Een nieuw hart

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Lieve zussen,

Het is niet best als iemand je verwijt dat je een hart van steen hebt.
Die ander vindt dan dat je hard en ongevoelig bent.

In deze profetie gaat het ook over een hart van steen.
Het volk Israël had zich onverschillig gedragen tegenover God.
Het leek hen niets te doen dat ze God krenkten met hun ontrouw en afgoderij.
In hun harten was geen liefde, geen toewijding, geen levend geloof.

Ezechiël was als profeet werkzaam tijdens de ballingschap.
In zijn profetieën gaat het over schuld en straf.
Maar daar blijft het niet bij.
Ezechiël mag ook Gods boodschap van redding en herstel brengen.
Woorden die over een prachtige toekomst gaan!

Want God gaat door met zijn werk.
Hij zal zijn beloften vervullen.
Aan de straf – de ballingschap  – zal een einde komen.
Het volk zal weer terugkeren naar het beloofde land.

En Gods beloften reiken nog veel verder.
Kijk eens naar die bijzondere tekst van vandaag.
Ezechiël profeteert over… de Heilige Geest!
God zal zijn kinderen een nieuw hart geven, een levend hart.
Dat zal de Heilige Geest doen.
Hij kan zondige, verharde harten herscheppen in reine, gelovige harten.
Door de kracht van de Geest zullen zondige mensen de weg van het nieuwe leven inslaan!

Wat mooi om te bedenken dat deze profetie reikt tot aan vandaag en ook over óns gaat.
Jij, kind van God, in wie de Geest een nieuw en levend hart bewerkt!

Gebed: HEER, dank U voor uw trouw, door al die eeuwen heen. Ondanks de ontrouw van mensen is uw werk doorgegaan. Dank U voor de Heilige Geest, die ook míjn hart wil reinigen en vernieuwen. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Wat weer een bijzondere overdenking…
  Het zette me, zoals vaak, aan het denken.
  Gods volk leefde als straf op de zonden in ballingsschap en de profeet Ezechiël mocht hen bemoedigen.
  Maar denk ik dan: de relatie van God met Zijn volk was vooral gestoeld op gehoorzaamheid. Gods Geest was nog niet uitgestort en hun hart was nog niet veranderd. Ze moesten leven volgens regels en wetten. En de profeten moesten hen daarin onderwijzen.
  En altijd weer ging het fout…konden ze anders? Immers, ze misten toch de innerlijke stem van Gods Geest in hun hart?

  Wij hebben die wél en toch! Tóch merk ik dat ik die stem regelmatig negeer en m’n eigen plan trek. En ja, ik ben een kind van God, maar ben ik beter dan de Israëlieten destijds? Hoe vaak ga ik de mist in met mijn hart dat door Gods Geest tot leven is gewekt? Mét de Geest krijg ik ruimte om te leven tot Gods eer en naar Zijn plan, maar ik besef dat ik me nergens op hoef te beroemen. Alles is en blijft genade; ‘ik leef van de geef’.

  Lieve zussen, wat fijn dat ik meerdere aanvragen kreeg voor het boek dat ik schreef en waarvan ik gisteren melding maakte. Ik werd er blij van!!

 2. Dank U God,
  Dat de Heilige Geest,ons hart vernieuwen kan ,mag ook de HeiligeGeest mijn hart wat zondig is herscheppen,in een rein en gelovig hart tot een liefdevol hart.
  God wat mogen wij rijk zijn met deze boodschap,laat ons hier ook naar uitzien en dankbaar voor zijn.
  Heer ik bid /dank ik U er voor om Jezus wil Amen🙏

  1. Wat een prachtige zin :
   Jij, kind van God, in wie de Geest een nieuw en levend hart bewerkt!
   Ik wordt er emotioneel van💖

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *