Tag: De Heilige Geest

Wandelen door de Geest

Lieve zussen, ‘Ik kan er niks aan doen. Zo ben ik nu eenmaal.’ Soms hoor je mensen iets dergelijks zeggen als ze op hun fouten gewezen worden. Het klopt dat we zondig zijn en op deze aarde nooit volmaakt zullen worden. Maar als je je schouderophalend neerlegt bij je... Lees meer

Een nieuw hart

Lieve zussen, Het is niet best als iemand je verwijt dat je een hart van steen hebt. Die ander vindt dan dat je hard en ongevoelig bent. In deze profetie gaat het ook over een hart van steen. Het volk Israël had zich onverschillig gedragen tegenover God. Het leek... Lees meer

De liefde

Lieve zussen, In de christelijke gemeente van Korinthe is een nare sfeer ontstaan. De mensen wedijveren met elkaar over wie de hoogste gaven van de Geest heeft. Ze proberen elkaar te overtreffen. Ze vergeten dat het niet meer om het werk van de Geest gaat als je jezelf op... Lees meer

Stempel

Lieve zussen, Paulus schrijft aan de Efeziërs over het nieuwe leven. De Heilige Geest leidt ons in het nieuwe leven dat God in ons begonnen is. Je bent door de Heilige Geest gemerkt als kind van God, zegt Paulus. Bestempeld, staat er in de NBV. Hoe mooi is dat!... Lees meer

Geïnspireerd

Lieve zussen, De Bijbel is niet een boek van mensen over God. Gelukkig niet! Mensen zeggen immers zoveel… Hun woorden kunnen zo veranderlijk zijn, twijfelachtig, onzuiver. De Bijbel is een boek van God vóór de mensen. Dat maakt de Bijbel zo heilig. De Bijbel is Gods eigen Woord! Dit... Lees meer

Hersteld

Lieve zussen, God schiep de mens naar zijn beeld, lezen we in Genesis 1:27. De mens mocht laten zien hoe God is: heilig, vol liefde en goedheid, dichtbij, eerlijk, betrouwbaar… Maar Adam en Eva raakten het beeld van God kwijt toen ze zonde deden. Het beeld van de satan... Lees meer

Moedig door de Geest

Lieve zussen, Er zijn van die momenten dat je weet: Nu… nú zou ik erover moeten beginnen. Dít ogenblik is een uitgelezen kans om over de Here Jezus te vertellen. En dan laat je toch je kans schieten. De woorden blijven in je keel steken van onzekerheid en schroom.... Lees meer

Hij bidt voor jou

Lieve zussen, Geloven is niet altijd gemakkelijk. Vooral niet als er dingen in ons leven gebeuren waarin we God niet begrijpen. Dat kan ons in verwarring brengen en moedeloos maken. We gaan twijfelen. Dan kan het moeilijk zijn om te bidden. Het kan zelfs zijn dat we niet meer kúnnen... Lees meer

Opnieuw geboren

Lieve zussen, Op een nacht zoekt de farizeeër Nicodemus de Here Jezus op. De Farizeeën moeten over het algemeen niets van Jezus hebben.  Maar in Nicodemus begint het geloof te groeien.  Hij zal later zelfs een goede vriend van Jezus worden. Nicodemus wil graag met Jezus praten. Hij is... Lees meer

Gelovig wachten

Lieve zussen, De Here Jezus had talloze profetieën in vervulling doen gaan. Woorden van David, van Jesaja en de andere profeten. Langzamerhand waren de ogen van de leerlingen opengegaan. De gebeurtenissen rond Jezus’ sterven móesten plaatsvinden. Ze waren lang van tevoren aangekondigd. Ze waren deel van Gods grote reddingsplan.... Lees meer