussen, Zelfs als je diep gezonken bent, is er hoop bij God. En als je bij de scherven van je leven staat, mag je van Hem herstel verwachten. Daarom durft Jesaja God om genade te smeken na de voortdurende ontrouw van het volk Israël. Geen oog zag ooit... Lees meer

Mijn Koning

Lieve zussen, De schrijver van Spreuken laat weten dat de hemelse Koning op geen enkele manier te vergelijken is met een aardse machthebber. Als een aardse regering transparant en rechtvaardig is, zullen de burgers zich veilig voelen en op de overheid vertrouwen. Mensen willen leiders die de wet handhaven... Lees meer

Persoonlijk betrokken

Lieve zussen, Misschien heb je wel eens het gevoel dat God een onbereikbare God is. Dat Hij zich niet persoonlijk met jou bemoeit. Uit de preek van Paulus blijkt hoe onterecht deze gedachten zijn.  Paulus ziet met verontwaardiging dat de stad Athene vol afgodsbeelden staat. Overal zijn tempels en... Lees meer

Kostbaar voor de Schepper

Lieve zussen, Als je de ander met woorden kwetst, tref je daarmee een mens die naar Gods evenbeeld is geschapen, zegt Jakobus. Wie aan een mens komt, komt aan zijn Schepper. Zoals in Spreuken 14:31 staat: Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn Schepper … Maar is een mens dan... Lees meer

Schatten zoeken

Lieve zussen, Wat is de natuur mooi in deze weken! De bomen, de bloemen, de bloeiende struiken. De vogels zijn al druk bezig om hun nestjes klaar te maken. En het duivenpaar van mijn buurman zit al op twee eitjes te broeden. In de schepping laat God zien dat... Lees meer

Elke ademtocht

Lieve zussen, Koning Belsassar van Babel vierde een feest ter ere van zijn afgoden. Hij liet zijn gasten drinken uit de bekers die zijn grootvader Nebukadnessar had meegenomen uit de tempel van God. Zo minachtte hij de levende God. Terwijl hij nota bene de geschiedenis van zijn grootvader kende!... Lees meer

Eer aan de Schepper!

Lieve zussen, Wat een mooi, lenteachtig begin van de week. Daar word je toch blij van? Heb je de merel al horen zingen? Wie heeft hem verteld dat de winterstilte voorbij is? Wonderlijk om te zien hoe het langzaamaan voorjaar wordt in de natuur. Eer aan de Schepper! Het... Lees meer