Alleen aan God de eer!

Toen zong Debora met Barak, de zoon van Abinoam, op die dag:
(...) Ik wil psalmen zingen voor de HEERE, de God van Israël.
(vers 1 en 3)

Lieve zussen,

We lazen gisteren dat Barak meer op Debora vertrouwde dan op Gods belofte.
Maar God is trouw. Ook als zijn kinderen weer twijfelen en kleingelovig zijn.

God zaait paniek in het vijandelijke leger.
Daardoor overwinnen de Israëlieten, onder leiding van Barak.
Alleen de legerbevelhebber wordt níet door Barak verslagen, maar door een vrouw.
God zet Barak op z’n plaats, omdat hij getwijfeld heeft.
Barak moet leren dat alleen God de macht heeft.

En dan gebeurt er iets moois.
Debora begint te zingen.
De Heilige Geest doet een loflied opkomen in het hart van de profetes.
En Barak zingt mee! Eensgezind bezingen ze Gods grote daden.
Want de eer is niet aan Debora of aan Barak. En ook niet aan de dappere vrouw Jaël.
De eer is alleen aan God!

Ondanks de puinhoop die mensen ervan maken, is er een God die vergeeft en redt.
Tegenover een ontrouw volk staat een trouwe God.
Een God die voor zijn kinderen opkomt.
Want wie aan zijn volk komt, komt aan Hém.

Wat een mooi einde!
Je weet vast wel wat Soli Deo Gloria betekent: Alleen aan God de eer.
Er zijn veel zangkoren die deze toepasselijke naam hebben.
Soli Deo Gloria zou een prachtige titel zijn geweest voor het lied van Debora en Barak!

Gebed: Dank U, HEER, dat ik uw macht en liefde mag leren kennen in deze geschiedenis. Zo word ik er weer bij bepaald dat ik op U mag vertrouwen. Aan U alleen de eer! Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Wijs mij de weg.

  Wijs mij de weg ,ik wil U volgen
  U weet wat goed voor mij zal zijn
  Mijn hoop is op U elke morgen
  Want altijd weet ik U dichtbij
  Ik weet niet wat de dag zal brengen
  Of waar Uw hand mij leiden zal
  Leer mij Uw weg, ga Zelf mij voor
  En zet mijn treden in Uw spoor.

  Mijn levensweg is in U handen
  Wie anders kan mijn Leidsman zijn
  Ik zal dan in Uw waarheid wandelen
  En zal gedurig bij U zijn
  Want wat de toekomst mij zal brengen
  Ik vrees geen kwaad Gij zijt bij mij
  Heer wees mijn Gids want aan Uw hand
  Volg ik naar het onbekende land

  Ach Heer maak mij Uwen wegen
  Toch door Uw woord en Geest bekend
  En leer mij hoe die zijn gelegen
  En ook waarheen Gij uw treden wendt
  Help mij te kiezen voor het goede
  Om zo te leven naar Uw wil
  Wijs mij de weg ,verlichtmijn pad
  En leer mij volgen stap voor stap.
  🙏
  Dit is een lied,
  Wijs mij de weg,door Solo Deo.
  URK

 2. Dag lieve zussen.

  Wat is het woord van God toch mooi steeds meer mag ik mij verwonderen wie Hij is voor mij ook nu weer dank Grace.
  Dank de Heer dat Hij nog tijd geeft zei ik gisteren tegen de dominee dat ik eindelijk niet meer mijn weg bepaal maar stil wacht in hetgeen Hij voor mij heeft bedoeld mag groeien naar Hem mag leven in vrede ondanks de heftige strijd want satan vuurt pijlen, maar ik ben van Jezus. Dan vervult mijn hart zich met blijheid ondanks mijn verlangens niet in vervulling gaan dan blijf ik opzien naar omhoog denk aan de regenboog Zijn belofte staat vast, en zegt ik heb jou op het oog k heb me vaak overgegeven maar nooit volledig, ik dacht, ik zou, ik kon, ik och ja.
  En nu jaren lang een tijd van belijden van zonden diep geslagen wonden mezelf en anderen aangedaan maar nu mag ik achter Jezus aan gaan ze worden verbonden door Hem alleen zijn alle zonden een lidteken voor het leven maar wie in Hem geloofd zal leven
  Maar in en door Hem is mij alles vergeven .
  Kracht om door te gaan nooit op te geven maar achter Jezus aan is eeuwig leven en is het dan volmaakt zonder zorgen zonder pijn neen die weg heb ik gezocht maar weet het zal hier niet zijn, toch mag ik weten Hij was en is en zal mij niet vergeten.
  Kom zussenstrijders volg Jezus nu het kan laat al het aardse verlangen door Zijn woord je hart vervangen, buig aan de voeten van de Heer jou God Hij alleen is ons zaligst lot.

  XXX

 3. Erg mooie boodschap weer, haal jij uit deze geschiedenis, Grace! Maar, zussen, naast dankbaarheid voor mooi weer, zullen we ook bidden voor regen? Deze hele maand is er op de meeste plaatsen niet meer dan een enkele druppel gevallen. Ook de voorgaande maanden viel er te weinig en we hadden een te droge winter. Er zijn veel tekorten. Heer, geeft U regen, alstublieft! Ook wíj zijn daarin afhankelijk van U, dat blijkt nu wel. Amen!

  1. Helemaal waar Gloria ik houd wel erg van de zon maar dat betekent ook droogte. Water tegen is hard nodig. Daar mogen we ook voor bidden.

  2. Dankjewel Grace.
   Prachtig hoe de Heilige Geeste elke dag weer je de woorden wil geven om het door te geven om mensen te bemoedigen.

   Onderstaand lied kwam binnen bij het lezen naar boven.
   ( Of zoals je zo mooi schrijft: De H.G. doet een lied opkomen)
   Glorie aan God:

   Glorie aan God,
   Glorie aan God,
   Glorie aan God,
   Glorie aan God.

   Lof zij de Heer,
   Hem komt toe alle eer.
   Hij’s het Lam dat regeert
   Tot in eeuwigheid.
   Zijn woord is macht,
   Heeft ons vrijheid
   Gebracht.
   Wij aanbidden,
   Wij knielen voor Jezus.
   Groot is zijn troon,
   Eeuwig zijn kroon.
   Overwinnaar
   Zal Hij zijn,
   Over zonde,
   Dood en pijn.
   Heel het rijk
   Der duisternis,
   Weet wie Jezus
   Christus is:
   Hij is de hoogste Heer!

   Glorie aan God,
   Glorie aan God,
   Glorie aan God,
   Glorie aan God.

   Kondigt het aan,
   Door de kracht
   Van zijn naam:
   Heel de aard’
   Wordt vervuld
   Van zijn glorie!
   Satan, hij beeft,
   Want hij weet:
   Jezus leeft!
   Hij’s verslagen,
   Het Lam troont
   Voor eeuwig!
   Jezus is Heer,
   Redder en Heer!
   Overwinnaar
   Zal Hij zijn,
   Over zonde,
   Dood en pijn.
   Heel het rijk
   Der duisternis,
   Weet wie Jezus
   Christus is:
   Hij is de hoogste
   Heer!

   Glorie aan God,
   Glorie aan God,
   Glorie aan God,
   Glorie aan God.

   Heersen met Hem
   Op de troon en zijn stem,
   Spreekt van liefde,
   Vervult ons met glorie.
   Heilig en vrij
   Alle tranen voorbij.
   Eeuwig vreugde
   Voor God,
   Lof, aanbidding:
   Waardig het Lam,
   Waardig het Lam!
   Overwinnaar
   Zal Hij zijn,
   Over zonde,
   Dood en pijn.
   Heel het rijk
   Der duisternis,
   Weet wie Jezus
   Christus is:
   Hij is de hoogste Heer!

   Glorie aan God,
   Glorie aan God,
   Glorie aan God,
   Glorie aan God.

  3. Helemaal mee eens Gloria, laten we bidden en smeken om regen! Natuurlijk mag je genieten van mooi weer, maar voor elke dag mogen we Hem danken. En het is al zo lang droog, zo kurk droog…. Met bijv. grote gevolgen voor de oogst later dit jaar als het zo doorgaat. Nee ik regen niet graag nat, maar zou nu, al dan niet letterlijk, toch graag dansen in de regen, dagenlang….

 4. Wat een mooie boodschap aan het begin van deze nieuwe stralende dag.
  Alleen aan God de eer. Wij leren Hem kennen door zijn woord.
  En Grace jij word iedere keer geleid door de Geest om ons zussen te leren . Dank je wel .
  Lieve zussen die diep in de put zitten depressief of angstig zijn, bid jullie Zijn rust toe en Zijn vrede. Houd moed. Goed dat jullie/jij het met ons deelt dan kunnen we het aan Zijn troon brengen.

 5. Dank Grace, zo mooi weer.
  Dit lied komt boven:
  Groot is Uw trouw o Heer, mijn God
  en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U.
  Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde.
  Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
  Fijne, zonnige dag lieve zussen,
  vertrouw op Hem!

 6. U komt de eer en glorie toe,Halleluja
  U bent de Koning op de troon,Halleluja
  U heb ik lief, ik prijs Uw naam;Halleluja
  Halleluja, Halleluja!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *