Onmeetbaar

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

Lieve zussen,

Eigenlijk zijn wij, mensen, altijd aan het meten.
We tellen en houden scores bij.
We vergelijken en wedijveren.
We willen onszelf of elkaar overtreffen.
Sommigen doen alles om een record te verbreken.
Er worden prijzen en onderscheidingen uitgedeeld voor buitengewone prestaties.
Prestaties die wonderbaarlijk zijn voor het menselijk vermogen.
We willen graag het onbereikbare bereiken.

Het aardse leven is te vangen in maten, scores en… limieten.
Ja, steeds is er een onverbiddelijke grens.
Ons kunnen stopt. 
Ons inzicht gaat niet verder.
Ons bereik eindigt.

Als we ons blindstaren op deze meetbare wereld, missen we iets.
Iets wat onmeetbaar is: Gods oneindige macht en liefde!
Paulus wil dat we verder kijken dan dit beperkte, meetbare leven.
Hij wil dat we oog krijgen voor wat onbeperkt en eindeloos is: de liefde van Christus ‘die alle kennis te boven gaat’.

Paulus kan haast geen woorden vinden om Gods grootheid te beschrijven.
Er zíjn ook geen woorden voor.
Soms kan dat intense gevoel van verwondering je overvallen.
Bijvoorbeeld als je naar de heldere nachthemel kijkt, naar de oneindige ruimte met miljoenen sterren.
Of als je als nietig mensje tussen de machtige bergen staat.
Of op het strand naar de ondergaande zon kijkt.
Maar al deze dingen zijn maar glimpjes van Gods grootheid.

Nooit kunnen we bevatten hoe eindeloos Gods liefde is, hoe groot zijn ontferming over de zondige mens.
Er zijn geen maateenheden die Jezus’ liefde kunnen uitdrukken.
Zijn liefde was zo grenzenloos, dat Hij onze schuld op zich nam en zijn leven voor ons gaf.

Hoe meer we God leren kennen, hoe meer we van de ene verbazing in de andere vallen.
Gods macht en liefde zijn altijd groter dan we ons kunnen voorstellen.

Gebed: Vader, dank U voor uw onmeetbare liefde, voor mij als mens niet te bevatten. Dank U dat ik de liefde van de Here Jezus mag kennen. Zijn liefde heeft mij het leven teruggegeven. Amen. 

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Kostbaar
  Kostbaar,een vriend als Jezus
  die voor jou geleden heeft,
  voor jou zijn leven geeft,
  Kostbaar,een vriend die
  daarvoor niets terug zal vragen.
  Hij wil je slechts gelukkig zien
  en jou op handen dragen.🙏

 2. Wat geniet ik elke dag van je stukje. Ik ben daar zo blij mee, wat krijg je een wijsheid van God om dit te kunnen.
  Ik vind het vandaag zo bijzonder dat we blijkbaar door de Geest (vs 17) wèl in staat zijn de grootte van Jezus’ liefde te begrijpen. Die onmeetbaar is. Hoe groot is God, dat Hij dit in gewone mensjes doet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *