Een roep tot God

En de HEERE zei tegen Kaïn: Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer? En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept. (vers 9-10)

Lieve zussen,

God neemt het offer van Abel aan, maar dat van zijn broer Kaïn niet. Dat heeft alles te maken met de oprechtheid van hun hart.
In plaats van dat Kaïn eerlijk naar zichzelf kijkt, slaat hij zijn broer uit jaloezie dood.

God roept Kain ter verantwoording: ‘Waar is je broer, Kain?’
Kain antwoordt brutaal: ‘Dat weet ik niet! Moet ik soms op mijn broer passen?’
Het antwoord is ja!
Kain had op zijn broer moeten passen!
Zoals we als Gods kinderen altijd over elkaar moeten waken.
Niet om de zelfverantwoordelijkheid van elkaar over te nemen. Maar om je éigen verantwoordelijkheid serieus te nemen.
God wil dat we zorgvuldig omgaan met de mensen die Hij in ons leven plaatst.

Hoor wat God antwoordt: ‘Het bloed van je broer roept tot Mij, Kaïn!’
Het bloed van onschuldige mensen is een roep tot God om gerechtigheid.
Dat roepen wordt beantwoord, door God zélf.
Hij zal elk mens ter verantwoording roepen die onschuldig bloed vergiet, die een ander pijn doet, die tranen teweegbrengt bij zijn naaste.

Als God ons zal vragen: ‘Waar is je broer, waar is je zus?’ Laten we dan kunnen zeggen: ‘Hier HEER, ik heb zo goed als ik kon over mijn naaste gewaakt.’

Gebed: HEER, help mij om liefdevol om te gaan met de mensen die U op mijn levensweg plaatst. U geeft mij daarin een grote verantwoordelijkheid. Wat een troost om te weten dat onrecht en pijn U niet ontgaan. U zult rechtdoen, U telt mijn tranen. Amen. 

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Maar wat is het soms moeilijk om er voor iemand te zijn, die jou tart tot het uiterste, om telkens weer er wel voor diegene te zijn

  1. Ja”! Grietje, daar kan ik van mee praten en nog steeds begrijp ik Gods geduld niet en dat er geen echte oplossing is gekomen tot nu toe. Wel kom ik steeds weer bij onze Vader uit om te schuilen. Ook heb ik onderweg Zijn hand en verlichting gezien en zelfs wonderen. Onze ziel lijdt en waartoe?
   Eens zullen we getroost zijn en hoop ik dat het lijden zinvol of zin had.
   Shalom dat Gods vrede steeds in onze harten zal zijn.

 2. HET GROTE GEBOD

  Een Farizeeër kwam bij Jezus met de vraag:
  Meester! welk is het grote gebod in de wet?
  Jezus antwoorden:
  Gij zult liefhebben de Heere, uw God,
  met geheel uw hart,en met geheel uw ziel,
  en met geheel uw verstand.
  Dit is het eerste en het grote gebod.
  En het tweede aan dit gelijk,is:
  Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.

  Fijne dag voor iedereen die dit leest.

 3. Goed Geace, dat je de vraag van God aan Kaïn, ook op ons bordje legt.
  Toen ik de zin: ‘Het bloed van je broer roept tot Mij, las, dacht ik direct aan alle vevolgde en doodgemartelde christenen…
  En ja, ik geloof dat hun bloed ook roept tot God, maar Grace bracht me terug bij de les.

  Niet wegkijken, maar dicht bij jezelf blijven.
  Als mijn houding de ander doet huilen, zullen die tranen tot God roepen.
  Als ik de ander verneder, zullen de neergeslagen ogen van die ander ook tot God roepen. En opnieuw maant God mij tot kiezen. Help je die ander overeind of laat je hem of haar bewust struikelen.

  Als ik hierover nadenk komen er zomaar een paar voorbeelden bij mij boven en denk ik: ‘Dit of dat moet anders.’
  Ik moet die ander de hand reiken, hem of haar overeind helpen en omarmen (na coronatijd 😉).

  Anderzijds, is er de troost dat ik weet dat God ook mijn tranen telt…en de teller slaat soms wel extreem hoog uit!

  (Met toestemming van Grace, mijn mailadres is liesboven@home.nl. Voor wie wil intekenen op mijn boek ‘STIL’, rouw uit een moederhart) verschijnt 26 juni

 4. Zet Heer een wacht voor mijn lippen…want hoe makkelijk beschadig ik iemand met woorden alleen al! En dan de rest nog…
  Wat een confronterende overdenking vandaag. Zoveel mensen met verdriet en pijn door de ander aangedaan. Wat goed om dan ook te mogen bidden zoals Grace: U
  telt mijn tranen, U ontgaat niet mijn pijn. Bij Hem mogen we huilen en schuilen!
  Geniet de dag zussen, ondanks alle verdriet, pijn, moeiten en zorgen. Want bij Hem zijn we veilig, ook vandaag weer.

 5. Behandel je naaste zo, als je zelf behandelt wilt worden. Dus……..met respect! In ootmoedigheid achtte de één de ander uitnemender dan zichzelf.
  ‘k Heb eens gelezen; Als je aan iemand vraagt ” Hoe gaat het met je”,?Wacht je tot degene antwoord heeft gegeven. Het is vaak ’n vraag uit gewoonte.

 6. Mooi stukje weer vandaag en een opdracht om er voor elkaar te zijn,en na onze naasten om te kijken, met een bidden hart, vaak kunnen we met onze gedachten al iemand willen( doden) wát erg is dat als deze gedachten in ons op komen .als dat ook gebeurd moeten we steeds weer bidden of de Heere ons nabij wil staan en ons die gedachten wil weg nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *