Disclaimer

Al het geschreven en zelf ontworpen materiaal is het eigendom van Grace.

Het wordt zeer op prijs gesteld dat u contact met ons opneemt, alvorens u de content overneemt of verspreidt.

De copyrightvermelding luidt: © 2020 Grace, zussenliefde.nl

‘De Bijbeltekst is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010-2016’
en/of
‘De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007’.

Eventuele rechten van de gebruikte foto’s liggen bij de fotograaf of vallen onder de licentie van de oorspronkelijke stockfotosite.
Indien geen bron vermeld is, valt de afbeelding/foto onder de CC0 licentie.

Bekijk hier de Privacy Policy van Zussenliefde.nl