Hij, die er altijd is geweest

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
(vers 3)

Lieve zussen,

Advent.
De weken waarin we toeleven naar het Kerstfeest.
Advent betekent ‘komst’.
Zoals Gods kinderen in het Oude Testament verlangend uitkeken naar de komst van de Verlosser, zo kijken wij uit naar zijn wederkomst.

In de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament wordt het aardse leven van de Here Jezus beschreven.
De vier evangelisten doen dat allemaal op hun eigen manier.
Soms overlappen hun beschrijvingen elkaar, maar elk boek geeft ook zijn eigen unieke informatie.
Matteüs begint met de stamboom van Jezus, bij voorvader Abraham.
Marcus zet in met het werk van Johannes de Doper, die de komst van Jezus voorbereidde.
Lucas deelt mee waarom hij zijn boek heeft geschreven en vertelt gedetailleerd over de gebeurtenissen rondom de geboorte van Jezus.

Maar Johannes begint zijn boek wel heel bijzonder:

In het begin …

Misschien denk jij nu ook aan de allereerste woorden van de Bijbel.
‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ Genesis 1:1
Johannes gaat nog veel verder terug dan Matteüs.
Hij gaat terug naar de tijd vóór de schepping.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Het Woord – zie je die hoofdletter?
Met het Woord wordt de Zoon van God bedoeld.
‘… het Woord was bij God en het Woord was God.’
De Zoon van God, één met de Vader!

Waarom wordt de Here Jezus het Woord genoemd?
We uiten ons voor een groot deel door middel van woorden.
Daarmee maak je duidelijk wie je bent en wat je wilt.
Door je woorden maak je contact met de ander.
Zo is de Here Jezus het Woord van God.
Via Hem laat God zien Wie Hij is.
In zijn Zoon komt God naar ons toe.
God uit zich tegenover ons… in de Here Jezus.
In Hem wordt Gods liefdevolle Vaderhart zichtbaar.

We mogen uitkijken naar de komst van de Here Jezus.
Hij kwam op aarde en werd geboren in een stal.
En Hij zal terugkomen op de wolken.
Hij, die er altijd is geweest. Jezus, mijn God en HEER!

Gebed: Vader, dank U dat U in de Here Jezus naar mij toegekomen bent. In Hem mag ik uw liefde ervaren. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Blij verrast op deze eerste advent zondag,1 december
  de verjaardag van onze dochter.
  Een overdenking van Grace te mogen ontvangen.

  Feest van vergeving
  vandaag heb ik uw liefde weer gesmaakt
  ik heb er van gegeten en gedronken
  want brood en wijn door mensen klaar gemaakt
  zijn teken van uw liefde ons geschonken

  mijn hart dat vaak in dorheid is verzonken
  en naar uw dichterbijzijn heeft gehaakt
  is door uw Woord dat krachtig heeft geklonken
  en door uw Geest verkwikkend aangeraakt

  vandaag heb ik uw liefde weer gesmaakt
  ik zat bij U aan tafel met zeer velen
  al had ik zelf de trouw tot U verzaakt
  toch mocht ik in uw liefdegaven delen

  hoewel berouw en stille ootmoed sieren
  mocht ik het feest van uw vergeving vieren.

  Een mooie dag eerste Advent.
  Onze dochter jarig.
  En door U aan uw dis genodigd.
  Ik dank U ,God?
  Amen.

 2. Het evangelie naar Johannes was het eerste evangelie dat ik in 1974, bij mijn bekering, als eerste heb bestudeerd. Het grijpt mij nog altijd zeer sterk aan. Hoe groot is de kracht en de wijsheid van de ontzagwekkende God. Hem zij alle eer, tot in eeuwigheid.
  Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *