Hij hoort de jonge raven

Wie verschaft de raaf zijn voedsel,
wanneer zijn jongen God aanroepen,
wanneer ze zonder voedsel rondzwerven?

Lieve zussen,

Job is diep teleurgesteld in God.
Waarom moet hij zo vreselijk lijden?
Dat is toch niet eerlijk?
Hij heeft God immers altijd trouw gediend en hij is zich van geen kwaad bewust.
Vol bitterheid roept Job zijn waarom-vragen naar de hemel.

God antwoordt Job door hem een aantal wedervragen te stellen.
‘Waar was jij, Job, toen ik de hemel en de aarde schiep? Het heelal, de natuur, de dieren?’
God zet Job op zijn plaats.
Denkt Job dat hij wijzer is dan God? Dat hij God wel ter verantwoording kan roepen?
Beseft Job wel hoe groot God is en hoe klein de mens?

God draagt zorg voor zijn schepping, tot in de kleinste details.
Alles is afhankelijk van Hém.
Mens en dier.
God wijst Job op de raven.
Dieren die wij over het algemeen niet zo aantrekkelijk vinden.
Het zijn roofzuchtige en aanwezige vogels die graag dode dieren verslinden.
Hun jongen krijsen om voedsel, onverzadigbaar.
‘Kijk eens naar de raven, Job. Van Wie zijn ze afhankelijk? Wie geeft deze hongerige vogels te eten? Ben Ik dat niet?’

Hoe kan Job denken dat God zijn kind in de steek laat?
God, die zelfs voor de vogels zorgt.
Misschien gaan je gedachten nu ook naar de bekende woorden van de Here Jezus:

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Matteüs 6:26
God hoort de jonge raven schreeuwen om voedsel.
Dan hoort Hij zéker zijn kinderen die tot Hem roepen.
Zij gaan de vogels ver te boven.

Een les en een bemoediging voor Job.
En voor ons,
Nooit zullen we kunnen bevatten hoe betrokken en liefdevol God is in de zorg voor zijn schepselen.

Gebed: HEER, dank U dat ik zeker mag weten dat U mij nooit vergeten zult. U bent betrokken bij mijn leven, tot in de kleinste details. Zoals U voor de vogels zorgt, zo zorgt U zeker ook voor mij. Dank U dat ik mij aan U mag toevertrouwen. Ook als ik, net als Job, uw wegen niet begrijp. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Een wijze hoofdstuk, Grace, Deze overdenking van deze dag. Dank U Vader God, Dat U altijd voor mij zorgt, voor mens en dier. Hoewel ik veel dingen niet kan begrijpen, U weet alles, de hoe en waarom.leer mij Heer hier mee om te gaan. Heilige Geest lijdt mij. In Jezus naam. Grace ik sluit mij aan op het Gebed van deze dag. Amen 🙏lieve Groetjes. aan alle zussen, broer.

 2. Wat een mooie bemoediging. Met al onze vragen en twijfels mogen we bij onze Vader komen. Wat een rust om te weten dat hij er altijd voor ons is ook als we dat lang niet altijd zo ervaren. Fijne dag allemaal.

 3. Hoe groot is onze God wat een mooi hoofdstuk Job 38

  Van U zijn alle dingen van U oh God alleen.
  Dat ik steeds kleiner mag worden en Hij groter, aan Uw voeten Heer is de hoogste plaats daarom ik kniel ik voor U neer..

  Lieve zussen die moeite pijn verdriet rouw paniek of angst kennen, ik bid jullie toe dat deze woorden jullie tot troost zijn..

  1. Ja Anneke, die bedoel ik, Hilde woont in Canada met onze zoon.
   Hij meer in mij worden en ik moet minder worden.

  1. Wat enorm spannend Anita, de operatie van de kleine Levi. HEER, wilt U Levi beschermen tijdens de operatie en de artsen wijsheid geven. En wilt U Levi weer herstel geven, dat de operatie mag brengen waarvoor het bedoeld was, en dat hij verder gezond mag opgroeien met U als zijn Hemelse Vader.
   Sterkte Anita!

  1. Wat een bemoedigend stukje! Ik zie God steeds meer in mijn leven….soms in hele kleine dingen! Hij is nabij bij ALLES! Dank U Vader! Fijne dag zussen GBY en ik bid voor mijn zussen….ook voor degene die niets schrijven. Liefs 🌹

  1. Dag. Het is geen andere tekst maar gewoon een andere indeling van het hoofdstuk.
   Maar buiten dat wat heeft Job een geduld gehad en dat is iets wat ik ook graag zou willen. Geduld want God doet alles op Zijn tijd.
   Fijn om dit te lezen. Niets ontgaat onze Machtige God

  1. Het is zeker een les,en een mooie bemoediging ook voor ons.
   God ik dank U dat U altijd voor ons zorgt .Dat U er altijd bent,en wezen zal, voor uw kinderen, het is haast
   niet te begrijpen ,zoals ik klein mensen kind.
   Heer leid mij Uw weg en leid mij als Uw kind dat heel de levensweg in U richting vind. Amen🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *