Geloven en kiezen

De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. (vers 11)
Jozua 2:1-21

Lieve zussen,

Toen Rachab de twee spionnen van het volk Israël hielp ontsnappen, sprak ze een indrukwekkende geloofsbelijdenis uit.

De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. 

Rachab, de prostituee uit Jericho, had gehoord van de machtige daden die God voor zijn volk had gedaan. 
In het hart van deze heidense vrouw gebeurde een wonder.
Zij raakte vervuld van ontzag voor de God van Israël.
Dit geloof gaf haar de moed om de twee spionnen te helpen, met gevaar voor eigen leven.
Rachabs geloof bleef niet beperkt tot woorden.
Zij zette haar geloof om in concrete daden.
Zij koos zichtbaar vóór God en tégen het kwaad.

Rachabs geschiedenis is een bemoediging voor ons.
Ook wij kennen de machtige daden van God.
Onze kennis is nog veel rijker dan die van Rachab.
Wij weten dat God zijn eigen Zoon gaf om ons te redden.
Een nog veel groter wonder dan het pad door de zee, het wonder dat Rachab ter ore was gekomen.
Als je dat beseft, brengt dat vanzelf een dankbare geloofsbelijdenis op je lippen.
‘Heer, uw macht en liefde zijn zo groot. Ik wil U dienen!’

Echt geloof blijft niet bij woorden alleen.
Het geeft je de kracht en de moed om te doen wat God van je vraagt. Op je eigen plaats wil je meewerken aan zijn plan.
Ook als dat moeilijk is, als dat risico’s met zich meebrengt.
Ook als je daarvoor moet afrekenen met een oude, verkeerde manier van leven. Net als Rachab.

Rachab mocht een nieuw leven beginnen als Gods kind.
Zij kreeg een plaats in Gods volk.
Zij werd zelfs een voormoeder van de Here Jezus.
God liet zijn liefde zien, in Rachabs leven, én in zijn plan om deze wereld te redden.

De muren van Jericho stortten in, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam.
Rachab en haar familie werden wonderlijk bewaard, zonder de bescherming van een legermacht.
Want als God aan je kant staat, ben je veilig.

Gebed: HEER, dank U dat ik U mag kennen en in de Bijbel mag lezen over uw liefde en macht. Geef mij de moed om mijn geloof in daden om te zetten. Ook als dat moeilijk is en ik moet afrekenen met mijn oude leven. Alleen bij U ben ik veilig. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Waar zijn wij zo veilig
  Als bij de hoogste God.
  Kom tot de Vader
  Kom zoals je bent
  Heel jouw hart al je pijn
  Is bij Hem bekend

  Schuil maar veilig als de stormwind,
  woest je levensschip bedreigt.
  Vlucht naar mij als ’t wilde water,
  tot de wank’le reling stijgt.
  Ik bescherm je met mijn schaduw,
  in de diepten van de nacht.
  Je mag rusten als de dag jouw,
  niets dan angsten heeft gebracht. 2x

  Bid maar innig als je scheepje,
  in de dicht mist verdwaalt,
  , nergens licht valt te ontwaren
  en de avond langzaam daalt
  Richt je blik dan naar de hemel,
  naar de schaduw van mijn hand
  en ik leid je door de golven,
  veilig naar de over kant. 2x

  Roep maar kind,
  wanneer de vrees jou,
  in het duister overspoelt
  en de zee met haar gevaren,
  om je scheepje ziedend woelt.
  Laat mijn almacht je omringen,
  dan breng ik je veilig thuis
  Door de schaduw van mijn handen,
  naar de kust, het vaderhuis.
  Naar de kust, het vaderhuis 2x

  1. Lieve Gerry, wat ben jij een betrouwbare zus. Je leest zussenliefde niet alleen dagelijks, maar altijd voeg je een passend lied of gedicht toe.
   Je bent bijzonder gezegend met je standvastigheid in lezen en reageren.
   Na zoveel keren weer iets bijzonders van jou te hebben gelezen vind het ik dat ik dit wel eens hardop mag uitspreken.

   Lieve Gerry, dank je wel!

  2. Lieve Lies.
   Dat jij er nog op kunt letten,wie of wat doet.
   Jij hebt al genoeg aan jezelf,
   Ik wens jouw heel veel sterkte,🌹
   en Gods nabijheid in het dragen
   van zoveel pijn en verdriet.
   ik probeer ook altijd mee te leven,
   maar dat doe jij ook.
   Mijn dank daar voor,
   ik wens jouw een goed weekend,
   en Gods zege in jouw leven.
   🙏Amen

   Hanne ook bedankt voor jouw reactie.
   Fijn dat ik het op dit moment deed begrijp ik.
   Ook een goed weekend gewenst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *