Uiterlijke schijn

Hij ademt ​ontzag​ voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt Hij zijn vonnis op geruchten.
(vers 3)

Lieve zussen,

Stel je voor dat God je zou beoordelen op je uiterlijk?
Dat Hij zou rechtspreken op grond van roddels of informatie die op internet te vinden is?
Dat God je zou aannemen vanwege je geld, je prestaties of je sociale status?

Koning Achaz regeerde in de tijd van de profeet Jesaja.
Hij was een slechte koning die de afgoden diende.
Achaz stelde zijn vertrouwen niet op God, maar op de machtige koning van Assyrië.
Hij betaalde goud en zilver in ruil voor militaire steun.
Zo werd Achaz afhankelijk van de Assyrische koning.
Afhankelijk van iemand die machtig leek.
Een ramp voor Gods kinderen, die mét hun koning overgeleverd waren aan een goddeloze machthebber.

Maar God kwam met een troostende boodschap.
Er zou een Koning komen bij wie de mensen vrede en recht zouden vinden: de Messias!
Deze Koning zou vervuld zijn met de Heilige Geest.
De Geest van wijsheid en inzicht, van kracht en verstandig beleid, van kennis en ​ontzag​ voor de HEER. (vers 2)

De hemelse Koning laat zich niet imponeren door uiterlijke schijn.
Hij is niet afhankelijk van macht en rijkdom.
Hij doet niet mee aan politieke spelletjes om zijn positie te versterken.
Hij is een Koning van vrede en rechtvaardigheid.
Hij kijkt dwars door alle façades heen.

Onze maatschappij laat zich niet minder beïnvloeden door uiterlijke schijn dan koning Achaz.
Afgaan op de buitenkant – we maken ons er allemaal schuldig aan.
Denk bijvoorbeeld aan de social media.
Er worden heel wat foto’s geplaatst die mooier zijn dan de werkelijkheid.
Het gaat om het perfecte uiterlijk, om wat je hebt en wat je kunt.
En dat lijkt je waarde te bepalen…

Wat een troost dat het bij onze Redder niet zo werkt.
Hij kijkt niet naar wat lijkt.
Hij kijkt naar wat is.

Hij kent je hart.
Bij Hem telt maar één ding.
Dat je God liefhebt en op Hem vertrouwt.
Zijn oordeel zal volmaakt rechtvaardig zijn.
En alleen zíjn oordeel doet ertoe!
Laten we ons hart wijd voor Hem openen en Hem alleen aanbidden.

Gebed: HEER, dank U dat U niet afgaat op uiterlijke schijn. U kent mijn hart en weet dat ik U liefheb. Vervul mij met de Heilige Geest en maak mij toegewijd aan de hemelse Koning. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Machtige Hemelse Vader,
  dank u wel,
  meer dan woorden kunnen typen,
  dat wij Uw kinderen mogen zijn ,
  dat wij altijd bij U mogen komen om te schuilen en km te groeien Vader,
  om uit te delen, om niets … !

  Halleluja

 2. Ik ben toch zo blij met zussenliefde zo bemoedigend en herkenbaar ik lees uit het dagboek God Geeft dagelijkse bemoedigingen van Grace, wat een geweldige Gave heeft God jou gegeven dat er hierdoor zoveel vrouwen bemoedigd worden, Geweldig heb er geen woorden voor!God’s Zegen voor allen!

  1. Ha Gerarda,
   wat een prachtig dagboek hè!
   Ik heb het van onze schoondochter gekregen met Sinterklaas!
   Het ligt op mn nachtkastje en elke dag lees ik er hardop uit!
   En inderdaad, wat een gave heeft Grace van God gekregen!
   Goede dag voor jou en alle anderen!

 3. Wij zijn Koningskinderen; Prinsen en Prinsessen! Wij mogen onze Koning aanbidden en eren! Zijn Liefde aan de mensen laten zien en verafschuwen wat Hij verafschuwt! Wat ’n verantwoordelijkheid tegen over onze God!

 4. Wat geweldig dat wij een Koning hebben
  van vrede en rechtvaardigheid.
  Hij kent mijn/ons hart,
  en op Hem mogen wij vertrouwen,
  Laten wij dat blijven doen,
  vertrouwen houden in onze Hemelse Koning.🙏
  Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *