Tag: De Heilige Geest

Je bent niet alleen

Lieve zussen, Pinksteren – wat een rijk en blij feest! Het feest waarop we vieren dat we het niet alleen hoeven te doen. God geeft ons zijn Heilige Geest. De Geest, die ons helpt om te geloven! Nog voor zijn sterven beloofde de Here Jezus: ‘Dan zal Ik de... Lees meer

De Geest van kracht

Lieve zussen, Paulus moest zijn werk loslaten in de handen van zijn dierbare vriend Timoteüs. Hij zat gevangen en wist dat zijn einde naderde. Zijn inzet voor God had hem in een moeilijke situatie gebracht. En hoe zal Timoteüs zich gevoeld hebben? Waar haalde hij de moed vandaan om... Lees meer

De liefde

Lieve zussen, In de christelijke gemeente van Korinthe is een nare sfeer ontstaan. De mensen wedijveren met elkaar over wie de hoogste gaven van de Geest heeft. Ze proberen elkaar te overtreffen. Ze vergeten dat het niet meer om het werk van de Geest gaat als je jezelf op... Lees meer