Verbonden met God

Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Lieve zussen,

Gisteren lazen we in de eerste brief van Johannes dat wij ‘uit God geboren’ zijn. Wedergeboren door de Heilige Geest.
Daardoor kunnen we krachtig tegenstand bieden tegen de duivel die ons steeds weer aanvallen wil.
Een stukje verder, in vers 20, lezen we iets wat mooi bij de komende Adventsweken past.

Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen …

Jezus, Gods Zoon, is mens geworden om ons te redden.
Door de Here Jezus leren we Gods liefde en genade kennen.
In Hem is God naar ons toegekomen.
Jezus leert ons hoe we kunnen groeien in het nieuwe leven.
Als we dicht bij Hem blijven, leren we God steeds beter kennen.

En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn.

Dit is zo typisch de manier van schrijven die we van Johannes kennen.
Johannes, die zo graag spreekt over liefde en verbondenheid.
Zie je dat woordje ‘IN’?
Vergelijk dat eens met een stukje uit Johannes’ Evangelie.
In hoofdstuk 15:5 schrijft Johannes over het vertrouwelijke samenzijn van Jezus en zijn leerlingen, vlak voordat Jezus ging sterven.
De Here Jezus zei toen:

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht …

Zie je dat woordje ‘IN’? Net zoals in onze dagtekst?
Een woordje waarmee Jezus de diepe verbondenheid met zijn volgelingen duidelijk wil maken.
Dat woord gebruikt Johannes ook in zijn brief, op dezelfde manier.
Als wij met Jezus verbonden zijn, zijn wij verbonden met Gód (de Waarachtige).
Het is Jezus die voor deze band zorgt, het is Jezus die ons God leert kennen.

Johannes sluit af met de getuigenis: ‘Hij is de ware God, Hij is het eeuwige leven.’ (NBV)
Daar gaat het om. Daar staat of valt het Evangelie mee.
Als je ontkent dat Jezus Gods Zoon is, hoe kun je God dan kennen?
Hoe kun je dan een band met God hebben?
Hoe kun je dan gered zijn en eeuwig leven?

Wat een rijkdom, deze mooie tekst over verbonden-zijn-met-God, alleen door Jezus!

Gebed: HEER, dank U dat ik met U verbonden mag zijn, doordat ik verbonden ben met de Here Jezus. Dank U dat ik door Hem uw liefde en genade mag ervaren. Geef dat ik U steeds beter mag leren kennen en mag groeien in het nieuwe leven.  Amen.

Liefs van Grace

Reacties

 1. Zeker dat ik geloof in God en in Gods Zoon. Doch, soms zit ik met overdenkingen waar jullie zeker een antwoord op kunnen geven hoop ik. Er staat dat het dank zij Jezus is dat wij God kennen. Maar de eerste mens kende toch ook al God ? Die kon zich toch ook tot God wenden zonder daarvoor eerst Jezus te moeten aanspreken ? Ik heb het altijd al moeilijk gehad met : niemand komt tot God dan door Mij. Je rechtstreeks tot God wenden is toch ook OK ? Dit is zeker niet dat ik niet zou geloven in Gods Zoon. Ik geloof zeker dat Jezus Gods Zoon is. Toch houdt dit mij steeds in vraag. Alvast bedankt omdat ik weet dat ik er een eerlijk antwoord op zal krijgen en dank voor de dagelijkse bezinningen.
  Grietje

  1. Hoi Grietje.Ik denk als ik jou vraag lees.Ja tuurlijk bad iedereen tot God in de oude testament .De Here Jezus verwijst zelf naar het Onze Vader.Toen de disipelen vroegen aan de Here Jezus hoe moeten wij bidden. De Here Jezus zij, U bid als volgt. Onze Vader die in de Hemelen zijt Uw naam worde geheiligt.Ik hoop dat je wat met deze antwoordt kan. Een fijne dag .Groetjes.

  2. Beste Grietje,
   Wat overwegingen die opkomen bij jou vraag, misschien helpt het je wat.
   Ja ook voordat de Here Jezus was gekomen baden de mensen tot God. Oorspronkelijk, voor de zondeval, was er ook een getrouwelijk omgaan met Hem. Maar door de zonde ontstond er een ravijn tussen God en mens. Ja ze konden direct tot Hem bidden, maar ook !pesten ze offers brengen en de hogepriester offerde namens het volk, er stond wat (zonde) tussen God en mens in.
   Maar de Here Jezus kwam en droeg onze schuld, Hij stond borg voor ons, Hij gaf Zichzelf als offer voor ons en is daardoor als het ware de enige Brug over het ravijn tussen God en de mens. En in Hem en door Hem mogen we vrij tot God komen, en is Hij niet alleen maar onze God maar zelfs onze Vader. Je mag altijd direct tot God de Vader bidden.Maar de Vader en de Here Jezus en de Heilige Geest zijn Één (en Één God dus.)…. Onlosmakelijk
   En redding is dus alleen in en door de Here Jezus, in dat licht, met die betekenis staan teksten als “niemand komt tot de Vader dan door Hem (Jezus)”.

 2. Prachtige overdenking. Dankjewel Grace.
  Zo diep verbonden te zijn, met en zelfs in God en Jezus. Door Jezus’ verlossingswerk mogelijk. Ontroerend, wat een wonder, wat een troost ook.
  Ik sluit me aan bij het gebed. Fijne dag zussen, en sterkte in alle moeiten waar we in kunnen zijn op dit moment.

 3. Dank U God om verbonden te mogen zijn met U.🙏
  Mooi om het deze morgen zo begrijpend te mogen lezen.
  Het is goede start van deze dag.
  En Grace,ik sluit mij graag aan bij jouw mooie gebed ,beter kan ik het niet vragen aan onze God en Vader.

  Fijne dag gewenst uit een fris maar helder Voorthuizen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *