Heb je Mij lief?

Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. (vers 15)

Lieve zussen,

‘Het is de Heer!’
Johannes is de eerste die de Here Jezus herkent in de Man die aan de oever van het meer staat.
Petrus bindt meteen zijn kleed op en stapt overboord om de laatste meters naar de oever te zwemmen.
Echt Petrus.
In zijn emotie vergeet hij alles om zich heen.
Hij denkt niet aan zijn vrienden, die met grote moeite de boot vol vis naar de kant slepen.
Hij ziet alleen zijn Meester.
Petrus is nog precies dezelfde als vroeger, toen hij over het water naar Jezus wilde lopen.

Het zijn de weken tussen Jezus’ opstanding en hemelvaart.
Hoe zal Petrus zich in die tijd gevoeld hebben?
Hij is hard geconfronteerd met zijn karakterfouten.
Hij weet dat hij soms veel te hoog van de toren blaast.
Dat hij zichzelf schromelijk kan overschatten. (Johannes 13:36-38)
Of anders gezegd: hij onderschat hoe zwaar het kan zijn om Jezus te volgen.

De Here Jezus kent het hart van zijn geliefden.
Hij weet ook hoe moeilijk het is om onder druk staande te blijven.
Daarom moet Petrus het niet van zichzelf verwachten, maar alleen van God.
Het volgen van Jezus zal onvoorstelbaar moeilijk zijn. Het zal zelfs tot Petrus’ dood leiden… (vers 18 en 19)

Jezus opent het gesprek: 

Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen?

Petrus voelt heel goed wat Jezus bedoelt.
Jezus noemt hem bij zijn oude naam: Simon.
En Hij voegt daar fijntjes aan toe: ‘zoon van Jona’. (of Johannes – NBV)
De erenaam die Petrus heeft gekregen, heeft hij niet aan zichzelf te danken.
Uit eigen kracht kan Petrus niet ‘de rots’ zijn waarop Jezus zijn kerk zal bouwen. (Matteüs 16:18)
Hij is niet moediger of geloviger dan de andere leerlingen.
Hij moet het hebben van Gods genade. 
Dát moet Petrus weten.

‘Heb je mij lief, méér dan de anderen hier?’
Een confronterende vraag.
Petrus had dit wel degelijk gesuggereerd! (Matteüs 26:33
Nee, Jezus vraagt niet óf Petrus Hem liefheeft.
Hij weet wel waarom Petrus zo haastig uit de boot sprong.
Hij weet ook hoeveel spijt Petrus van zijn daden heeft.
Jezus heeft hem allang vergeven, zoals Hij altijd doet als een zondaar zich bekeert.

Petrus’ antwoord is nederig:

Ja, Heere, U weet dat ik van U houd.

Drie keer heeft Hij Jezus verloochend.
Drie keer moet hij zeggen dat hij Jezus liefheeft.
Geen grote woorden.
Slechts een nederige geloofsbelijdenis, recht uit het hart.

En als God vergeeft, mag je weer met een schone lei beginnen.
Jezus’ antwoord maakt duidelijk dat Petrus’ taak is vastgelegd.
God vertrouwt hem zijn kudde toe.
Hoor wat Jezus zegt.
Net als in het begin, toen Hij zijn leerlingen uitkoos: ‘Volg Mij.’
Petrus kan hieraan gehoor geven, beter dan ooit.
Door Gods genade.

Gebed: Here Jezus, ik wil U volgen, want U weet dat ik van U houd. Geef dat ik alles van U verwacht, ook als het moeilijk is om U te dienen. Alleen door uw kracht kan ik sterk zijn. Amen.

Liefs van Grace

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Wat ben ik blij dat dit verhaal staat opgetekend in de bijbel.
  Petrus krijgt opnieuw de kans om aan te geven dat hij Jezus liefheeft!
  Ik ben Petrus niet, maar voel me verwant aan hem.
  Mijn Heiland verloochenen; ik zou niet willen!
  En toch ken ik mezelf goed genoeg om te weten dat ik, als mij het vuur na aan de schenen wordt gelegd, naast Petrus kan gaan staan.
  Jezus kent Petrus en Hij kent mij.
  Ja, Heer, U weet dat ik U liefheb!

 2. Voor Petra,

  Er is veel geschreven over de ‘drie dagen in het graf’.
  Misschien dat dit jou kan helpen?!?

  De Heere Jezus lag in het graf “drie dagen en drie nachten”, nl. vrijdag, waar volgens de Bijbel ook de donderdagnacht bij hoort (want de dag begint bij de avond ervoor; zie Gen. 1:5), zaterdag, bestaande uit de nacht van vrijdag en de dag van zaterdag; en zondag waartoe de nacht van zaterdag behoort en de prille morgen van de zondag. Dus: donderdagnacht en vrijdag: 1e nacht en dag (ook al was pas op vrijdag de kruisiging);
  vrijdagnacht en zaterdag: 2e nacht en dag; zaterdagnacht en zondag: 3e nacht en dag.
  Prof. dr. M. J. Paul

  Groetjes

 3. Dank U Heer,dat U vanmorgen bij me was in dat lastige gesprek,U weet dat ik altijd op U vertrouw en dat ik U dankbaar ben dat ook nu alles weer opgelost is.Dat ik dat zomaar weer van U mocht vragen en verwachten,Dank U dat ik Uw kind mag zijn.
  Dank dat het weer Pasen mocht zijn,al ging het hier niet makkelijk.Dank U voor de
  uitkomst,ik bid U dat het zo mag blijven,Amen.

 4. … en in Zijn kracht, mogen we ons zo sterk voelen en klein tegelijk,
  klein als in dat we zandkorrels mogen zijn in Zijn woestijn,
  groot,
  in daden,
  een enkel een lief woord of een gebaar, groot in het stralen van Het Licht, Jezus, God’s zoon, voor ons,
  stel je voor; voor ons, voor jou en mij,
  wat een Hemelse Genade … !
  meer dan 1000 maak dank oh Heer …

 5. U alleen U loven wij, ja wij loven U ,o Heer .Dat wij dat vast mogen houden in heel ons leven, dit wens ik iedereen toe, wij hopen dat we weer een gezegende week mogen ontvangen.

 6. Ja,ik wil de Heere volgen met alles wat in mij is. Maar alleen in Zijn kracht want wie staat ziet toe dat hij niet valt. Als Híj mij vast houdt en ik dicht bij Hem blijf dan gaat het goed .Dankjewel Grace voor deze woorden .

  1. Als hij-zij- maar weer opstaat Riek en niet blijft liggen! En daar hebben we-soms- een ander bij nodig! Door ’n bemoedigend woord of attentie. Even laten weten; je doet er toe! En wat de boodschap van vandaag is; We mogen steeds weer met ’n schone lei beginnen.

 7. Wie kan er nu niet van Hem houden, nadat Hij zoveel voor voor ons gedaan heeft op de laatste dagen van Zijn leven!!!!
  To God be the Glory, great things He has done. 🙏❤️

 8. Mijn dank Grace,
  Ook deze morgen weer.
  Dit zet mij weer tot nadenken,
  zo naar de Paasen in het begin van deze nieuwe week.

  Alle Zussen en broers
  een fijne dag gewenst,
  Van uit Voorthuizen op de Veluwe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *