Opgericht

En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. (vers 13)

Lieve zussen,

We weten niet precies aan welke ziekte deze vrouw heeft geleden. 
Het was in elk geval de satan die haar in zijn macht had.
Al achttien jaar zat de vrouw gevangen in haar gebogen, verkrampte lichaam.
Ze was een getekende, een buitenbeentje. 
En dat was nog niet het ergste.
Hoe zal ze zich geestelijk gevoeld hebben, als gevangene van Gods vijand?

Het is sabbat en de Here Jezus geeft onderwijs in de synagoge.
Hij ziet de vrouw en roept haar. 
Zijn liefdevolle handen richten haar op en maken haar vrij!

De leider van de synagoge kan Jezus niet uitstaan.
Hij wil Jezus een lesje leren door de wet te citeren: Zes dagen kun je werken …
Hij durft het niet eens rechtstreeks tegen Jezus te zeggen, maar spreekt zijn boosheid uit tegen de menigte. 
In hem is geen spoor van liefde en mededogen voor zijn naaste.
Huichelaar, zegt Jezus. We geven allemaal onze dieren te drinken op de sabbat. Maar deze dochter van Abraham zou níet verlost mogen worden? 
De leider van de synagoge heeft niet begrepen dat liefde het fundament van de wet is. Zonder liefde is zijn geloof dood.

Dochter van Abraham. Een erenaam voor deze vrouw.
Zij is geen slavin van de satan.
Zij is een kind van God, ingelijfd bij zijn volk.

Lieve zussen, de satan wil niets liever dan ons gevangen houden. 
Hij wil ons neerdrukken in schuld en schaamte.
Hij wil niet dat we voelen wie we wérkelijk zijn: bevrijde, geliefde kinderen van God.  Hij zal alles doen om ons het tegenovergestelde te laten geloven.
Wij mogen door het leven gaan als vrouwen die door de Here Jezus vrij gemaakt zijn: geloofsdochters van Abraham!

Gebed: Heer, dank U dat U mij bevrijden wilt van alles wat mij neerdrukt en gevangen houdt. De satan wil mij graag iets anders laten geloven, maar U hebt zijn macht verbroken. Ik ben uw kostbaar kind! Amen. 

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Anita/vlinder,
  Wat heb jij een groot geloof, het is fijn om te weten dat je een kind van God bent. En de Heer heeft overwonnen. Wat goed dat je de satan zegt op te zouten in Jezus naam, daar kan hij niet tegenop. Heel veel zegen en sterkte toegewenst. Liefs Riek.

  1. Dankjewel Riek het voelt niet altijd zo want de weg van geloof is soms heel pijnlijk zoveel los te laten wat je lief had, maar voor twee weken dacht ik wat heb ik aan de wereld? wat heeft de wereld mij te bieden? nou niets als het er op aan komt niets het voegt voor ons menselijke geluksgevoel toe en natuurlijk zou ik dat graag willen gelukkig zijn met iemand naast mij hier in levende lijve samen oud worden, goede gesprekken elkaar opbouwen maar ben ook mens heb al zoveel afgebroken dat wil ik eigenlijk niet meer en ja soms trek ik mij terug in cocon veilig, maar soms voel ik mij die mooie tere vlinder , broos vaatwerk en ja wie daar mee om kam gaan is welkom haha, wie hopen op de Here zullen de wedloop doorlopen toch, Hij heeft mij levem gegeven en ik wil uit dankbaarheid leven elke dag Hij kent mij ziet mijn hart aan en zal geven maar zoals Hij het wil, wil me neerleggen met mijn hopen bedoel hier en werelds niet de hoop op God never nooit niet.
   Hij het Lam is waardig.
   Ja voor U en mij.

   Wens U de Zegen van de Here toe.

   Liefs Anita /Vlinder.

  1. Goedemorgen Grace en alle zussen
   Ook ik heb dát moeten ervaren de afgelopen tijd
   Zelfs tijdens de bijbel lezen
   Géén zin in bidden
   Moeite met bidden
   ÁLLES is NIET WÁÁR wat er gezegd
   En WAT ik in mijn hart belijd
   Maar ik weet beter
   IK BEN EEN GELIEFD KIND VAN DE
   ALMACHTIGE
   En dat sterkt MIJ
   Fijne gezonde gezegende week wens ik jullie toe

  2. Wat een verlangen, ja ook in mij naar die bevrijding, een tijd lang ben ik al bezig nee te zeggen tegen dingen die in Gods woord staan, haaks daarop gedachten als ja maar en och en proberen zelf oplossingen te bedenken want en als het nu zo kan, tot ik eergisteren na een waterval gesprek met iemand rust ervoer ik bad en dacht nu is het klaar met zelf beklag oplossingen te zoeken t oude was voorbij dus opzouten alle gedachten die mij doen geloven ja maar, nee zeg ik nu opzouten in Jezus naam, pijnlijk ja ook want mijn menselijk willen is oplossingen vinden rust herstel maar ik kan dat niet, ik bad Heer neem weg het oude dat geweest is ontferm u over mij, wilt u Uw Plan tonen ook in deze moeilijke tijd dat het duister zwicht voor het licht, dan een bemoedigende preken gisteren en dank Grace voor dit mooie woord,er staat BEKEER U ja dat is niet makkelijk, alles loslaten zelf nog invullen en geduld hebben voor de Heer, wij willen zoveel zo graag Hij kent ons verlangen maar ik hoop dat de weg hoe moeilijk ook Hij met mij meegaat mij leidt bevrijd en ik een eeuwige toekomst tegemoet mag gaan.
   Dat Zijn wil geschiede en Hij mijn hart aanziet.
   En bijbels weet ik zondig mens wat ik gedaan heb mijn weg was een verdorven weg met alle gevolgen van dien,maar altijd hoop op God en on voorstelbaar dat Jezus ook voor mij stierf ik door vele preken gevormd wordt en t is niet wat ik graag zou willen maar ik bid Jezus te pleiten dat ik mag ontvangen waar mijn hart zo naar verlangt.
   En al ga ik door een dal van diepe duisternis ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij.

   Ik leg mijn leven in Zijn handen, daar kan ons satan nog plagen maar zal nooit nooit winnen Hij is meer dan Overwinnaar.
   HIJ MIJN GOD, satan rot op ik ben een kind van God.
   En bekering is niet een zalig leven hier op aard maar zien op wat Christus de man van smarte voor mij heeft bewaard Zijn plan zal goed zijn Hij kent ook mij in die rust mag ik dag aan dag weten Hij is aan mijn zij, ja na weken van zeg maar verward door aanvallen weet ik er is een Heer die sterker is dan de dood die mij het leven gaf en in dankbaarheid is wat ik wilde fout ging satan drukte het aan, maar Amen ik mag heel vaak na verzoeking weer met God verder gaan en dan is in een dankbaar hart geen plaats voor teleurstelling en kan ik weer zingen tot Eer van hem.

   Hallelujah loofd de grote Koning want Hij heeft wonderen gedaan.
   Bekeer u en laat alles in bidden en smeken bij God bekend worden.

   Liefs van mij.

 2. Mooi deze overdenking,
  goede start voor deze nieuwe week.

  Here God,ik ben U zo dankbaar te mogen weten een kind van U te zijn.
  Dat U bij mij bent,en de satan bij mij vandaan houd, ik weet dat ik waakzaam zijn moet, omdat de satan er altijd is en mij bij is U vandaan houden wil.
  Daarom vraag ik U God, of ik Uw woord steeds beter mag begrijpen, dat de satan dit niet graag heeft,
  of U mij daar in sterken wil🙏
  Blijf in mij Heer,ook deze week om deze overdenking op mij te laten in werken Amen🙏

  1. Gezegende nieuwe week Gerry! En…………het gebed van ’n rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan wordt verleend! Ja Grace, wij mogen ons meer bewust worden wie we zijn- door genade- als dochter van de KONING. Als we gehoorzaam aan God zijn- met vallen en opstaan- zijn we Prinsen en Prinsessen! En………. de satan IS overwonnen!

  2. MOOI , deze overdenking !
   En jij reageert er ook heel toepasselijk op Gerry!
   En laten wij ons allemaal vasthouden aan deze mooie woorden van Grace 🙏
   Een ” warme” groet ……

  3. Proclameer wat er in Gods Woord staat geschreven en die bokkepoot ZAL van weg gaan in Jezus Naam!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *