Ontelbaar

HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan, en Uw gedachten, die U over ons hebt. Men kan ze voor U niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.

Lieve zussen,

Misschien heb je wel eens een wonder meegemaakt.
Bijvoorbeeld dat iemand beter werd, terwijl de artsen diegene al hadden opgegeven.
Maar waarschijnlijk kijken we over de meeste wonderen heen!
De bloemen, de sterren aan de stille avondlucht, de vogels die hun jongen voeren.
Is een wonder soms géén wonder meer als we het dagelijks meemaken?
Als ik zou gaan vertellen over Gods wonderen, zou ik niet meer kunnen ophouden, zei David.
De Israëlieten vertelden elkaar van generatie op generatie over de machtige daden die God voor zijn volk had gedaan.
Wat een prachtig gebruik!
Door over deze wonderen te praten, bemoedigden ze elkaar.

Wij mogen dat nog steeds doen.
We kunnen met elkaar praten over de wonderen in de geschiedenis.
Wat mooi dat God de kerk al die eeuwen heeft bewaard, wereldwijd!
We mogen elkaar wijzen op de wonderen die we om ons heen zien.
Dingen waaraan we gewend zijn, maar die alleen Gód zo prachtig kan bedenken.

En we mogen elkaar vertellen over de wonderen die God in ons persoonlijk leven heeft gedaan.
Zo mogen we elkaar bemoedigen in het geloof.
Wonderen – als je er eenmaal over begint, kom je tot dezelfde conclusie als David.
Ze zijn zó veel dat ik ze niet kan tellen!

Gebed: HEER, wat bent U machtig! Open mijn ogen voor uw wonderen en geef dat ik ze niet vanzelfsprekend ga vinden. Dank U dat ik mij mag laten bemoedigen door uw grote daden. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. En het grootste wonder van God staat in Joh. 3 :16
  Alzo lief heeft God de wereld dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegevens heeft zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft

 2. Hoi Kees
  Het is jou goed recht om jou mening te geven God heeft ons met een eigen wil geschapen en het is aan jou om te kiezen wat je wilt. Ik ben zelf 6 jaar geleden tot geloof gekomen door een boekje van Corrie ten Boom. Zij schrijft uit eigen ervaring en is voor iedereen toegangkelijk
  Ik werdt door een bepaalde zin geraakt en ineens vielen de schellen van mijn ogen. Ik kreeg een huppelgevoel in mijn hart en wilde sindsdien alleeen maar lezen over God. Ook de bijbel begon ik te lezen wat niet altijd makkelijk is maar wel alle wijsheid van het leven in staat. Ik ben lid geworden van de Noorderkerk in Amsterdam Jordaan. Het is echt het beste wat mij overkomen is. Het is niet altijd makkelijk om een goed Christen te zijn maar als je erom bidt krijg je hulp en inzicht van boven. Maar je moet er wel voor open staan! De keus is aan jou! Ik weet zeker dat God er is. Heb het nl zelf mogen ervaren anders had ik het nooit geloofd. Succes!
  Hartelijke groet yvonne

 3. Goedemiddag Grace Weer een mooie bemoediging deze dag.De natuur ,en Gods schepelen zijn al een groot wonder!Als al denkt aan de vier seizoenen, Deze tekst las ik deze morgen op mijn bijbel app.Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet,zijn schepselen blijft hij trouw.Psalm:145 :17 Een goede dag alle zussen,lieve Groetjes.

 4. Stel m’n vertrouwen op de Heer m’n God
  Want in Zijn Hand ligt heel m’n levenslot.
  Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,
  ‘k Zie naar Hem op en ik weet ,Hij is mij nabij!
  “n Vriendin kwam tot geloof en zag in eens de schoonheid van Gods Schepping, zij moest de auto aan de kant rijden, want raakte daar zó geëmotioneerd van! Zij had het nog nooit zo bewust gezien. De bedekking was weg!

 5. En dan zeggen mensen: ‘Geloven jullie dat nog?’ Alsof christenen in het verleden leven en niet van deze tijd zijn. Het tegendeel is waar: christenen zijn de meest progessieve mensen die er bestaan. Zij zijn in staat het leven in het hier en nu te zien door de bril van wat nog komen gaat.
  (Stond bij deze week in mijn agenda, vondt het wel toepasselijk)

 6. Kees, ik vraag me af wat je dan hier doet?

  Inderdaad wij mogen elkaar bemoedigen door elkaar, het zij klein of groot wonderen en getuigenissen te vertellen

  Niets geschiedt door toeval.
  Lieve groet!

 7. Dank voor deze overdenking Grace. Inderdaad, als we de kleine wonderen niet als vanzelfsprekend zien kunnen we niet ophouden over de almacht van God te vertellen!
  Ik was 7 jaar dat ik al een GROOT wonder meemaakte. Mijn broertje van 2,5 jaar was opgegeven. Hij hield al maanden geen eten of drinken binnen. De laatste keer dat de dokter kwam zei hij tegen mijn ouders: hij zal morgen niet halen. Hij is teveel uitgedroogd. Toen vond mijn vader het tijd om de voorganger uit te nodigen om te bidden. De voorganger kwam en zei enthousiast: toch gaan we bidden voor genezing. Het gebed was af en mijn broertje vroeg: mama ik wil soep. Ik herinner me nog dat iedereen verbaasd keek maar mijn moeder warme de soep op en voerde hem. Bordje was leeg. “Mama, nog meer soep”. En mijn moeder voerde hem een tweede portie. Alle soep bleef binnen en kwam er niet uit. MIJN BROERTJE WAS ACCUUT GENEZEN! Hij is inmiddels 67 en kerngezond. Maarr… wat is het jammer dat hij niets met het geloof doet! Zo verdrietig. Maar mijn ouders hebben gezaaid en het gebed van een rechtvaardige vermag veel dus wie weet wanneer hij alsnog God aanneemt in zijn leven. Ik zie het hoopvol tegemoet.
  God’s zegen allemaal.

 8. Ik werd vanochtend tegen vieren wakker van de zanglijster… wat ern schitterend concert en wat heb ik God gedankt voor deze zang…
  Misschien dat de buurman er ook door gewekt is en zich heeft geërgerd aan dit ‘kabaal’ dat hem zo nodig uit z’n slaap moest halen.

  En als ik nu naar buitenkijk en zie hoe de jonge pimpeltjes (gewicht van een postzegel) vastgeklampt aan de muur hangen te wachten op hun beurt bij de pinda’s, ben ik opnieuw verwonderd.
  Verwonderd, terwijl ik de letters typ denk ik: wat een mooi woord!

  Alle zussen een fijne dag gewenst !

 9. Wat een bijzonder iets om te lezen.
  Een bemoediging om te weten dat God voorziet en weet wat nodig is.
  Vertrouwen hebben in alles hoe moeilijk het ook is.
  Een fijne dag gewenst.

  1. Kees, weet je dat zelfs jou naam in de Bijbel staat? Er staat; Een dwaas zegt in z’n hart er is geen God! Denk hier maar eens over na- als je daarvoor de moed hebt-!

  2. Hallo Kees wat droom ik graag verder zo als jij dat zegt ,God is mijn Heiland mijn redder en mijn verlosser ,Vader ,Zoon ,en Heiligeest.Misschien kan je bij de moslims gemeenschap aansluiten,die noemen de christenen ook domme mensen dat zij nog kunnen geloven dat maria zwanger kon raken,door de Heiligeest. Kees het is belangrijk te leren,ander in zijn waarde te laten,en te respecteren.Hoop dat jij Kees God mag leren kennen als je Heer en verlosser!Jezus zei:Ik ben de weg,de waarheid en het leven.Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.Johannes14:6. Het ga je goed.

  3. Dag Kees,

   Ik hoop dat je door deze stukjes toch begint in te zien dat het niet alleen in dromen gebeurd, waar wij in geloven.
   Alle liefs gewenst.

   Geke

  4. Beste Kees,
   Het is dan wel de beste droom die we kunnen hebben!! Dat je iets niet kunt begrijpen maakt het nog geen gekkigheid.
   Maar ik snap wel dat als je het niet gelooft, het heel absurd kan lijken, maar waag het er eens op om echt met geopend hart bijvoorbeeld het Lucas evangelie te lezen….
   Want die God en Jezus van Wie wij heerlijk “dagdromen”, die de grond van ons bestaan is, Hij is er ook voor jou, ook jij bent zo onnoemlijk kostbaar in Zijn ogen!!

  5. Fijn Kjersti van je te horen,lezen .Een fijne avond.lieve Groetjes Susan

  6. Beste Kees, ik zal vanavond voor jou bidden. Niets gebeurt bij toeval dus dat jij vandaag hier op zussenliefde wat meelas is ook geen toeval. Misschien wil God jou hierdoor iets vertellen en ik hoop en bid van harte dat jij jouw hart hiervoor wil openen.
   Want wij allen hier geloven in een ja : ongelooflijke Liefdevolle God Die Zich om ons kleine, vaak ongelovige mensjes bekommert en ons graag dichtbij Zich houdt. Ook jou Kees, ook jij mag er bij horen als je je daarvoor wilt openstellen. Dat is niet moeilijk Kees, je hoeft alleen maar je handen te vouwen en te zeggen: God hier ben ik, Kees, die niet kan geloven dat U bestaat. Maar wilt Uzelf Zich aan mij laten zien, wilt U de Heilige Geest in mijn hart laten wonen, mijn fouten te vergeven en mij helpen U te leren kennen.
   Kees, echt, je zult niet bedrogen uitkomen. Dat wens ik jou uit de grond van mijn hart toe Kees. Liefs,

 10. Lies en Andrie,Corrie,en Riek
  Ik lees net de redacties van gisteren nog eens door .
  Heel hartelijk bedankt.🌹
  Uit een zeer stormachtig Voorthuizen met veel windt en regen 🌧☔

 11. Goeden morgen .Zussen.
  Eén wonder,en zo ging het.
  In de tijd van belijdenis doen,zijn er mooie dingen gebeurd ,elke keer als ik er heen ging wist ik niet wat ik er van moest verwachten.
  Iedere keer mocht ik rijker en wijzer worden in mijn geloof.
  Het werden mooie en rijke avonden,20 personen en veel jeugd.
  Wij moesten vertellen op een 4 viertje niet meer en ook niet minder hoe wij er toe waren gekomen om belijdenis te doen, Ik ging zitten met waar begin ik hoe leg je het uit,toen heb ik tot onze God gebeden,of de Heilige Geest in mijn midden komen mocht om te helpen🙏.
  Ik maakten wat kladjes,en begon te schrijven en het ging zo vanzelf de woorden vlogen over mijn A vier.
  Dat ik dacht is het niet veel te veel.
  Maar dacht gelijk ik heb God om hulp gevraagd ,nu moet je niet gaan twijfelen,dus schreef ( ik ) lekker door,met behulp van de Heilige Geest,het waren niet allemaal mijn woorden. Bij de laatste regel die ik nog had en toch wilde neer schrijven was het spannend ik tikte en tikte en toen alles er op stond was mijn A vier helemaal vol.
  Ik werd geholpen en gesterkt in mijn geloof,zo mooi daar dank ik God voor, tot aan de dag van vandaag.🙏
  Dit zie ik nog steeds,als een wonder.
  Amen.🙏

  1. Mijn man was werkloos geworden door een reorganisatie. We hadden 2 jaar daarvoor een nieuw duur huis gekocht gebaseerd op zijn salaris.
   Hij had veel dienstjaren en een leidinggevende functie. 200 sollicitatiebrieven heeft hii geschreven, overal nul kans op een nieuwe baan. Na 2.5 jaar ww vervielen we in een soort bijstand. Veel minder dan we gewend waren maar we hadden altijd voldoende geldbom alles te betalen. De vrijdag voor zijn uitkering op zou houden, kreeg hij via via een nieuwe vaste baan aangeboden op 48 jarige leeftijd en ook nog met een prachtig salaris en auto van de zaak. We moesten goed op onze uitgaven letten anders zouden we zo in het rood terecht komen.
   Zo hebben we in die periode meer wonderen meegemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *