Geen zee te diep

Op het moment dat de ​priesters​ die de ​ark​ van de HEER​ dragen, de Heer van de hele aarde, de ​Jordaan​ in gaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam. (vers 13)

Lieve zussen,

Toen het volk Israël net uit Egypte was getrokken, maakte God een pad door de Rietzee.
Het volk kon veilig oversteken, terwijl de farao verdronk.
God deed hetzelfde wonder toen zijn volk bij het beloofde land was aangekomen.
De priesters die de ark van het verbond droegen, moesten de Jordaan in lopen.
Op dat moment hield de rivier op met stromen.
Het water vormde een dam aan de ene kant en vloeide weg aan de andere kant.
De priesters bleven met de ark in het midden van de rivier staan, totdat heel het volk overgestoken was.

Het moet een indrukwekkend schouwspel zijn geweest.
Gods kinderen, die langs de ark van het verbond trokken, naar de overkant.
De ark – het teken van Gods aanwezigheid!
God zelf stond daar als een machtige Wachter in het midden van de rivier, totdat al zijn kinderen veilig op de oever stonden.

Voor God de Schepper bestaan er geen grenzen, geen barricades.
Geen natuurlijke grenzen, zoals de Rietzee en de Jordaan.
En ook geen barrières die door mensen opgeworpen zijn, zoals de muren van de stad Jericho.
God laat zich niet tegenhouden.

We mogen ons toevertrouwen aan deze machtige God.
Ook wij kunnen op onze levensweg tegen een grens aanlopen.
Een barriëre belemmert je in het verdergaan.
Er gebeurt iets waardoor je vastloopt.

Maar zoals God zijn volk leidde, zo zorgt Hij nog steeds voor zijn kinderen.
Als wij vastlopen, zal God ons verder helpen.
God, voor wie geen zee te diep en geen probleem te groot is.

Wij weten niet wat God wél weet.
Daardoor denken we soms dat zijn leidende hand er niet is.
Dat het bij Hem óók ophoudt als het voor óns ophoudt.
Maar hoe vaak maakt God een weg voor jou, terwijl je dacht niet meer verder te kunnen?
Hoe vaak houdt zijn hand tegen wat jou bedreigt, zoals God het water van de Jordaan tegenhield?
Hoe vaak laat God je veilig verdergaan, terwijl Hij als een wachter jouw achterhoede vormt?

Als je je toevertrouwt aan de God van hemel en aarde, zul je veilig het Beloofde Land bereiken.

Gebed: HEER, dank U dat ik mij mag toevertrouwen aan uw leiding en bescherming. U helpt mij verder als ik denk dat ik niet verder kan. Samen met U zal ik mijn bestemming bereiken. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Lieve zussen,
  Ik lees zulke mooie bemoedigingen in jullie reacties. Grace schrijft iedere dag zo’n prachtige overdenking en een aantal van jullie reageren zo trouw. Dank je, Gerry uit Voorthuizen, voor bijna elke dag een lied. Tetsje, hoe gaat het met jou? Jij wenst ons Gods genade toe. Ik wil jou en alle anderen ook van harte Gods goedheid en kracht toewensen. Lieve Lies, wat een prachtig gedicht heb je geschreven. Heel veel dank!
  Voor jullie allemaal een lieve groet van Anne-Co

 2. Ik las vandaag de overdenking van gisteren nog. Daarbij werd ik herinnerd aan een gedicht dat ik ooit schreef over de verlamde man.
  ‘k Heb het even opgezocht:

  En Jezus, hun geloof ziende …

  Warm ziet de man z’n dragers aan.
  Zal Jezus, die al velen heeft genezen,
  ook hem straks tot een zegen wezen?
  Verwachtingsvol zijn ze op weg gegaan.

  Hij droomt zichzelf weer op de been;
  hij was verlamd, maar kan weer lopen …
  O, schone droom, o, vrucht’loos hopen.
  Het huis is vol, de droom spat ruw uiteen.

  Maar vrienden zijn niet snel verslagen.
  De hoop op Jezus maakt hen creatief.
  Ze zien; het dak biedt perspectief
  en wie gelooft durft veel te wagen.

  Zo daalt door stralend licht omgeven
  hun vriend voor Jezus’ voeten neer
  De Zoon des mensen ziet hoezeer
  ‘t geloof tot daden heeft gedreven.

  De verlamde wordt niet afgeschreven,
  want vrienden leggen liefde aan de dag.
  Jezus ziet en spreekt met ongekend gezag:
  “Mijn kind, je zonden zijn vergeven!”

  Een diep gegons gaat door de zaal.
  En Farizeeën reageren zeer verbeten:
  “Hoe durft Hij zich met God te meten,
  wat is dit voor godslasterlijke taal.”

  Jezus hoort. Nu toont Hij wie Hij is.
  Opdat u weet dat ik rechtsgeldig handel,
  zeg Ik: “Sta op verlamde, wandel!”
  De lamme loopt; hun tot getuigenis.

  Licht is zijn hart en vast zijn voet.
  De schare ziet en wijkt uiteen;
  zo’n wonder, dat kan God alleen …
  Wie is Hij toch die zulke dingen doet?

  1. Heel mooi Lies!!!!!! Wat ’n gave van God om dit zo onder woorden te kunnen brengen en het met ons te delen. Bedankt en wees gezegend in Jezus Naam! xx

  2. Wat heb dat je prachtig geschreven Lies en wat fijn dat je het met ons wil delen.
   Ik zie het voor me gebeuren, schilderen met woorden. 😉

 3. Mooi Grace deze overdenking van deze dag, en zo waar. Er zijn momenten waar God mij echt beschermd heeft, In het verkeer enz. Daar dank ik, Vader God ook altijd voor. Deze tekst van vandaag van de app: Bijbeltekst van de dag. En toch wacht de Heer op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn;toch zal hij zich oprichten, om zich over jullie te ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. Jesaja 30:18. Een Goedendag allemaal.

 4. Fijne overdenking,zo’n waar woord! Onze God is zo groot,hier mogen we dat weer eens beseffen,omdat de behandeling van mijn man aan slaat.We mogen weer verder,al is dat niet altijd makkelijk.Mijn man heeft door alles gelukkig nooit het vertrouwen in onze Hemelse Vader verloren en samen zijn we blijven bidden om kracht en Zegen,ook over het werk van de artsen.(die zich zeer verwonderen…)
  Groet en Zegen voor allen!

  1. Wat is dat toch fijn Hanne dat de behandeling aanslaat, ik ga voor jullie bidden voor kracht en nabijheid, we kunnen daar niet zonder, dat heb ik de laatste tijd wel gemerkt,het is niet altijd gemakkelijk,
   IK wens al mijn lieve geloofs zussen en broers Gods genade toe, liefs Tetsje

  2. Wat ontzettend fijn Hanne!
   Geniet samen van elke nieuwe dag, door God gegeven!
   Ik bid voor jullie om verdere genezing en herstel van krachten.
   Liefs, Andrie.

 5. Fokje, als jij dit leest, wil je dan nog even bij gisteren kijken? En voor vandaag; vol vertrouwen en geloof mogen we onze hand in Zijn Hand leggen , Mét Jezus kunnen we alles aan, want Hij weet wat we dragen kunnen,Zie 1 Cor.10: 13.

 6. Vastgelopen ,wat een wonder dat God Grace hier over laat schrijven.

  Als alle moed je ontbreekt en je bent vastgelopen id daar toch een God ,die van je afweet, en je nooit los zal laten…

  Wat een troost en liefde .
  Mijn hoop is op God.

  Voor ieder die is vastgelopen Gods kracht en nabijheid toegebeden voor deze nieuwe dag🙏

 7. Al de weg leidt mij mijn Heiland
  Wat verlangt mijn ziel dan meer.
  Waarom zou ik daaraan twijfelen
  Wie min voorgaat keer op keer.
  Zoete troost en zalige vrede,heb ik steeds op zijn bevel.

  k’weet wat mij hier overkomen
  Hij maakt alle dingen wel.2x

  Al de weg leidt mij mijn Heiland.
  Troost geeft Hij tot in de dood.
  Als ik zwak ben in vervloeking,
  Schenkt Hij mij het Heilig brood
  Telkens als ik drijf te vallen
  en mijn ziel heeft tegenslag.

  Geeft Hij mij het levend water,
  en vernieuwd mijn levens pad. 2x

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *