Wat mag je verwachten?

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw ​gebeden. Dan zal de ​vrede​ van God, die alle verstand te boven gaat, uw ​hart​ en gedachten in ​Christus​ Jezus bewaren.

Lieve zussen,

Misschien vraag je je wel eens af wat je eigenlijk mag verwachten op je gebed.
Want vaak verandert er niets in je omstandigheden.
Je blijft ernstig ziek.
Het gemis van je dierbare doet onverminderd pijn.
Je moet nog steeds in therapie voor de trauma’s uit je jeugd.
Je diepe verlangen naar een oplossing voor je problemen wordt niet vervuld.

Wat mag je verwachten?

De vrede van God, zegt Paulus.
Daar mag je op rekenen, zonder twijfel!
‘De vrede van God’ is niet hetzelfde als krijgen wat je verlangt.
Het is de rust in je hart dat God voor je zorgen zal en alles goed zal maken, hoe dan ook.

Vrede houdt in dat alles klopt, dat de dingen op de juiste plaats staan en met elkaar in harmonie zijn.
Dat is precies het tegenovergestelde van wat wij in het leven vaak ervaren.
Er is zoveel wat onrechtvaardig is, wat met elkaar botst, wat niet te begrijpen en te verklaren is.
Wat een strijd geeft dat!
Piekeren, tobben, worstelen…

Dat hoef je niet te doen, zegt Paulus.
‘Wees over niets bezorgd…’
Bezorgd zijn houdt in dat je zelf probeert om de dingen kloppend te maken, dat je grip zoekt, verklaringen, oplossingen.
Wat een onvrede brengt dat in je hart…

In de Here Jezus vinden wij vrede, in alles wat we meemaken.
Niet als een schrale troost, een pleister op de wond.
Nee, het is een vrede die alle verstand te boven gaat.
Niet te begrijpen, niet te volgen, niet te verklaren.
Een rust die verstandelijk gezien onmogelijk is, omdat je naar de mens gesproken zou wegzinken in onrust en strijd.
Daarom is het ook de vrede van Gód.
Alleen Hij geeft dit.
Op jouw gebed!

Breng je zorgen maar bij God. 
Leg je kwellende vragen, je tobberijen maar in zijn handen.
Daar zul je beter van worden. Altijd!
God belooft het.
Hij zal jouw gedachten wel bewaren. Bewaken.
Jouw gedachten en bedenksels, die je steeds weer laten twijfelen en strijden.
God zal je bewaren op de weg die Hij met jou gaat.
Hij maakt je sterker dan je ooit had kunnen vermoeden.
Hij bewerkt in jou wat naar de mens gesproken onmogelijk is.
Namelijk het vaste vertrouwen dat je Gods kind bent en dat Hij het beste met jou vóór heeft.
Blijf maar bidden.

Gebed: Vader, ik bid U of U mij deze vrede wilt geven. U kent mijn hart, mijn zorgen en verlangens. Ik geef het in uw handen, want ik weet dat U alles in orde zult maken. Dank U dat U bij mij bent op de weg die U met mij gaat. Amen.

Liefs van Grace

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

  1. Beste G.A., ik begrijp je. Zelf vind ik ook dat je voorzichtig moet zijn met wat je deelt. Niet alles kan/hoeft gezegd te worden. Het had ook in een paar regels gekund.

 1. Ach Ria,

  We lopen hier op aarde stage voor de Eeuwigheid.
  Door God klaargemaakt, gevormd (vaas van de pottenbakker) te worden, waar het echt zal gaan beginnen!!

 2. Deze overdenking,
  lijkt voor mij geschreven te zijn.
  Ik kan er enorm druk mee zijn als een ander iets heeft,dan zou ik daar graag mee helpen. of dingen oplossen ,dit is zo lastig voor mij en lukt vaak niet.
  Nu mag ik ( mogen wij ) dit lezen om er mee naar onze Jezus Christus te gaan en het Hem in de handen geven,dus zelf niet proberen het op te lossen. wij /Ik moeten het los laten anders brengt het onvrede en mogen we veel bidden om raad.
  Jezus Christus ik vraag U om vrede in mijn hart omdit werkelijk los te mogen/kunnen laten,
  en het bij U neer te leggen.
  Voor mij als mens lijkt het dan of ik er niets meer aan wil doen,en ze het zelf maar moeten uit zoeken.
  Heer onze God en Vader U doet alles op uw tijd,U weet wanneer het goed komen gaat ,daar moeten wij/ ik vertrouwen in hebben en ons bij neerleggen geef Vrede Heer geef Vrede het wachten duurt zolang.🙏

  1. Ik heb hetzelfde Gerrij,
   zoals nu met Tetsje. Maar weet dit, onze lieve Vader kent al onze omstandigheden, en Hij weet wat ons ook zo steeds kan bezighouden, maar houdt altijd rekening met onze omstandigheden, er ontglipt Hem niets. Maar in wezen,verlangen we zo naar de Hemel, waar alle gebrokenheid voorbij zal zijn. Maar zover is het nog niet, maar hij is het ook die ons elke dag weer troost, want als Hij dat niet zou doen…, zouden we niet meer kunnen bestaan!! En het allerbeste wat we kunnen doen, wat je zelf al noemt, het bij Hem brengen. En dan maakt het niet uit, of we ons toch nog zorgen blijven maken, We zijn nog gewoon mens, We zijn Hem nog niet gelijk, maar dat komt!!

   Glorie voor Zijn grote Heilige Naam, in de Zoon wie hij innig
   lief heeft, door de kracht Van Zijn Geest..

 3. Wat moet dat moeilijk zijn voor je Tetsje, hier heb ik even geen woorden voor,

  MAAR, ZOU EVEN HEEL DICHT BIJ JE WILLEN ZIJN, EN MIJN ARMEN OM JE HEEN WILLEN SLAAN!!

  Gerrit.😥

 4. Lieve Grace een schot in de roos om dit weer
  even zwart op wit tezien! Het blijft een leerproces!
  Wat in mij op kwam was het prachtige lied!
  De Vrede van God de Vrede van God zij met jou!

 5. Amen! Zeker weten! In tijden van moeite zorg, onzekerheid en gemis van mijn geliefde die ernstig lag, gaf God mij elke dag de kracht om weer door te gaan..op Hem te vertrouwen, op de momenten dat alles me aanvloog en ik menselijker wijze geen uitkomst meer zag. Hij gaf mij steeds weer de rust en vooral ook moed om vol te blijven houden en beloofde mij een toekomst vol met Hoop. Klem je daarom vast aan God voor Wie niets onmogelijk is.

  1. En weet je wat het mooie is Chrissie,

   Als wij het niet meer kunnen opbrengen, we ons zo verloren kunnen voelen, dan is Zijn glimlach over ons, en redt hij het met ons.
   Hij is van niets afhankelijk, alleen van zijn Genade en Liefde, zijn troost die er elk moment van de dat in ons is. als dat niet zo zou zijn, kunnen we het wel vergeten, dan zijn we er niet meer.

 6. Dat zoiets kan gebeuren, een voorganger, duidelijk ook een mens, maar ik vind het dom, erken dat dan ook, en dat is dan hoogmoed om dat niet te doen. Mooi om dit te kunnen lezen en er zelf ervan te leren.
  Ruim 40 jaar kom ik in een gemeente, zangdienst, kinderdienst, alles kunnen doen,
  Ervaringsdeskundige, ha, ha, en nu, ik ben aanwezig, ja, zeer zeker.
  Het heeft mij sterk gemaakt, weet mij veilig in Zijn armen, als ik mijn lichaam afleg, mijn geest is al bij de Vader, want Hij is ook Geest. Nog verlangen ? Ja heel menselijk, dat mijn kinderen ,kleinkinderen Jezus zullen aanvaarden.

 7. Maar hoe moet je omgaan, als je eigen voorganger (42) je een hele tijd misleidt, en je vals behandelt. Wat je nooit hebt zien aankomen, en nieuw voor je is, en je overrompelt voelt? Omdat hij alleen, wilde dat ik in zijn paadje zou wandelen omdat hij dingen bedacht had. Wat totaal, zoals later bleek totaal onzinnig was. Dan ga je, je heel alleen voelen, ga je zelfs twijfelen of je wel op de goede weg bent, Gods kind bent. Waar Gods Woord een leugen voor je schijnt te worden, en het je helemaal niet meer raakt, en daarom maar niet meer leest. Terwijl hij Zondagsmorgen op de kansel zich presenteert, als onze lieve Heer zelve Maar tegen jou als een bruut te keer gaat!!
  is er blijft de weg, naar Boven. En waar jij negens meer over beslissen kunt, het alles bij je Vader brengt, en de beslissing aan Hem geeft, omdat jezelf door alle verwardheid, niet kunt nemen.
  Op datzelfde moment, (en ik denk een paar dagen terug aan Riet, en Anneke 1,
  of ze wel genoeg vertrouwen in God hebben, omdat ze het schijnt niet los te kunnen laten, Of hun geloof wel sterk genoeg is, of dat ze het toch in eigen hand willen houden, en zo makkelijk gezegd wordt door anderen, je moet het loslaten, Hoe dan? Dat wordt er nooit bij gezegd) Op het moment dat je, het je Lieve Vader, verteld hebt, ook al blijf je daarna, niet dat je het wilt, maar niet kunt, piekeren blijft,en het lijkt dat het soms nog sterker wordt, en satan er toe wil brengen, nogmaals, je gelooft niet genoeg, Dan is het LOS van jezelf!! Dan heeft God het overgenomen. En dan maakt het helemaal niet uit, wat je wel of niet kunt, voelt of denkt. God is van dat alles niet afhankelijk. Hij is degene die met jou, mijn probleem aan de gang gaat. En ook voor de oplossing gaat zorgen, Hij heeft je onvoorwaardelijk lief, en houdt je vast!! Die is er uiteindelijk bij mij ook gekomen.
  toen ik op een avond naar huis, in mijn auto reed, was ik het gesudder zo spuugzat, dat thuisgekomen, voor de computer ben ga zitten, en een korte brief aan de Voorzitter van de Raad geschreven heb, vervolgens weer in m’n auto gestapt ben, en bij hem bezorgd heb in zijn brievenbus, en thuis gekomen, alle leden van de Raad, inclusief de voorganger dezelfde brief gemaild heb: Dat een terugkeer voor mij niet meer mogelijk was, naar de kerk, en me niet meer welkom voelde!!
  Hij heeft ook erkend aan mij, en aan iemand van de Raad, die het voor me opnam, dat hij het fout gedaan heeft, maar niet de stap naar mij toe genomen heeft, om tot een goede verstandhouding weer te komen, daarom denk ik, dat hij er ook niets van gemeend heeft. Terwijl hij ook nog eens van m’n verleden af wist, dat me leven lang tot nu toe, en ook wel zal blijven altijd, mensen de baas over me willen spelen.

  Maar uiteindelijk, moet ik hem ook weer dankbaar zijn dat dit alles zo gebeurd is, want tenslotte, heb ik weer een aspect van het leven erbij geleerd, en ben ik in het geloof (vertrouwen) weer mogen groeien. En dat lijden ook genade is van God!!
  Filippenzen 2 vers 29.

  En eigenlijk is er ook niets nieuws onder de zon, als ik Handelingen 15 de verzen 37 tot en met 39 lees, waar Paulus en Barnabas uit elkaar gingen, omdat Barnabas, Johannes Marcus verder mee wilde nemen, maar Paulus dat niet wilde omdat Johannes Marcus hen eerder in de steek gelaten had. En het conflict tussen Paulus en Barnabas zo escaleerde, dat nogmaals ieder zijns weegs gingen.

  Zo mogen we altijd alles, maar dan ook alles bij God brengen, die:
  het antwoord op alle vragen en zorgen weet,
  en het is die je nimmer vergeet!!

  Neen nimmer alleen, neen nimmer alleen
  nimmer zal hij ons verlaten,
  nimmer laat hij ons alleen.

  Vrees niet ik ben met U,
  Dat heeft Jezus beloofd,
  Zijt g’ook eenzaam,verlaten,
  werd u ’t al ontroofd,
  Dit zal u vertroosten,
  sterken in de strijd;
  Nooit zal Hij u verlaten,
  hij is met u ’t allen tijd.

  Wat u ook bedreige,
  welk gevaar u wacht,
  hoe de storm moog’ loeien,
  vrees geen donkere nacht.
  Zaligheid en vrede,
  rust en veiligheid,
  geeft u Zijn belofte:
  Ik ben met u ’t allen tijd!!

  Johannes de Heer 251.

  1. Gerrit, wat mooi dat je de nare ervaring met de voorganger als een leermoment ziet. En dat je nu merkt dat je geloof/vertrouwen weer groeit door genade van God. Je bent sterker geworden, fantastisch toch? Ik wens jou voor 2020 de overwinningskracht van de Vader 👍

  2. AMEN! Door lijden heen mogen we al meer ontdekken wie God wil dat we zullen worden; STERK EN STANDVASTIG door de kracht die Hij ons geeft. Dan zal de VREDE die alle verstand te boven gaat onze harten vervullen in elke omstandigheid. MET HEM ZIJN WE MEER DAN OVERWINNAARS DOOR HEM DIE ONS LIEF HEEFT>

  3. Het jaar is net begonnen,we wensen elkaar veel Heil en Zegen,
   Na een jaar van ziekte en gemis van mijn man en 2 schoonzusters en een zwager wil je zo graag weer wat rust in je leven, kreeg mijn oudste broer gisteren slecht nieuws van de dokter, vocht bij zijn longen en galwegen bleken verkeerde cellen te bevatten ,operatie kan niet meer, as donderdag bekijken de artsen of er een mogelijke behandeling kan plaatsvinden,
   IK vind het heel moeilijk, en ik begrijp niet waarom , natuurlijk weet ik dat God overal bij is, maar dat Hij alles doet meewerkende ten goede vind ik heel lastig,
   Gebed is nodig en ik vertrouw dat God mij dat ook geeft, liefs Tetsje

  4. Wij leven met jouw mee Gerrit.
   Fijn dat jij het kon vertellen,en delen wilden, Het valt niet mee in deze wereld maar met God aan onze zijde gaan wij het zeker redden,Dus Gerrit bidden,danken,en vragen, om kracht.🙏
   Wat een mooi lied ook,mijn dank daar voor. Goede zondag gewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *