In de naam van Jezus!

Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! (vers 6)

Lieve zussen,

We weten de naam van de verlamde man niet.
Veel belangrijker is dat de grootheid van Jezus in hem zichtbaar wordt.
Iedereen moet weten dat het niet gedaan is met Jezus’ macht.
Hij is opgestaan! Zijn werk gaat door.

De verlamde man wordt elke dag naar de tempelpoort gedragen.
Dat is een goede plek voor een bedelaar.
Er komen veel mensen langs die in de tempel gaan bidden.
De man maakt een grote kans om giften van hen te krijgen.
Vooral de Farizeeën vinden het geven van een gift iets om trots op te zijn. Iedereen kan dan zien hoe vroom je bent.
Hebben de mensen wel in de gaten hoe krom hun geloofsleven is geworden?
God heeft juist wetten gegeven die voorkómen dat er bedelaars in Israël zullen zijn. In de samenleving van zijn volk moeten de kwetsbaren én hun bezit beschermd worden.
Maar een gift aan een bedelaar is verheven tot een vrome daad…

Als Petrus en Johannes naderen, houdt de man automatisch zijn hand op.
Hij is het bedelen gewend en kijkt amper meer op.
Kijk ons aan! zegt Petrus. De man moet zijn aandacht verleggen van zijn uitgestrekte hand naar degenen die voor hem staan.
En daarbij gaat het niet om de apostelen.
Luister!

Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!

In de naam van Jezus Christus!
De apostelen hebben geen aardse schat voor de man. Ze hebben iets wat veel kostbaarder is: het eeuwige geluk door het geloof in Jezus.
Petrus richt de man op. Die springt overeind! Zijn benen zijn gezond en krachtig.
Hij hoeft niet te leren lopen. Hij hoeft niet te revalideren.
Dat is niet nodig als de hemelse Arts je geneest.
Springend van vreugde gaat hij met de apostelen de tempel in.
Hij looft God.
De man weet aan wie hij dit wonder te danken heeft!

De mensen zijn ontsteld.
Ze herkennen de man als de verlamde bedelaar.
En Petrus ziet zijn kans! De kans om het werk te doen dat de Here Jezus hem opgedragen heeft.
Hij heeft het antwoord op de verbijstering van al die mensen.
‘Waarom staren jullie ons aan, alsof wíj dit wonder hebben gedaan? Deze man is genezen door Jezus, die jullie hebben gekruisigd, maar die is opgestaan uit de dood!’

Gebed: HEER, U geeft ook ons de hemelse schat. Een schat, zoveel rijker dan alles wat we op aarde bezitten. Geef dat we onze blik richten op U die ons het eeuwige geluk geeft. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

  1. Dit is mijn reactie op het Pasen bericht…waar ik op heb geantwoord…
   Ben pas lid… dus dat was een foutje van mij…Maar ik vind alles mooi van jullie………..Groetjes…Marijke

 1. Een nieuw begin
  Het kruis is Hem niet overkomen
  Hij ging de dood niet willoos in
  maar maakte zo een nieuw begin
  waar slechts de hemel van kon dromen

  Hij gaf zichzelf- niet voor de vromen
  niet voor de mens vol zekerheid
  maar voor de mens die lijdt en strijdt
  liet Hij zijn bloed en leven stromen

  hun leven mag opnieuw beginnen
  omdat Hij stervend overwon
  rijst vrede aan de horizon
  gaan zij Gods Koninkrijk weer binnen

  dat is wat Christus heeft gewild
  zijn liefde heeft Gods toorn gestild

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *