Vriendschap

Sauls​ zoon ​Jonatan​ zocht ​David​ in Choresa op om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. ‘Je hoeft niet bang te zijn,’ zei hij, ‘mijn vader ​Saul​ zal je niet te pakken krijgen. Jij zult ​koning​ van Israël worden en ik zal je tweede man zijn. En dat weet mijn vader zelf ook.’ (vers 16 en 17)

Lieve zussen,

Echte vriendschap is een band van hart tot hart.
Een relatie waarin je jezelf op de tweede plaats kunt zetten en de ander het allerbeste gunt.
Een mooi voorbeeld daarvan is de vriendschap tussen David en Jonatan.
In 1 Samuël 18 t/m 24 lezen we over de bijzondere band tussen deze mannen.
Het initiatief komt – hoe wonderlijk – vanuit Jonatan.
Terwijl hij wel de laatste is van wie je genegenheid voor David zou verwachten.
Jonatan is de kroonprins!
Hij had gemakkelijk op de herdersjongen David kunnen neerkijken.
En hij had alle reden om David als zijn rivaal uit de weg te willen ruimen.
Maar Jonatan is een gelovige en edelmoedige man.
Hij aanvaardt dat God een ander plan heeft.
Voor hem én voor David.
Niet hij, maar David zal koning worden.
Jonatan kan zichzelf opzij zetten en zich dienstbaar opstellen.
Al aan het begin van de vriendschap laat hij zijn respect voor David zien.
1 Samuël 18: 3 en 4

En ​Jonatan, die ​David​ zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem: hij deed zijn ​mantel​ af en gaf die aan ​David. Ook gaf hij hem zijn ​uitrusting, tot en met zijn ​zwaard, zijn ​boog​ en zijn koppelriem. 

De vriendschap met David is levensgevaarlijk voor Jonatan.
Hoe kwetsend zijn de scheldwoorden die zijn vader hem toeschreeuwt.
En hoe moet het voor Jonatan zijn geweest om door zijn eigen vader met de dood bedreigd te worden… 1 Samuël 20:30-33
Maar hij durft de kant van David te kiezen.
De kant van het recht… en van de wil van God.

Want het mooiste dat je in een vriendschap kunt delen is wel de band met God.
Als David de woestijn in is gevlucht, zoekt Jonatan hem op ‘om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen.’
Dé basis van hun vriendschap is hun gemeenschappelijke liefde voor God. 
God is er getuige van geweest toen de mannen elkaar trouw beloofden. (20:42)
Jonatan onderstreept nog eens wat God heeft beloofd: David zal koning worden.
Wat zal de ontmoeting met zijn trouwe vriend veel betekend hebben voor David!

Een mooie, ontroerende geschiedenis.
In omstandigheden van strijd, haat en verscheurde relaties geeft God het geschenk van een waardevolle vriendschap.
Door middel van de steun van Jonatan helpt God David door moeilijke tijden heen.

Gebed: HEER, help mij om een goede vriendin te zijn en het allerbeste te zoeken voor de ander. Ook als ik mijzelf daarvoor opzij moet zetten. Dank U voor de steun en liefde die ik mag ontvangen van mijn vriendin(nen). Geef dat wij elkaar steeds weer op uw trouw wijzen, vooral in moeilijke tijden. Amen.

Liefs van Grace

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Reacties

 1. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht. Die voor je bidt en voor je vecht Als je die hebt, kun je zeggen; ik heb ’n vriend. deze uitspraak is van TOON Hermans.
  “k Weet niet zeker of ik het helemaal goed citeer.

  1. Pas als je iemand hebt die met lacht en met je grient, kun je zeggen; ik heb een vriend!

 2. Ook ik heb zo’n vriendin! Betsy, iedere dag bemoedigt ze mij door Tijd met Jezus (een mail met een stukje tekst & uitleg) zo kostbaar. Dit doet ze nu al bijna 2 jaar. Ik noem haar mijn ♥️‘s vriendin. Ik wil dat ook voor haar zijn. Samen met God hebben we een drie-voudig snoer! 🙏🏼 Liefs fijne zussen. 🌹

  1. Precies Nelie, dat ik zo’n vriendin zal en mag zijn dat is mijn gebed.
   Onvoorwaardelijk zoals Jezus ons lief heeft.

 3. Groot is uw trouw,o Heer
  mijn God en Vader
  Er is geen schaduw,
  van omkeer bij U. ben ik ontrouw
  Gij blijft immer de zelfde
  die Gij steeds waart ,
  dat bewijst Gij ook nu.
  refr;
  Groot is uw trouw o Heer
  Groot is uw trouw o Heer
  Iedere morgen aan mij weer betoont
  Al wat ik nodig had,hebt Gij gegeven
  Groot is U trouw o Heer
  aan mij betoont.

  Gij geeft ons vrede,
  vergeving van zonde
  en Uw nabijheid ,
  die sterkt en die leidt
  Kracht voor vandaag,
  blijde hoop voor de toekomst
  Gij geeft het leven
  Tot in eeuwigheid.

  (refrein van boven.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *