StockSnap_W0BCACRCSF

Troostende herinnering

Grace Geloof 5 Reacties

‘Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.’ Psalm 42:5,6     Lieve zussen, …

GraceTroostende herinnering
StockSnap_77ON53SSR0

Zinloos?

Grace Geloof 4 Reacties

‘Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte.’ Prediker2:22,23     Lieve zussen, Buiten is het koud …

GraceZinloos?