U bent mijn Redder

Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. (vers 15-16)

Lieve zussen,

Naarmate zijn sterven dichterbij komt, trekt de Here Jezus zich steeds meer terug om met zijn leerlingen samen te zijn.
Hij wil hen voorbereiden op de ingrijpende gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden.
Hij heeft nog zoveel met hen te bespreken.
Tijdens zo’n moment van samenzijn vraagt Jezus zijn vrienden:

Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?

O, dat weten de leerlingen maar al te goed.
Zij waren er immers altijd bij als de menigte nieuwsgierig om hun Meester heen drong.
De mensen denken dat Jezus een groot profeet is.
Sommigen beweren zelfs dat er een gestorven profeet in Jezus herrezen is.
Johannes de Doper… of Elia… of Jeremia.
Ja, in de ogen van het volk is Jezus beslist een voorloper van de Messias die komen zal.

Wat moet het moeilijk voor de Here Jezus zijn geweest dat zijn eigen volk niet méér in Hem zag.
Toch gaat de Here Jezus hier nu niet verder op in.
Het gaat Hem op dit moment om zijn geliefde leerlingen.

Maar u, wie zegt u dat Ik ben?

De Here Jezus wil het duidelijk uit hun mond horen.
Zijn sterven nadert.
Er mag niets meer tussen hen in staan.
Hij weet hoe zwaar zijn leerlingen het zullen krijgen.
Zijn koningschap zal zo anders zijn dan zij verwachten.
Jezus zal zichzelf niet tot Koning uitroepen over een aards koninkrijk.
Straks zal Hij niet meer de grote Wonderdoener zijn die door een nieuwsgierige menigte wordt gevolgd.
Hij zal gevangen genomen worden, geslagen, vernederd, gedood!
Jezus weet hoe groot de ontgoocheling zal worden voor de leerlingen.
In alle schrik en verdriet moeten ze daarom voor ogen houden wie Hij is en waarvoor Hij gekomen is.
De emotionele, spontane Petrus heeft zijn antwoord meteen klaar.

U bent de ​Christus, de Zoon van de levende God.

Kan het nog duidelijker?
Geen spoor van twijfel bij Petrus, daar bij zijn Meester, temidden van zijn vertrouwde vriendenkring.
Door Gods werk in zijn hart kan hij vol geloof belijden: Jezus is de Verlosser!

Nog steeds wordt de Here Jezus door veel mensen gezien als een bekende profeet, een historisch figuur of een voorbeeld van een goed mens.
Maar als je niet méér in Hem ziet dan alleen dat, mis je precies de rijkdom van het Evangelie.
Dan ontken je wie Jezus is en waarvoor Hij gekomen is.
‘U bent mijn Verlosser, de Zoon van de levende God. Zonder U is er geen hoop, geen redding. Ik heb U nodig!’
Als je dat kunt belijden, heb je begrepen wie Jezus is.

Gebed: Lieve Here Jezus, U bent mijn Verlosser, de Zoon van de levende God. In deze weken sta ik met diepe eerbied stil bij uw lijden voor mijn schuld. Wat een wonder van liefde dat U dit voor mij hebt gedaan. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Lieve Vader,
  vol ontzag en groot respect kom in tot U, om U meer dan 1000 maal te bedanken Vader met een gevoel heel klein te mogen zijn, in de schaduw van Uw Vleugels Vader, om te zijn in Uw nabijheid … voor rust, omvoor een diep gevoel van dankbaarheid dag wij bij U mogen horen,
  dat wij niet U,
  maar dat U ons hebt uitgekozen als Uw speciale, geliefde kinderen ! Majesteit, uit liefde en voorbeeld hebt U Uw Zoon aan ons gegeven,
  ons Voorbeeld, en de mensen,
  we hebben het niet willen zien,
  maar U gaat door, uit Genade,
  Vader dank U voor Uw geduld en vertrouwen,
  Uw hoop en Uw liefde Vader dat eens,
  heel snel, dat U binnenkort terugkomt,
  Uw Zoon Jezus, onze Redder,
  Heer, kom spoedig … Halleluja … !

 2. We zien allemaal uit naar de komst van Jezus
  Er moeten nog veel mensen het evangelie horen!
  God is geduldig, Hij wacht op deze mensen

 3. Wat een geschenk is het toch dat wij iedere morgen in alle vrijheid ( denk aan alle zussen en broers die gevangen zitten in werk of straf kampen verblijven ) Gods wooord mogen en kunnen delen.
  Dank je Grace dank je Gerry dank je Magda zo kunnen we elkaar bemoedigen in deze tijd waar we doorheen gaan.
  Genade zo oneindig groot. !!!!!!!
  Denk aan alle zussen voor wie het leven nu zwaar is vanwege de thuissituatie. Ik ken het en denk er deze dagen vaak aan terug en bid voor jullie. Een lieve groet

 4. Elk zijn kruis

  Ieder krijgt zijn deel op aard’
  Ieder heeft wat hem bezwaart,
  Ieder hart en ieder huis,
  Heeft zijn eigen kwel en kruis

  Bij het zijn’houdt menigeen
  ’s Naasten kruis voor licht en kleen.
  En als ’t mocht en moog’lijk waar’
  Ruilden velen met elkaar.
  ’t Kruis van and’ren schijnt u licht,
  U bedriegt u in ’t gewicht.
  En wie weet of U verdroegt
  Waar hun schouder onder zwoegt?

  Niet aan ieders voorhoofd staat
  Hoe het hun van binnen gaat.
  Menigmaal heeft menig hart
  Midden onder ’t lachen smart.
  Door zijn lengte drukt het kruis,
  Maar het helpt ons ook naar huis:
  ’t Legt de brug die van dit strand
  Ons geleidt naar de overkant.

  Mor dus niet, maar hoe ’t ook ga,
  Denk aan ’t kruis van Golgotha,
  En aan Hem,Die kruis en kracht
  Geeft waar Hij het nodig acht.

  1. Morgen Gerry,
   wat een prachtig gedicht en ook zo waar!!
   Goede dag ook voor jou en ook véél sterkte en kracht in deze verwarrende tijd!!
   Een ” warme” groet van mij, Carla

  2. Zussen die hebben gereageerd hartelijk dank daar voor,het is fijn en goed om zo met elkaar,iets te schrijven en iets te lezen.
   Daar houd ik van,🙏
   En er voor elkaar te zijn.
   En zeker in Grace,🙏
   die dit zo mogelijk maakt xxx
   Allen bedankt

 5. Het is niet te bevatten wat Jezus voor mij/ons heeft gedaan.
  Het is alles GENADE.
  Duizend duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

  ER IS EEN VERLOSSER
  Er is een Verlosser,
  Jezus, Zoon van God.
  Kostbaar Lam van God, Messias,
  heilig God is Hij.

  Jezus, mijn Verlosser,
  niemand is aan U gelijk.
  Kostbaar Lam van God, Messias,
  maakt van zonden vrij.

  Dank U, o mijn Vader.
  U gaf uw eigen Zoon,
  uw Geest als hulp voor ons
  totdat het werk op aarde is gedaan.

  Ja, de dag zal komen
  dat ik Jezus zie.
  Dan zal ik mijn Koning
  dienen voor eeuwig en eeuwig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *