De blijvende stad

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.

Lieve zussen,

De schrijver van de brief aan de Hebreeën drukt zijn lezers op het hart om niet te verslappen in het leven met de Here Jezus.
We zitten vaak met al onze vezels vast aan ons ‘oude leven’.
Het kan je heel wat kosten om je daarvan los te maken en dicht bij God te blijven.
Maar het gaat ons lukken als we voor ogen houden dat we onderweg zijn.
Onderweg naar de blijvende stad: Gods koninkrijk.

Daarmee refereert de schrijver aan de lijst geloofsgetuigen die hij heeft opgesomd in hoofdstuk 11.
Ook deze mensen waren onderweg.
Ze moesten allemaal op hun eigen manier loslaten en gelovig standhouden.
Neem bijvoorbeeld Abraham.
In hoofdstuk 11:9-10 lezen we dat hij de zekerheden in zijn geboorteland achterliet en ver van huis in een tent ging wonen.
Een tent!
Een tijdelijk verblijf dat je gebruikt als je onderweg bent.
Het tegenovergestelde van een stad!
Maar Abraham kón zijn oude leven loslaten en God gehoorzaam zijn, omdat hij uitkeek naar zijn toekomstige woonplaats: een stad met fundamenten, door God ontworpen en gebouwd. (vers 10)

Ook wij zijn onderweg naar de stad met fundamenten.
De stad die ons Thuis zal zijn.
Paulus noemt ons zelfs al burgers van deze stad. (Efeziërs 2:19)
Als we onszelf daaraan herinneren, worden we moedig en sterk.

Vraag je eens af: wat moet ik loslaten om dichter naar God toe te groeien?
Met welke oude gewoonten moet ik breken om ruimte te maken voor mijn band met Hem?
Welke verleidingen of valkuilen scheppen afstand tussen God en mij?
Ben ik nederig en doe ik mijn uiterste best om in vrede met mijn naaste te leven? Of ga ik voor mezélf?
Inderdaad, het afrekenen met je oude leven houdt in dat je jezelf moet verloochenen.

Maar wordt dat niet gemakkelijker als je mag uitkijken naar zó’n geweldige toekomst?

Gebed: Heer, leer mij om te ontdekken wat ik achter me moet laten om dichter naar U toe te groeien. Geef mij moed en kracht om oude verkeerde dingen los te laten en U gehoorzaam te zijn. Dank U dat wij samen onderweg mogen zijn naar de stad, door U ontworpen en gebouwd. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Ik ben blij en dankbaar voor het kort woord van vandaag.
  Wat een bemoediging ,,De Here die kent elk hart en elk leven,, Hij weet precies wat wij nodig hebben,, eigenlijk moet ik zeggen ,,in wat voor mate wij die bemoediging nodig hebben,, En het geldt voor hoog geschoolden theologen en voor hen die pas tot bekering zijn gekomen.
  Wat ik vandaag las over die zijden draden of vezels waaraan wij nog vast zitten in ons leven,, dit kwam op een moment waar ik al een lange tijd mee bezig ben zonder om te wanhopen ,,met dat geloof door de jaren heen van, ik weet dat als de Heer mij verlost heeft van die kabel touwen in mijn leven , Hij mij ook zal verlossen van die zijden draden of vezels, maar dat wil niet zeggen dat wij volmaakt zijn maar wij kunnen verder gaan.
  En weet dat wij elke dag weer zondigen maar door Gods Heiligen Geest wij indachtig worden gemaakt om elke dag te bidden Here vergeef mij. Wij mogen ook proclameren van , met Jezus zijn wij meer dan overwinnaars,,of het is VOLBRACHT.
  Alles heeft te maken met ons geestelijke groei proces. De een vat het zo en de ander weer zo,
  Maar wij zijn onder weg,,

  Er is een lied:
  Ben niet meer als dagen van voorheen 2x
  Door het bloed van Jezus, wordt mijn leven nieuwer,
  ben niet meer als dagen van voorheen!

 2. Beste Gloria , De apostel Paulus ( apostel van de heidenen) leert ons dat ,als we het aan hem geopenbaarde (zijn) evangelie hebben geloofd ,zonder werken van ons zelf ,( dus niet proberen onze zonden te laten om beter over te komen) , al onze zonden van vroeger , nu en toekomst met Hem begraven zijn en wij, direct, lid van het “Lichaam van Christus” zijn , een nieuwe schepping , wij in Jezus zijn en hij in ons , wij nu al met Hem in zijn troon zitten en de Vader ons ziet/accepteerd door zijn Zoon zonder smet en rimpel. De zonden die wij daarna nog doen , doet niet de nieuwe schepping de “innerlijke mens” , maar het oude vleselijke lichaam dat met Jezus gestorven is. Wij , de bijbel gelovigen, zien uit naar de opname van “het Lichaam van Christus “als Hij ons komt halen , in de wolken, om eeuwig bij Hem te zijn , In Hebreeën ( wat overgens aan de Hebreeën gericht is ( dat zijn wij niet ) wordt gesproken over “het koninkrijk der hemelen” op deze aarde , t.w. : de duizend jaar dat Jezus zal heersen over deze aarde en het Joodse Volk een koninklijk Priesterdom zal zijn om de andere volken tot zegen de zijn. Het is niet juist dat je deze twee koninkrijken door elkaar te halen. Dit brengt verwarring , mixen van Wet en Genade. gr. Klaas

 3. Afrekenen met het oude leven lukt nooit in eigen kracht. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig die ons inzicht geeft en kracht om hier mee aan de gang te gaan. Dan pas kan er overwinning komen. Een strijd samen met de HG geeft overwinning. De vruchten van de HG gaan dan groeien en zo mag je steeds meer op Jezus lijken en sterven aan jezelf. Gel. 5 vers 25 en verder.
  Je zus.
  Vele mooie opbouwende stukjes gelezen en ik gebruik ze als afsluiting van de maaltijd bij dementerende ouderen.

 4. Goedemorgen zussen en dank je wel Grace voor deze woorden van troost en bemoediging .Hetzelfde las ik vanmorgen ook in een dagboekje. Loslaten en niet meedoen met deze wereld de ogen gericht op Jezus. Bijna heel mijn leven heb ik mij niet thuis gevoeld waar ik ook woonde, altijd knokken om overeind te blijven veel dingen en mensen moeten loslaten je dan ook niet meer willen of durven hechten omdat het toch weer weg gaat uit je leven. Het enige houvast wat er altijd is , is De Here Jezus, díe IS en blijft én zal er altíjd zijn. Dat is mijn leven én míjn toekomst. Niet dat ik het hier één groot tranendal vind er zijn gelukkig ook fijne dingen maar ik vind het moeilijk om te genieten. Wat kan ik uitzien naar de nieuwe hemel en aarde. Het klinkt misschien wel heel somber maar dat ben ik gelukkig niet, we hebben nog steeds plezier samen en een kunnen lachen. God is Goed. Een fijne en gezegende dag allemaal.

 5. Dank je wel Grace
  voor deze overdenking,
  Hadden wij alle maar iets meer van Abraham🙏

  Heer U bent mijn fundament
  Zwak wordt sterk, door al uw werk
  In de storm blijft U Heer: Hoogste Heer!

  Ik bouw op Jezus ,anders niet
  het is zijn bloed die redding biet
  Wie op hem hoopt word niet beschaamd
  Ik steun alleen op Jezus naam

  Wanneer Hij komt met luid geschal
  weet ik dat Hij mij kennen zal.
  Bekleed met zijn gerechtigheid
  ben ik van Hem in eeuwigheid!

  Heer U bent ons fundament
  zwak wordt sterk door al Uw werk
  in de storm blijft U Heer: Hoogste Heer.

  Amen🙏

  Ook als de nacht mijn zicht vervaagt
  Toont Hij zijn liefde die mij draagt
  Al woeden stormen om mij heen
  Mijn anker rust in Hem alleen
  Mijn anker rust in Hem alleen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *