Tag: De Heilige Geest

Geïnspireerd

Lieve zussen, De Bijbel is niet een boek van mensen over God. Gelukkig niet! Mensen zeggen immers zoveel… Hun woorden kunnen zo veranderlijk zijn, twijfelachtig, onzuiver. De Bijbel is een boek van God vóór de mensen. Dat maakt de Bijbel zo heilig. De Bijbel is Gods eigen Woord! Dit... Lees meer

Hersteld

Lieve zussen, God schiep de mens naar zijn beeld, lezen we in Genesis 1:27. De mens mocht laten zien hoe God is: heilig, vol liefde en goedheid, dichtbij, eerlijk, betrouwbaar… Maar Adam en Eva raakten het beeld van God kwijt toen ze zonde deden. Het beeld van de satan... Lees meer

Moedig door de Geest

Lieve zussen, Er zijn van die momenten dat je weet: Nu… nú zou ik erover moeten beginnen. Dít ogenblik is een uitgelezen kans om over de Here Jezus te vertellen. En dan laat je toch je kans schieten. De woorden blijven in je keel steken van onzekerheid en schroom.... Lees meer

Hij bidt voor jou

Lieve zussen, Geloven is niet altijd gemakkelijk. Vooral niet als er dingen in ons leven gebeuren waarin we God niet begrijpen. Dat kan ons in verwarring brengen en moedeloos maken. We gaan twijfelen. Dan kan het moeilijk zijn om te bidden. Het kan zelfs zijn dat we niet meer kúnnen... Lees meer

Opnieuw geboren

Lieve zussen, Op een nacht zoekt de farizeeër Nicodemus de Here Jezus op. De Farizeeën moeten over het algemeen niets van Jezus hebben.  Maar in Nicodemus begint het geloof te groeien.  Hij zal later zelfs een goede vriend van Jezus worden. Nicodemus wil graag met Jezus praten. Hij is... Lees meer

Gelovig wachten

Lieve zussen, De Here Jezus had talloze profetieën in vervulling doen gaan. Woorden van David, van Jesaja en de andere profeten. Langzamerhand waren de ogen van de leerlingen opengegaan. De gebeurtenissen rond Jezus’ sterven móesten plaatsvinden. Ze waren lang van tevoren aangekondigd. Ze waren deel van Gods grote reddingsplan.... Lees meer

Er staat geschreven…

Lieve zussen, De satan gebruikt leugens om ons van God weg te trekken. Hij brengt die leugens op zó’n manier dat ze als de waarheid klinken. Dat deed hij al in het paradijs, toen hij Eva verleidde. En nu probeert de satan het ook bij de Here Jezus. Jezus... Lees meer

Willen en doen

Lieve zussen, Het afleren van een verkeerde gewoonte valt meestal niet mee. Je moet het écht willen en er honderd procent voor gaan. Het moet een keuze van je hart zijn. Het afleren van het oude gaat hand in hand met het aanleren van nieuw gedrag. Soms val je... Lees meer

Hij loopt naast jou

Lieve zussen, Twee van Jezus’ leerlingen lopen samen naar het dorp Emmaüs. Ze voelen zich verslagen en diep teleurgesteld. Ze hadden zulke hoge verwachtingen gehad van Jezus. Met heel hun hart hadden ze gehoopt dat Hij redding zou geven. Maar nu is Jezus dood. Hij is zelfs al begraven. Het... Lees meer

Aan de slag

Lieve zussen, Kun jij bij jezelf aanwijzen welke gaven God jou heeft gegeven? Capaciteiten waarmee je – door de kracht van de Heilige Geest – aan de slag kunt voor God en je naaste? Misschien kun je goed leiding geven aan kinderen en jongeren. Of je hebt de gave... Lees meer