In dienst

Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. (vers 13)

Lieve zussen,

We zijn geen slaven van de zonde meer, schrijft Paulus.
Ons oude bestaan is mét de Here Jezus gekruisigd.
En we zijn met Hem begraven om met Hem op te staan in een nieuw leven.
Gekruisigd… begraven… opgestaan!
Gestorven… en levend geworden.
De Here Jezus heeft radicaal afgerekend met de macht van de zonde.

Nee, we zijn nog niet volmaakt.
We hebben hier op aarde nog met de zonde te maken.
Maar de mácht van de zonde is gebroken.
Je weet dat de satan jouw meester niet is.
Je staat niet in zijn dienst.
Hij heeft niets over jou te zeggen.
Jouw Meester is de Here Jezus.
Hij heeft je vrijgekocht om Hém te dienen.
Niet als een slaaf, maar uit dankbare liefde.

Je moet je dus ook niet meer door de satan laten gebruiken, zegt Paulus.
Hij zet je maar al te graag in als een werktuig voor het onrecht.
Hij wil je maar wát graag in dienst nemen om zijn macht te versterken.
Verzet je tegen de zonde. Laat je niet meevoeren.
Bedenk steeds wie je bent.
‘Ik ben een levende die uit de dood is opgewekt!’ (vers 13)
God wil zijn werk doen… ook door mij!

… stel uzelf in dienst van God …

Je moet er dus actief voor kiezen om God te dienen, om een werktuig voor de gerechtigheid te zijn. 
Elke dag weer.
Gelukkig weet je precies wat je moet doen.
Kijk naar je Meester, de Here Jezus.
Wat deed Hij?
Jezus zocht de wil van God.
Hij was gehoorzaam aan zijn Vader, ook in de gewone, kleine dingen van het dagelijks leven.
Hij had zijn naaste lief en ontfermde zich over de mensen die kwetsbaar waren.

Dat kunnen wij ook doen.
Gewoon thuis, als moeder van een gezin.
Als collega, als vriendin, als lid van de samenleving.
In iedere rol, op elke plaats.
Het goede doen, zoals onze Meester deed.

Gebed: Hier ben ik, Heer, ik wil mij in uw dienst stellen. Help mij om voor het goede te kiezen en de zonde niet toe te laten in mijn leven. Ik wil U volgen, Here Jezus. Amen.

Liefs van Grace

Reacties

 1. Erg mooi weer. Om nog een paar keer opnieuw te lezen! En neem dan quw de bijbel lezing ook vers 4 mee: begraven IN DE DOOP met Christus. Ben maar wat blij dat de kisten op begraafplaatsen “ondergedompeld” zijn in de grond en niet zomaar besprenkeld met een paar zandkorrels.. De doop is een beeld, maar het beeld moet wél kloppen! Het is ook niet zomaar een “heikel punt”, het is een opdracht. “Wat moeten wij doen!!” was de wanhopige vraag. Het antwoord :”geloof in de Heer Jezus en láát je dopen!” Het is een bijbelse opdracht, de Heer Jezus deed het ons voor, en als je daarop wijst zoek je géén ruzie. 😇🙏🙏

 2. Ja we zijn allemaal zondig, maar iemand beschadigen, en niet berouw tonen vind ik moeilijk. Maar hoop zo dat God uitkomst geeft. En de mensen er toe zet om je kwetsbaar op te stellen, en vergeving te vragen, aan degene die je beschadigd hebben. AMEn.

  1. Dit is ook een van de moeilijkste dingen die er zijn. Gods nabijheid wens ik je daarbij toe.

 3. Deze morgen mogen wij een
  nieuwe en mooie overdenking lezen.
  Door Grace, samen met de
  Heilige Geest geschreven,
  dank je wel Grace.

  Zoek eerst het Koninkrijk van God
  en zijn gerechtigheid,
  en al het anderen ontvang je bovendien
  Hallelu,halleluja.

  Voor allen die ziek zijn,
  of een operatie achter de rug hebben,
  of geestelijk vermoeid zijn,
  of op welke manier ook,
  zich uit geschakeld voelen,
  Bid ik of God bij jullie wil zijn,
  voor genezing en kracht.
  Amen🙏

  Lieve Groet uit Voorthuizen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *