Onmeetbaar

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Lieve zussen,

Eigenlijk zijn wij, mensen, altijd aan het meten.
We tellen en houden scores bij.
We vergelijken en wedijveren.
We willen onszelf of elkaar overtreffen.
Sommigen doen alles om een record te verbreken.
Er worden prijzen en onderscheidingen uitgedeeld voor buitengewone prestaties.
Prestaties die wonderbaarlijk zijn voor het menselijk vermogen.
We willen graag het onbereikbare bereiken.

Het aardse leven is te vangen in maten, scores en… limieten.
Ja, steeds is er een onverbiddelijke grens.
Ons kunnen stopt. Ons inzicht gaat niet verder. Ons bereik eindigt.

Als we ons blindstaren op deze meetbare wereld, missen we iets.
Iets wat onmeetbaar is: Gods oneindige macht en liefde!
Paulus wil dat we verder kijken dat dit beperkte, meetbare leven.
Hij wil dat we oog krijgen voor wat onbeperkt en eindeloos is: de liefde van Christus ‘die alle kennis te boven gaat’.

Paulus kan haast geen woorden vinden om Gods grootheid te beschrijven.
Er zíjn ook geen woorden voor!
Soms kan dat intense gevoel van verwondering je overvallen.
Bijvoorbeeld als je naar de heldere nachthemel kijkt, naar de oneindige ruimte met miljoenen sterren.
Of als je als nietig mensje tussen de machtige bergen staat. Of op het strand naar de ondergaande zon kijkt.
Maar al deze dingen zijn maar glimpjes van Gods grootheid!

Nooit kunnen we bevatten hoe eindeloos Gods liefde is, hoe groot zijn ontferming over de zondige mens.
Er zijn geen maateenheden die Jezus liefde kunnen uitdrukken.
Zijn liefde was zo grenzenloos, dat Hij onze schuld op zich nam en zijn leven voor ons gaf.

Hoe meer we God leren kennen, hoe meer we van de ene verbazing in de andere vallen.
Gods macht en liefde zijn altijd groter dan we ons kunnen voorstellen.
Als iets voor ons te groot is, is het nooit te groot voor God!

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. En soms is God groot in Zijn goedheid. Als we naar de foto kijken van onze pasgeboren kleinzoon in het ziekenhuis. Als blijkt dat de behandeling aanslaat en alle dingetjes op hun plek vallen.
  Als we de onderlinge liefde ervaren en Hij daarin heel dichtbij is.

 2. Bij het lezen van deze zo mooie overdenking
  dingen die wij in ons leven zo vaak tegen komen
  zoals de oneindige sterren hemel,en de groten machtige bergen ,
  je voelt je dan inderdaad een nietig mensje.
  Dan te bedenken dat God onze Vader het zelf heeft gemaakt.
  Gods macht en liefde,
  is inderdaad groter dan wij ons voor kunnen stellen.
  Heere God hoe groot zijt Gij.

 3. Daar zeg ik Amen op, Lies!!!!! Hij houdt zoveel van jou en mij dat Jezus- zelfs toen Hij aan het Kruis hing- aan jou en mij dacht.Niet voor te stellen toch? Gezegende dag.

 4. Dank je wel Grace.

  Je leert me steeds beter zien hoe onmeetbaar groot onze God is. Tegelijk doe je mij steeds meer ontdekken hoe onmeetbaar groot zijn liefde is voor mij, Zijn kind!

  Ik wens jou -Grace- en al mijn zussen een gezegende dag waarin Gods liefde, kracht en troost zichtbaar en voelbaar mag zijn, ondanks de moeiten die het leven met zich meebrengt!

  ‘Hem zij de glorie!
  Want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat Zijn hand begon’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *