Ik laat je niet alleen

Ik zal u niet als wezen achterlaten ...

Lieve zussen,

Vlak voor zijn sterven, tijdens het samenzijn met zijn leerlingen, spreekt de Here Jezus een ‘hemelvaartsbemoediging’ uit.

Ik zal u niet als wezen achterlaten …

Op dat moment doorzien de leerlingen de betekenis van Jezus’ woorden niet.
De sfeer is beladen, hun harten zijn onrustig en bang.
Ze voelen de dreiging van de komende gebeurtenissen rond het sterven van hun Meester.
De Here Jezus weet wat het voor zijn leerlingen zal betekenen als Hij hen verlaten zal.
Eerst in de dagen na zijn dood.
En later, veertig dagen na zijn opstanding, wanneer Hij terug zal gaan naar de Vader.
Jezus wil zijn leerlingen troosten en bemoedigen.

Wezen … Kinderen zonder ouders.
Kinderen zonder vader.
Kinderen, verstoken van degene die onvoorwaardelijk van hen houdt, hen troost en beschermt.

Nee, zegt de Here Jezus. Ik laat jullie niet achter als kinderen die geen vader hebben. Ik heb de weg naar de Vader immers open gemaakt. Dat blijft zo, ook als Ik wegga. Door Mij komt de Vader met zijn liefde naar jullie toe. Door Mij kunnen jullie vrij naar de Vader gaan, wanneer je maar wilt. Dit zal niet veranderen als Ik wegga.

Jezus weet dat deze bemoediging op dat moment niet in de harten van zijn leerlingen kan landen.
‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’ (vers 26)

En dat heeft de Heilige Geest gedaan.
Dat doet Hij nog steeds. In ónze harten.
De Trooster zegt het tegen jou: Nee, je bent niet alleen gelaten. Je bent geen kind zonder Vader. Ook niet als je het moeilijk hebt. Ook niet als je twijfelt of bang bent.
Want soms is een kind wel eens bang. En wat doet het dan? Dan gaat het naar zijn vader.
En dat is precies wat wij mogen doen. Altijd!

Gebed: Dank U, Here Jezus, dat U mij niet alleen hebt gelaten. U hebt ervoor gezorgd dat ik altijd naar mijn hemelse Vader mag gaan. Wilt U mij daaraan steeds herinneren door de Heilige Geest. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

  1. Dat is zo mooi in de film the shack. Daarin wordt God niet verbeeld als een man.

 1. Nimmer hoef je je ALLEEN te voelen
  Ook al voelt het soms zo
  Wetend dat HIJ in jou leeft
  Ook al is niks tastbaar
  Het hart word gevuld met ZIJN
  AANWEZIGHEID
  DAT is iets tastbaars te mogen ervaren
  Gods zegen
  Amen

 2. Dank Grace voor deze heerlijke boodschap op deze zonnige morgen.

  Wat bijzonder dat jij dat nu ook schrijft Nelie, mijn man is op zijn 28ste tot geloof gekomen en zegt net als jij, bidden tot iemand die je niet ziet en dan als man ook nog naar een man. Ik heb me dat nooit gerealiseerd omdat ik kerks ben opgevoed. Ik schrijf bewust kerks omdat ik in mijn beleving nooit iets gehoord heb wie God voor mijn ouders was.
  Wens alle zussen en broers die meelezen een gezegende Hemelvaartsdag.

 3. Mooi deze overdenking,
  om mee te dragen,en bij stil te staan.
  Grace Amen🙏

  Gehoorzaamheid

  Geloof Gods heil en troostrijk Woord
  want wie zijn boodschap heeft gehoord
  maar toch zijn hart heeft toegesloten
  die wordt vanuit zijn rust verstoten

  nu is het nog genadetijd
  Hij vraagt alleen gehoorzaamheid..🙏

  Alle zussen/ broers.
  een goede Hemelvaart dag gewenst.

 4. Wát een zegen,en bemoediging dát we nu met al onze zorgen en angsten áltijd bij onze Hemelse Vader mogen komen en dat er dan vertroosting mag gevoeld worden, 🙏voor morgen een goede en gezegende Hemelvaartsdag toegewenst.

  1. Dank je wel zusje en dat wens ik jou ook toe! Hoe oud ik nu ook ben, het blijft mij bemoedigen, omdat ook ik heel jong geen ouders meer had. Anderen hebben goed voor mij gezorgd, maar ouder liefde is niet te vervangen. Hoewel er ook zussen zullen zijn die wel ouders hadden-hebben- maar toch die liefde niet kregen-krijgen-. Het is zo’n geweldige ontdekking als je juist dan, je Hemelse Vader mag leren kennen, je aanvaard weet en Hem alles mag vertellen en weten dat er naar je geluisterd wordt. Hoewel je eerst moet wennen om tegen Iemand te praten die je niet ziet. Allemaal ’n gezegende, zonnige dag! En lees Jacobus 4:7-8 eens, dan voel je je sterker worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *