Tag: Sterven

Stil en leeg

Lieve zussen, Als een geliefd iemand pas gestorven is, kan het eerst onwerkelijk zijn dat hij of zij er niet meer is. De jas hangt aan de kapstok. De fiets staat in de garage. Het is alsof je dierbare elk moment kan thuiskomen. Maar als je bij het graf... Lees meer

Bij een graf

Lieve zussen, Kort voor de Here Jezus gaat sterven, wekt Hij zijn vriend Lazarus op uit de dood. Door dit wonder laat God zien waarvoor zijn Zoon naar de aarde gekomen is. Jezus wil zijn leerlingen en vrienden helpen om te groeien in het geloof. (vers 15) Want geloven... Lees meer

God gaat verder

Lieve zussen, Aan onze levenstaak komt een einde als God ons bij zich roept. Wij weten niet wanneer dat zal zijn. Wij kunnen daar zelfs een heel andere mening over hebben dan God. Als een jonge vrouw sterft, hoe kan haar aardse taak dan klaar zijn, terwijl zij midden... Lees meer

Het stralende licht

Lieve zussen, Het hoort vanzelfsprekend bij de weken van Advent: de geschiedenis van Zacharias en Elisabet. (Lukas 1:5-25, 39-45 en 57-80) Wat is het mooi om te lezen hoe God aan het werk is om de komst van de Messias voor te bereiden. Johannes is geboren. De mensen vragen... Lees meer

Niet zonder hoop

Lieve zussen, Gisteren was het ‘eeuwigheidszondag’. In de kerken werden de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Momenten van gemis en verdriet, maar nĂ­et zonder hoop! Zoals heel ons leven niet zonder hoop is. Het geloof in de Here Jezus maakt het verschil. Hij maakt alles... Lees meer