Getuigen

U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het ​evangelie​ wordt verspreid.
(vers 12)

Lieve zussen,

Als er iets moeilijks in je leven gebeurt, kun je overspoeld worden door vragen.
‘Waarom is dit nodig, Heer?’
‘Waarom ík? U weet toch dat ik al problemen genoeg heb?’
Begrijpelijke vragen van een mens dat in wanhoop tot God roept.

Paulus’ veelbewogen leven loopt ten einde.
Gods dienaar, die zo trouw zijn leven heeft gewijd aan de verspreiding van het Evangelie, zit gevangen in Rome.
Paulus zou alle reden hebben gehad om radeloos tot God te roepen:
‘Waarom moet ik dit meemaken, Heer? Ik heb U zo ijverig gediend!’
Het zou begrijpelijk zijn geweest dat Paulus de Filippenzen een radeloze brief had gestuurd, waarin hij smeekte om hulp.

Maar door zijn geloof spreekt Paulus woorden van rust en overgave:

U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het ​evangelie​ wordt verspreid.

Dit zijn niet bepaald de woorden van iemand die zijn hoop heeft verloren en zijn plannen in duigen ziet vallen.
Het klinkt bijna opgetogen!
Het is Paulus immers maar om één ding te doen.
Ook in deze zware omstandigheden – misschien zelfs júist in deze situatie – kan Paulus getuigen van Jezus Christus!
Lees maar eens in vers 13-18 wat de gevolgen zijn van Paulus’ gevangenschap!

Lieve zussen, we mogen ons laten bemoedigen door Paulus’ woorden, juist als we het moeilijk hebben.
In ons leven mag zichtbaar zijn dat er bij Jezus Christus altijd hoop is!

Een gezegende zondag toegwenst!

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. En zo is het met alles wat jouw en mij overkomt; hoe gaan we er mee om; beheersen de omstandigheden ons, of heersen wij over de omstandigheden? En hebben het vertrouwen dat Hij ons er doorheen draagt? Juist waar één paar voetstappen staan, heeft Hij mij gedragen, weet je wel?

 2. Lieve Louis, wat een heerlijk getuigenis voor ons, je zussen, en voor allen die om je heen staan!
  We zien zo veel van Gods genade in jou. Wees gezegend.
  Veel liefs,
  Anne-Co

 3. Juist in de laatste tijd van mijn leven mag ik zien dat gelovige en ongelovige mensen in mijn omgeving verbaasd staan van de kalmte en de rust die ik heb in het aanvaarden van mijn naderend sterven…..Ik heb een Machtige Vader die mij op deze manier genaderijk zegent en mij juist in deze tijd en in deze omstandigeheden gebruikt van Zijn oneindige liefde en Aanwezigheid in mijn leven

  1. Lieve Louis;

   Zo fijn om te mogen lezen dat God jou de rust geeft in deze periode van je leven.
   Ik voel me verbonden met je en je bent elke dag in mijn gedachten.

   Een warme groet van een onbekende zus, maar verbonden door onze Schepper.
   Zie er naar uit om je bij onze Vader te ontmoetten.❤🕊🌈

  2. Wat geweldig om te lezen Louise! Ook ik ben onder de indruk van je getuigenis van rust en vrede in de Heer!

   Vanmorgen een indrukwekkende preek gehad over psalm 13.
   Zo bijzonder dat de psalmist eerlijk durft te bekennen zich door God in de steek gelaten te voelen……dat kán!
   Je kunt -zittend op je levensbodem- het gevoel hebben van God verlaten te zijn…….
   Wat een ommekeer in vs.6!
   Prachtig dat we kunnen vertrouwen op de liefde van de Heer. In voor- én tegenspoed; in leven én in sterven. Deze zekerheid bid ik jou toe Louïse en andere zussen!

  3. Louise, bij jouw woorden gaan m’n gedachten terug naar m’n vriendin Diet die aan Borstkanker is overleden, Haar uitspraak was altijd; m’n lichaam is wel ziek, maar Ik niet! En dat proef ik ook bij jouw! ‘k Bid je Gods ontferming toe, tot dat………….. je bij Hem mag zijn. xx

  4. Mooi om te lezen. Je bent een gezegend mens. Heel veel kracht en sterkte tiegebeden..

 4. Wij weten het,
  en mogen het nu nog eens lezen,
  Dat onze hoop nooit vergeefs is
  en dat er bij Jezus Christus altijd hoop is.
  Laten wij er naar naar leven,
  Heer wil U ons erbij helpen.
  Amen.

 5. Amen! Het is onze Hemelse Vader die ons tot zover heeft geleid dat we vandaag in Zijn naam en kracht kunnen en mogen getuigen van Hem in deze tijd! Hoe onze weg ook gaat, Hij is erbij en Hij heeft ons geluk voor ogen. Elke situatie zal Hij gebruiken ten goede, omdat Hij van ons houdt, dat we dat zullen blijven geloven. Zoveel dat Hij alles voor ons gaf, Zijn eigen Zoon die hing aan het kruis in onze plaats om ons, die het niet verdienen te redden, vrij te spreken van alles, zodat wij bevrijd vol van Jezus, vol van vreugde, in alle vrijheid en met vrijmoedigheid tot onze hemelse Vader kunnen naderen tot in Zijn huis. Wauw wat een genade elke dag opnieuw. Alleen daarom al verdient Hij in elke omstandigheid onze lof, eer en aanbidding en kunnen wij niet anders dan dankbaar zijn. Ons vlees schreeuwt dagelijks anders, maar dankbaar mogen we zijn voor Zijn heilige Geest, die in ons woont en waardoor wij kunnen zeggen ABBA Vader dank U voor wie U bent, dank U dat U mij kent, dank U dat U mijn leven in Uw handen draagt en er in alles hoop ligt ook vandaag. Vul ons opnieuw met Uw liefde, genade en kracht en draagt U ons zo weer door deze dag.
  Dat wij weer lichtpuntjes mogen en kunnen zijn op de plek waar U ons leidt met liefde, zorg en kracht heel fijn.
  Dat U zo door ons heen, in welke situatie dan ook, Uzelf mag openbaren tot opbouw van Uw rijk.
  Wij een getuigen willen zijn van U het goede nieuws die staat als een dijk.
  Allen een gezegende dag vol hoop, geloof en liefde. Blessings Cornelia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *