Het kwade overwinnen

Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden;
wacht op de HEERE, en Hij zal u verlossen.

Lieve zussen,

Wat doe je als een ander jou kwaad doet?
Als iemand je op je hart trapt of schade berokkent?
Onrecht is moeilijk te verteren.
Een eerste menselijke reactie is: ‘Dat laat ik niet op me zitten!’
Vergelding. Wrok.

Maar God leert ons een andere houding.
Een houding die bij het nieuwe leven in Gods koninkrijk hoort.

… wacht op de HEERE, en Hij zal u verlossen,’ zegt de schrijver van Spreuken.
Mag je dus hopen dat God die ander nog wel een lesje zal leren?
Nee, dat is immers net zo goed een wraakzuchtige gedachte.

In plaats van je te richten op degene die je onrecht aandoet, mag je naar God kijken en je recht van Hém verwachten.
God die alles ziet en weet.
God, die rechtvaardig is.
Dat geeft rust.

‘Wacht op de HEER …’ 
Soms moeten we lang wachten op rechtvaardigheid.
Zó lang dat het kwade lijkt te winnen en het recht aan het kortste eind lijkt te trekken.
Dit gebeurt vaak op deze aarde. Heel vaak.
Je leven gaat voorbij, zonder dat er ooit rechtvaardigheid komt.

Maar het kwade zal niet winnen.
Het goede heeft al gewonnen, toen Jezus stierf aan het kruis.
Wij mogen uitkijken naar een wereld waarin rechtvaardigheid zal heersen, voor altijd!

En tot die tijd?
God wil dat we opkomen voor de waarheid en het recht.
Hij wil dat we het kwaad bestrijden.
Dat hoort bij het nieuwe leven.
Dat is heel wat anders dan vergelding.
God wil dat we onze energie in het goede steken.
Dat houdt in dat we het kwade beantwoorden, níet met hetzelfde kwaad, maar met iets wat goed is.
In plaats van dat het kwade de ruimte krijgt om zich uit te breiden, wordt het begrensd en uitgedoofd.
Zoals Paulus zo mooi schrijft in Romeinen 12:21:

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Gebed: Vader, help mij om het kwade met het goede te beantwoorden. Geef dat ik het onrecht in mijn leven in uw handen kan leggen en rust mag vinden in het vertrouwen dat U alles recht zult zetten. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Lieve Susan.
  Bedankt voor jouw reactie,ik lees het van morgen naar de live kerkdienst pas.
  Met mijn teen gaat het steeds iets beter,kan nu al mijn schoenen verdragen,het klopt wel dat het 6 weken duren zou de pijn zakt nu .
  Liefs dat jij er nog aan denkt.
  Fijne zondag.
  Tot morgen bij Grace🙏

 2. Psalm 31

  Er is een God die hoord
  1 gebed en alles, loslatende eenzame tijd, strijden, lijden van mijn zonden.
  Weer donderslagen kwamen binnen Heer ik ben uitgeput en moe breng mij dichter bij Uw hart Heer waar zou ik anders toch naar toe, bij U ben ik veilig bij U vind ik rust bij U mag ik schuilen, U omringd in tegenspoed Heer dank U wel dat U ook aan mij nog wel doet.
  Maar ik mag tot Hem gaan knielend smekend Heer red mij.
  En dan uit het niets, zonder mijn verwachtende hoop kwam even mijn zoon, mama ben je thuis, ja jongen hij heeft mijn berouw gezien zei mama je hebt goed gedaan, we hebben het toch goed er is niets meer tussen ons.
  Wat een vrede in mijn lijden wat een rust in de onrust want ik weet Hij regeert tot in eeuwigheid,
  Mijn hoop was op vele dingen, slechts nu alleen op mijn Heer en Heiland, wat zal een mens mij nog doen? Ja het maakt je kapot,kan je breken, maar God maakt Heel ik bid tot Hem Heer vergeef hen want ze weten niet wat ze doen maar vergeet ook MIJN ZONDEN reinig mijn hart lichaam en ziel Heer dat het u welgevallig mag zijn en ik alles alles los mag laten ik smeekte U gaf U zelf en ik huilde
  U telt mijn tranen U geeft mij kracht, in de moeite en zorgen en elke morgen, mag ik leven tot Uw Eer.
  Heer ik vraag soms veel elk gebed voor mij oprecht Heer geef vrede in mijn hart maak met mij een nieuwe start.
  Herstel genees mij Vader dat de bittere angel, het kwaad voor altijd verdwijnt dat ik stil mag zijn blijven, om te wachten wat U wilt geven mij ten leven, van mensen ja ook mij ik belijd is niets goeds te verwachten Heer laat Uw licht schijnen in donkere nachten.
  Ook bij hen en mij die anderen zo kunnen schaden pijn ipv liefde geven Heer o Jezus kom Hoor naar mijn gebed vergeef mijn zonden nu van U wil ik zijn met U liefde Heer kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer en maak alles goed.

  Vergeef elkander 70maal 7 altijd hoevaak ook.

  Lieve groet houd moed.
  God heeft Zijn Zoon gegeven ons te leven, eens is alle pijn voorbij, kunnen we weer zingen Hem ter Eer waar ik nu niet meer kan Hij is en blijft mijn leidsman.

  Liefs voor alle bittere vermoeide mensen ja ook mijzelf maar ietsje geven, want ik weet Hij leeft. Dat is het mooiste kadootje ooit gekregen dat mogen we aannemen houden heel ons leven, want de dood is het einde niet gelukkig wel van al ons zorgen en verdriet en pijn, Heer wilt U dicht bij ons blijven en zijn.

  In een dankbaar hart is geen teleurstelling dit had ik lang op koelkast geplakt om te denken als iemand mij pijn doet mag weten de Heer is voor mij wie zal tegen zijn.
  Hij kent mijn gedachten, van Hem blijf ik mijn Heil verwachten
  Want Hij weet ja ook il zelf belijd dat veel van mijn strijd mezelf teleur heb gesteld nu wetend het was mijn eigen weg die ik dacht te gaam t is goed nu geef ik mij over Hoop op de Heer,want Hij zegt kom tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven.

  En in de nacht vol strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog .
  Een stukje uit een lied van Christian verwoerd, prachtig het raakt mijn hart.
  Nu proberen wat te genieten van de zon de kleine dingen in het leven,

  Groet Anita Vlinder
  Broos teer zoals de Heer heeft gezegd we vrouwen zijn broos vaatwerk en toch staan we sterk in Hem die ons kracht geeft biddend strijdend gaan de pelgrims voort toch.
  Ja we zijn onder weg naar een Heerlijk Paradijs.

  Tot?

  1. Ha Anita, Vlinder, je bent er weer!
   Welkom terug, en wat fijn dat je zoon bij je langs kwam en dat het goed was! Liefs

  2. Goedemiddag middag Anita sluit mij aan bij Andrie. Fijn dat je er weer bent. Goed weekend Grace ,alle zussen lieve Groetjes

 3. Mooie reacties, Lies, mooi uitgelegd, fijn dat jullie je zo in je hart laten kijken!
  Netjes voor jezelf opkomen mag wel, toch? En het verder in Gods handen leggen. Ook in het voor jezelf opkomen mag je vragen om de Geest, om je de goede woorden te geven… Fijn weekend iedereen!

  1. Dank je wel Anita,
   Fijne dat je een positief berichtje hebt geplaatst.
   En dat jij er weer bent.
   Fijn met de komst van jouw zoon.
   Zo zie je maar God werkt door,ook in jouw leven.
   Goede zondag gewenst,uit een tot nu toe zonnig Voorthuizen🌟☀️

 4. Ook ik zit met onrecht dat mij is aangedaan en waar niet over te praten valt.
  Ik probeer het los te laten en in Gods handen te leggen, maar ik merk dat de angel nog steeds in mij zit en dat ik die ander zijn verdiende loon gun.

  Vanmorgen werd ik getroffen door de zin:
  Dat houdt in dat we het kwade beantwoorden, niet met hetzelfde kwaad, maar met iets wat goed is. In plaats van dat het kwade de ruimte krijgt om uit te breiden, wordt het begrensd rn uitgedoofd.

  Begrenzen en uitdoven, dat vind ik mooie uitgangspunten. Dat betekent volgens mij niet dat ik me onder de voet moet laten lopen, maar dat ik de verantwoordelijkheid neem om een ring van Levend Water om het vuur aan te brengen, zodat het niet weer kan oplaaien.

  Een bijbelse opdracht waar ik nog steeds tegenaan hik. Want kan ik het kwaad begrenzen door de ander te negeren en het kwaad mij aangedaan, niet te koesteren? En wat moet ik met de andere wang, terwijl de eerste nog nagloeit van de pijn.

  Ik kan alleen maar zeggen: ‘Heer, verwijder de angel die mij pijn doet, waardoor ik steeds opnieuw word bepaald bij de lelijke steek die mij is toegebracht. Help mij de begrenzing aan te brengen, waardoor het telkens oplaaiende vuur dooft. Ik kan het nooit vanuit mijzelf. Alleen als U mij liefdevol bij de hand neemt.’

  1. Lies, heel naar zo’n angel die steeds prikt en pijn blijft doen. Aan die pijn wen je nooit, ze is er altijd. Het kwelt je, je wilt er vanaf, liefst vandaag nog…
   En je vraagt ook aan God of hij dat wil doen. Haal die angel, die doorn, weg Here, ik verdraag hem niet.
   Heel begrijpelijk Lies! Ik zou hetzelfde vragen.
   Maar toen moest ik aan Paulus denken. Hij schrijft ook over een doorn, een angel in zijn vlees. En hij bad God er drie keer om: haal die angel weg, en God zei: Nee, Paulus, Mijn genade is u genoeg. Oei…
   Ik las ergens dat God hiermee zei tegen Paulus: je bent een zwak mens Paulus, door die angel, die doorn, ga jij je niet verheffen in eigen kracht maar blijf je afhankelijk van Mijn genade.
   En dan gebeurt er iets moois bij Paulus: hij aanvaardt de doorn, en verheugt zich in zijn zwakheid! Onbegrijpelijk, maar daardoor kon hij zijn werk als apostel blijven doen. Want hij roemde in God, en niet in zichzelf.
   Ik wil je dit maar doorgeven Lies, misschien kun je er wat mee. Het is heel moeilijk denk ik dit soort dingen echt los te laten. Sterkte lieve zus!
   Fijn weekend zussen!

  2. Lieve lies

   Hij regeert Hem komt de wrake toe.
   En moeilijk maar we moeten onze vijanden vergeven dat is wat God verlangt en Hij ziet ons hart aan belijd erken elkander en als niet gaat God uw zonden.
   De angel voelde ik ook het houd niet op in mijn leven en toch kijk ik naar mij zelf en omhoog er is niemand die goed doet zelfs niet 1
   We mogen bij God de Vader schuilen huilen Hij alleen.
   Moeilijk och ja we willen zoveel zo graag zus zo leven, laten we ons leven in ZIJN HANDEN leggen dan komen we nooit beschaamd uit.
   Belijdend smekend Heer wilt U Onze Vader Zijn U ons liefde geven dat alle andere overspoelt door Uw Genade Alleen mogen we weten ligt Redding.

   Onze vader die in de Hemel zijt Uw naam worde geheiligd Uw konikrijk kome Uw wil zal geschieden in Hemel en op aarde.geef ons heden ons dagelijks brood VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN.

   GELIJK OOK WIJ VEGEVEN ONZE SCHULDENAREN.

   lijd ons niet IN VERZOEKING VERLOS ONS VAN DIE BOZE.
   want van U is de kracht en de Heerlijkheid tot in Eeuwigheid AMEN.

  3. Beste Lies .Heel veel sterkte, Het is en blijft moeilijk,Als je leed en pijn is aangedaan!We kunnen aleen onze best doen.Maar met God gaan we verder met vallen en opstaan.lieve Groetjes

  1. Daar ben ik weer.
   Wat hebben er veel zussen toch een luisterend oor nodig,ik lees het van iedereen,
   De een heeft het nog moeilijker dan de ander.
   Kon ik maar meer zijn dan een luisterend oor zijn.
   Ik zal bidden voor jullie allemaal maar O, wat zou Ik graag willen dat ik meer betekenen kon.
   God mag ik U vragen om te zijn met de mensen in Zussenliefde die U zo hart nodig hebben.
   Wilt U met de Heilige Geest bij hun zijn zo dat ze gedragen worden,
   In hun Hoop ,vertrouwen,kracht,en uw nabijheid .
   Amen🙏

 5. Goede morgen.
  Wat een waarheid zit er ook van morgen weer
  in deze overdenking.
  Hoe het niet moet,maar hoe ik /wij wel vaak reageren.
  Fijn om een God te hebben die ons leert,
  om een andere houding aan te nemen.
  Hij ziet,en weet alles,God is rechtvaardig,
  en dat geeft ons rust.
  Soms wachten wij lang voor dat God reageert
  God help ons om het het kwade
  te over winnen door het goede.🙏

  Tot aan die dag,
  wil ik weten wie U bent,wil ik leven dicht bij U
  en mij geven in aanbidding.
  Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
  en uw woorden tot mij nemen
  als een kostbaar geschenk.
  Tot aan die dag.
  Amen🙏

  1. Lieve Gerrie .Een beetje laat.Dank je voor je meedeleven .Amen op je gebed.Hoe gaat het met je zelf ,met de gebroken teen? Een goede nachtrust ,als je dit nog leest .Een gezegende zondag .lieve Groetjes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *