Tag: De Heilige Geest

Dicht bij God

Lieve zussen, De Bijbel gebruikt beelden uit het dagelijks leven om ons te onderwijzen. Zoals in Psalm 1, waar het gaat over een boom die nooit te lijden heeft onder langdurige droogte. Deze boom is namelijk aan het water geplant. Nooit heeft hij gebrek aan vocht en daarom is... Lees meer

Hoe lees jij?

Lieve zussen, Hoe lees jij de Bijbel? En wat doet Gods Woord met jou? Er komt een wetgeleerde bij de Here Jezus. Hij wil Jezus op de proef stellen. Misschien kan hij Jezus op uitspraken betrappen die niet in overeenstemming met Gods wet zijn. De man heeft een cruciale... Lees meer

Binnen in mijn hart

Lieve zussen, We gaan vandaag verder met de beloften van de Here Jezus in Matteüs 5. Bij het begin van zijn werk op aarde spreekt Jezus de mensen meteen aan op hun diepste verlangen: hun wens om gelukkig te zijn. (zie de eerdere overdenkingen) Zo prijst Jezus de mensen... Lees meer

Bezet

Lieve zussen, Gods vijand, de satan, weet dat zijn einde nadert. Hij probeert nog zoveel mogelijk schade aan te richten. Dat zien we elke dag om ons heen gebeuren. Kijk maar naar het journaal. De wereld is vol geweld en ellende. En lees de berichten maar op de website... Lees meer

Proces

Lieve zussen, In Psalm 51 zien we David door een aangrijpend proces gaan. Hij schreef deze psalm toen hij vreselijke zonden had gedaan: moord en overspel… Bepaald geen kleinigheden. Wat was de koning van Israël, die zoveel van God hield, diep gezonken. David deed boete, verscheurd van berouw. Hij... Lees meer

Levend aanwezig

Lieve zussen, Je kent het gezegde wel: uit het oog, uit het hart. Zodra iemand uit beeld is, is hij vergeten. Zo zal het ook werken voor de mensen die het Evangelie niet willen aannemen, zegt de Here Jezus. Zodra Jezus niet meer in hun midden zal zijn, zal... Lees meer

De bron van je durf

Lieve zussen, Er zijn van die momenten dat je weet: ‘Nu… nú zou ik erover moeten beginnen. Dít ogenblik is een uitgelezen kans om over Jezus te vertellen.’ En dan laat je tóch de kans schieten. De woorden blijven in je keel steken van onzekerheid en schroom. Ja, er... Lees meer

Je bent een tempel

Lieve zussen, Sommige mensen vinden het moeilijk om in de spiegel te kijken. Ze zien vooral wat er aan hun uiterlijk mankeert. Nog nooit zijn er zoveel foto’s gemaakt als in deze tijd. Op bijna elke telefoon zit een camera. Er worden heel wat selfies gemaakt. En gelukkig zijn... Lees meer

Leerproces

Lieve zussen, Misschien heeft iemand het wel eens tegen jou gezegd: ‘Wat ben je hierin gegroeid!’ Je krijgt te horen dat je in positieve zin veranderd bent. Je hebt je ontwikkeld in kennis, inzicht of vaardigheden. Of je bent verder gekomen in een geestelijk groeiproces. Je hebt leren accepteren... Lees meer

Troost van dé Trooster

Lieve zussen, Troostende woorden. Goed bedoeld, maar in feite teleurstellend en leeg. Je bent ongeneeslijk ziek en iemand zegt: ‘Houd moed, bij God is genezing!’ Of je hebt te maken met onherstelbare schade in je leven en iemand zegt: ‘Vertrouw op God, bij Hem is herstel!’ O ja, het... Lees meer