Disclaimer

Al het geschreven en zelf ontworpen materiaal is het eigendom van Grace.

Het wordt zeer op prijs gesteld dat u contact met ons opneemt, alvorens u de content overneemt of verspreidt.

De copyrightvermelding luidt: © 2018 Grace, zussenliefde.nl

De bijbelteksten op deze website zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Eventuele rechten van de gebruikte foto’s liggen bij de fotograaf of vallen onder de licentie van de oorspronkelijke stockfotosite.
Indien geen bron vermeld is, valt de afbeelding/foto onder de CC0 licentie.

Bekijk hier de Privacy Policy van Zussenliefde.nl