Voor jou bewaard

Hier volgen andere spreuken van ​Salomo, die de dienaren van ​koning​ ​Hizkia​ van Juda hebben gekopieerd.

Lieve zussen,

Spreuken 25 begint met een zinnetje dat onbelangrijk lijkt en waar je zomaar overheen leest.
Maar dit vers laat zien hoe wonderlijk God zijn Woord voor ons heeft bewaard.

Er waren tijden in Israël waarin God vergeten werd.
Zoals tijdens de regering van de goddeloze koning Achaz, de vader van Hizkia.
Het volk bekommerde zich niet meer om God.
Ze dienden de afgoden, onder leiding van hun koning.
Gods Woord raakte in vergetelheid.
De psalmen werden niet meer gezongen en de tempel ging op slot.
Koning Achaz had daar enorme vernielingen aangericht en zelfs de inventaris stukgeslagen.

Hoe anders was zijn zoon Hizkia.
Hizkia wilde niets liever dan God dienen en het volk weer tot Hem terugbrengen.
Het was een wonder dat Hizkia God zo liefhad, terwijl hij opgegroeid was in een goddeloos milieu.
Hizkia had een plaats in Gods plan.
God gebruikte hem om zijn volk op de rechte weg te brengen en te zorgen dat delen van de Bijbel niet verloren zouden gaan.

Hizkia liet de tempel reinigen. Hij herstelde de vernielde deuren en heropende het huis van God.
Hij liet de Levieten de eredienst herstellen, volgens de regels die God had gegeven.
Hizkia zorgde dat er weer offers konden worden gebracht en dat het Pesachfeest weer werd gevierd.
Hij liet de muziekinstrumenten tevoorschijn halen en droeg de Levieten op om de psalmen van David en Asaf te zingen.
Wat moet het ontroerend zijn geweest dat die prachtige liederen na lange tijd weer te horen waren!
(Deze geschiedenissen lees je in 2 Kronieken 28 – 31)

Het zinnetje bovenaan Spreuken 25 heeft met die periode te maken.
Hizkia wees mannen aan die de Spreuken van Salomo verzamelden en overschreven.
Zo werd dit stukje van de Bijbel bewaard voor het nageslacht.

God zorgt dat zijn werk doorgaat, ook in tijden waarin het lijkt alsof iedereen God vergeten is.
Dat heeft God al die eeuwen gedaan.
En dat doet Hij nog steeds.
God heeft ervoor gezorgd dat ook wij vandaag de Spreuken van Salomo kunnen lezen.

Gebed: HEER, dank U voor uw Woord. Voor de Bijbel, zo wonderlijk door U geïnspireerd, gevormd en bewaard. Elke dag mag ik putten uit uw eigen woorden waarmee U mij wilt leren, troosten en bemoedigen. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Het was ook niet m’n bedoeling om jou te kwetsen Gerry!Nee Gerry, ik ben pas écht bekeerd en wederom geboren in 1977, daarvoor was ik wel gelovig en ging naar de RK kerk, maar dat is heel wat anders dan ’n persoonlijke relatie met God hebben en geloven dat Jezus ook voor m’n zonden aan het kruis heeft gehangen, maar Hij is ook voor mij opgestaan en mag nu leven als ’n verloste zondaar. Ook ik luchtte m’n hart en als je het goed leest , doe ik later het boetekleed aan. En ook Susan heeft gelijk wat het onze Vader bidden betreft. Liefs van je zus van Texel;

  1. Bedankt voor jouw reactie,
   Dat had ik toch even nodig.
   Jij gebruikt altijd mooie en moeilijke woorden, die ik soms niet
   gebruiken kan.
   Beter niet dan verkeerd,ik hoop dat
   wij elkaar begrijpen als zussen.
   Liefs van uit Voorthuizen,en voor straks slaap zacht zzz🛌zzz

 2. Anneke 3, kijk je nog even bij gisteren? Wat deze overdenking betreft, God bewaard heel veel voor ons, tot Hij weet dat we er aan toe zijn om te kunnen begrijpen. HIj vraagt ons niet om boven ons vermogen te leven.

 3. Bedankt voor je link van eergisteren, Grace. Ik begrijp dat de hoofdletters weer terugkomen. Fijn! Ik lees idd andere vertalingen, maar stoorde me puur aan de tekst die boven het stukje stond, zonder hoofdletters, waarbij het in dit geval echt onduidelijk was dat het over God ging. De link naar de bijbel lezing werkt niet op mijn telefoon, dus de extra teksten lees ik of niet of in andere vertaling. Bedankt iid!

 4. Amen.🙏🏼 Wat een mooie overdenking! Zo werkt onze Vader ook nu door Zijn Woord. Door Zussenliefde….door liederen. Dank U Vader. Liefs zussen GBY 🌹

 5. Zo ik gisteravond nog schreef;God sluimert nog slaapt! Hij waakt over Zijn kinderen die Hem liefhebben en willen volgen en eerbiedigen.

 6. Gelukkig veranderd God niet en blíjft hij dezelfde als in de tijd van Hizkia,zodat we mogen weten dat God nog wonderen doet en dat we dat ook mogen zien, en voelen om ons heen .

 7. Ook deze morgen sluit ik mij aan bij het gebed van Grace.
  Het is zo waar,dat Grace geholpen mag worden door God, en de
  Heilige Geest,om ons iedere dag weer een overdenking te geven, zo als deze dag over de Spreuken van Salomo waar wij bij stil mogen staan.
  Zo als Grace schrijft, dat het soms lijkt of onze God, er niet meer is en er wel altijd is, en voor ons zorgt ,dit mogen wij lezen door Spreuken heen.
  Wij mogen God dankbaar zijn dat Hij,dit nog steeds doet ook voor ons.
  Amen🙏

  1. Nelie.
   Ik las net jouw stukje van gisteren.
   En heb het gevoel dat het over mij gaat .
   Ik wil ik iedere dag graag reageren.vind de overdenkingen van Grace fijn om te begrijpen.
   Zo ver als jij bent met het schrijven over God en jouw geloof en je reacties.
   De opmerkingen die jij schrijft geweldig ,maar jij doet dit jouw levenlang al, denk ik.
   Bij ons thuis werd er uit de bijbel gelezen,maar ook niet verder over gesproken,wel een christelijke school,daar ben ik nog steeds dankbaar voor.
   ik ben blij dat ik durf te reageren. op mijn manier,
   Heb 5 jaar geleden belijdenis gedaan ,en toen is er een wereld voor mij open gegaan,en vond ik het fijn dat Grace op mijn pad kwam.
   Had God gevraagd iets op mijn pad te brengen,en toen kwam Grace, ik doe er al 5 jaar aan mee,en wil dit graag blijven doen .
   Maar zo als er nog al eens kritiek is over iets in het geloof,of taal fouten,wel of niet met hoofd letters dit gebeurd ook de laatste tijd ,dan gaat het niet meer over onze God en Vader. In ons geloof,maar over( hoe leg ik het uit
   (zonder iemand te kwetsen)
   lijkt het een dictee dat wordt nagezien dan gaat het over hoe goed ga je om met de taal, en hoe goed ken je de bijbel uitje hoofd. Ik noem mezelf nog een kind in de leer,bij onze God en Vader.
   Ik hoop dat ik oud worden mag en nog veel zal mogen leren.
   Ik ben door Grace veel meer gaan begrijpen ,de uitleg is wat uitgebreider, beter te begrijpen voor mij althans.
   Hoop niet jouw of iemand te kwetsen,dat is mijn bedoeling niet.
   Maar moest even mijn hart luchten,omdat ik geraakt was.
   Groetjes van mij,Gerry

  2. Goedenavond Gerrij, Ik vindt het bijzonder dat je elke dag wat tikt op deze side, ik zou niet weten wat ik elke dag, aan Grace haar uitleg zou moeten toevoegen. Je doet het goed. Toch even Nellie, over een keer vragen aan de Heer daar heb je wel gelijk in! Ja God hoort ons, al naar die ene keer,maar er zijn ook kinderen die iets niet een keer aan hun ouders vragen, en blijfen zeuren, en blijven vragen. De Gebed, die de Heere Jezus ons geleerd heeft, zouden wij dus maar een keer moeten bidden. Daar vraag je toch, Geef ons heden onze dagelijkse brood..Het onze Vader wordt dagelijks door milioenen mensen gebeden. Die vragen iedere dag het zelfde,keer op keer! Grace je overdenken zijn weer mooi, als altijd. Lieve Groetjes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *