Voornemen

Hij moet groter worden en ik kleiner.
(vers 30)

Lieve zussen,

Johannes de Doper wist dat zijn taak bijna ten einde gekomen was.
Jezus was begonnen met zijn werk op aarde.
De mensen begonnen bij Johannes weg te lopen en zochten Jezus op om gedoopt te worden.
Johannes’ leerlingen kwamen hem dit ongerust vertellen.
Het verbaasde hen dat Johannes dit aanmoedigde.
Zag hij Jezus dan niet als een ‘concurrent’?
Jezus was notabene door hún meester gedoopt.
En nu leek de Here Jezus hem naar de kroon te steken!

Maar nee, Johannes was alleen maar blij dat de mensen hem vergaten en naar Jezus gingen.
Dat was immers hét grote doel van zijn werk.
Johannes maakte opnieuw duidelijk wat zijn taak was: hij was maar een voorloper van de echte Koning.

Hij moet groter worden en ik kleiner

zei Johannes. Het gaat niet om mij, maar om Jezus!
Ik ben er om de mensen op Hém te wijzen.

Is deze uitspraak geen prachtig voornemen voor 2020?
God moet groter worden en ik kleiner.
Dit kan een doel zijn voor jou persoonlijk, in je eigen omstandigheden.
Maar het kan ook een streven zijn van ons samen, als Gods kerk op aarde.
Het leven draait niet allereerst om onszelf, maar het gaat om God en zijn koninkrijk.
Iedereen mag met zijn unieke gaven en mogelijkheden de Schepper groot maken en de Verlosser prijzen.
En dan gaat het er niet in de eerste plaats om hoeveel je doet of hoe zichtbaar je werk is.
Wij zijn Johannes niet.
Hij had een unieke roeping van God gekregen.
Het gaat erom dat wij op onze eigen manier wijzen naar de Koning van het leven.

Dit grote doel zal onze andere goede voornemens vast en zeker inkleuren!

Gebed: Ja HEER, ik wil U groot maken met de mogelijkheden die U mij geeft. Wilt U mij ook in het komende jaar helpen om U te dienen.
Help mij om U centraal te stellen in mijn leven en anderen te wijzen op de Koning van hemel en aarde. Amen.

Liefs van Grace

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Ik wil nog even op Gloria reageren
  Kolossensen 1: 13 zegt dat Gods Koninkrijk er is.
  Dat wij gelovigen niet meer onder de macht van de duisternis vallen. Wát een belofte!
  We leven dus al in het Koninkrijk van God. De satan wil ons wel aanvallen maar heeft geen tanden met in zijn bek.

 2. Het gaat helemaal niet om mij, en of ik wel of geen vrucht zie, nogmaals daar gaat het mij niet om. ik loop helemaal nit met de Heer op mijn lippen, alleen als ik uitgedaagd word, en dan doe ik het het liefst op schrift, want dan kan ik het rustig en overwegend doen. Gerrit Kassies is helemaal niet belangrijk, maar de mensen laten het mooiste, en rijkste liggen voor hun leven, dat is wat mij zo verdrietig maakt. Ik weet ook wel dat we alleen zaaien moeten, en zelf niemand hoeven te overtuigen, dat kunnen wij ook niet, dat kan alleen de Heilige Geest!!
  maar zij geloven liever in Greta Thunberg, en al die mooi praters, die hun NIETS te beiden hebben, maar daar hoeven ze geen verantwoording aan af te leggen, aan God wel. Ze zijn bang dat onze lieve Vader de baas wil spelen in hun leven, maar ik heb en velen met mij ervaren, hoe meer je aan Hem overgeeft, des te meer laat hij/zij door wat Hij geschapen heeft, tot Zijn recht komen,en wat is er heerlijker, en dat gun ik zo anderen zo verschrikkelijk, maar ze gaan er aan voorbij., en dat maakt me zo somber. Natuurlijk wil ik anderen laten zien in mijn doen en laten, en ze weten waar ik voor sta, me hele leven al, maar ik zie ze zo graag ECHT gelukkig!! En dat kan alleen De Here Jezus geven!! En wie weet hoe lang ze nog gegeven wordt om de keuze te maken? Maar het gekke is en jullie weten dat ook, dat juist gelovigen, me afwijzen, en ongelovigen me juist wel nemen zoals ik ben en stimuleren. Maar ook voor de laatste groep, staat iets in Gods woord: Romeinen 2 de verzen 14 tot en met 16. En de vertaling van het Boek geeft het mooiste weer. Eigenlijk maak ik me daarover geen zorgen, maar ze kunnen het beter krijgen. Gerrit Kassies is al lang dood, maar het gaat me alleen om Hem, Hem, Hem.
  Bidt niet voor mij, dat wordt door de heilige Geest voor mij gedaan, maar bidt voor wie je de dag op je weg, komt ontmoeten mag, een
  Lichtje te zijn. En een goeiemorgen kan al heel wat betekenen.

  genieten jullie van je dag verder, GJ.

  1. Ja dat kan, als je je mail opent zie je L het thema van gisteren en als je daar op klikt kun je het weer lezen. Succes!

  2. Waarom mogen wij niet voor jou bidden? De H.Geest bidt in jou als jij dat zelf niet kunt.

 3. Gerrit, kijk je nog even bij gisteren, heb je geantwoord! En -als bemoediging voor vandaag- Hou vol en laat -zonder woorden- Gods Liefde zien in je leven.

  1. Ja maar Nelie dat zei ik toch dat de Heilige Geest voor me bidt. Ik kan doe het best, maar de ander die God niet kent, is veel belangrijker. Natuurlijk bid ik, maar zoals ik al zei, ”s morgens voor degene die je tegen mag komen, om vervuld van De Here Jezus door jouw en mij Hem mogen laten zien, en dat kan op zoveel manieren, iets doen of zoals ik al memoreerde, een eenvoudig goeiemorgen. Iemand kan in de put zitten, en met goeiemorgen geef je aandacht voor de ander. Dat kan zijn of haar dag veranderen.

   Het zijn de kleine dingen die het doen.

   Bedankt Nelie hoe ik terug kan kijken op de dag ervoor.

  2. Weet je Nelie,
   Verleden week was ik laat, en moest weg, en ff geen goed moment te danken, en toen ik met Bobbie mijn hondje buiten liep, heb ik dit lied gezongen.
   Voor mij was het gebed, van deze dag. Dat is dan genoeg.
   Tegenwoordig zeg ik alleen :
   Vader ik geef U weer alle ruimte om mij weer te vervullen, dat U UW gang kunt gaan,
   Paulus zegt toch ook, die tekst had ik niet in m’n hoofd,
   Wij weten niet wat we zullen vragen of bidden.
   M’n hele leven, vanaf ongeveer m’n veertiende, heb ik rijtjes opgezegd. Maar op een gegeven ogenblik baalde ik er zo van, want ik hou niet van herhalingen, en dat tegen de Heer over gehad. Maar het veranderde maar niet, tot vorig jaar, toen ik 65 was, is het totaal veranderd, ik ervaarde het als verlost van Mijn bidden.. En het is veel actueler geworden, Dan erbij vragen deed ik eigenlijk niet meer. Iemand mijn grote leermeester, Jacob Klein Haneveld, (heeft m’n hele geloof opgebouwd in 1971 Hij is al lang overleden in 1986) heeft eens gezegd, we hoeven niets meer te vragen. ( mag en kan ook wel) God heeft ons alles al gegeven, we moeten Hem voor alles eens gaan danken voor alles!! En als ik toch iets vraag, eindig ik toch God te danken, hoe Hij alles weet wat in ons is, en verlangen.
   Begrijp me goed Nelie, er is niets mis mee om te vragen hoor, gezondheid, voor anderen, zoals nu die verschrikkelijke bosbranden in Australië, of te zeggen je verdriet voor die jongen met z’n vader in die lift in Arnhem gestikt zijn. Enz. En wat is eigenlijk bidden?
   Ik praat gewoon met m’n Vader overdag, over allerhande dingen. Zoals ik gewoon ben met mensen te praten. En meestal op straat als ik met m’n hondje uit ben valt me op, maar kan overal, en elk moment. Je gedachten kunnen al een gebed zijn. Psalm 139, voordat er een woord in mijn mond was, kent Gij mijn gedachten. Is ook m’n lieveling psalm.
   Zo dat was weer een heel end, Gaat vanzelf, wat ik vaak niet van plan ben. Misschien kun je er wat mee.
   Hoi Nelie,

 4. Ik ben nooit zo van de goede voornemens op 1 januari, maar dit is een prachtig voornemen Grace.
  En daar heb Hem de Here Jezus bij nodig.

  Gerrit, jij weet niet wat er met jouw gezaaide woorden gebeurd. Mensen kunnen na gaan denken over wat jij met hun gedeeld hebt.
  Jij mag zaaien het is God die de wasdom geeft. Dus houd moed je zaait hier ook op Zussenliefde toch 😉
  Ik wens je een gezegende dag.
  Denk en bid voor alle zussen die het moeilijk hebben verdriet rouw gemis pijn eenzaamheid en wat er op deze gebroken wereld voor moeite zijn.
  Houd moed.

 5. Ik weet het, geloof, dat ik het verleden week hier nog gezegd heb:
  Als je Jezus na wilt volgen, wordt het hier geen paradijs.

  1. Precies! Het is nl zo, waar ik Grace ook even op wil wijzen, dat de Heer Jezus hier op aarde nog géén Koning is! Want als Hij op áárde al zou heersen, zou het er hier héél anders uitzien!! Helaas heerst satan hier nog. Dáárom is er zoveel haat en nijd en ellende. Maar als je – door geloof – Gods kind mag zijn, dán heerst de Heer Jezus wél in je hart! En je weet dat Hij, 7jaar na de opname en grote verdrukking, hier op aarde óók zal gaan regeren, vanuit Jeruzalem, samen met Zijn bruid!!!

 6. Het is mijn grootste doel, de Heer centraal te stellen, en anderen op Hem te wijzen, maar ze leggen het allemaal naast zich neer, Het heeft totaal geen zin. Ik heb het gevoel me helemaal terug te trekken,van alles en iedereen. Gelovigen en ongelovigen.

  1. Het is lastig Gerrit als anderen niet naar je lijken te luisteren, maar men kijkt naar je daden en horen wat je zegt. Wíj moeten zaaien en God haalt de oogst binnen, ook als wij het niet zullen zien. Leg het in de handen van God Gerrit en probeer het niet allemaal zélf te willen. Zo zíjn wij mensen wij willen resultaten zien.
   Sterke jongen.

  2. Dat geeft je écht geen rust hoor! DAn ben je heel egoistisch bezig, ook Jezus werd niet geloofd.

  3. @Gloria, de satan ligt wel aan de ketting. God bepaalt hoever hij kan gaan. En dat weet hij.

 7. Mooi Grace.
  Alles draait om God en Zijn Koningkrijk. als wij met z’n alle onze Schepper groot maken en de verlosser prijzen, op de unieke plaats die God ons heeft gegeven.
  Hoe mooi zou dit zijn .
  Als een ieder zij steentje bij dragen zou ,dan hoefden wij niet bang te zijn voor leegloop van onze kerken.
  Ja Grace, het zou een geweldig voornemen zijn ,in het nieuwejaar 2020..Here God wilt U ons daar in steunen omdat te kunnen en mogen doen,dat bid ik U,Amen🙏

  1. Ja een nieuw jaar ligt voor ons, wat zal het ons brengen. God leid onze weg, en zorgt voor ons. Ga met God en hij zal met je zijn. Dat wens ik al m’n zussen en broers in geloof.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *