Met aandacht

De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan.

Lieve zussen,

Asa was een gelovige koning die op God vertrouwde.
Daarom zegende God hem.
Asa overwon zijn vijanden. Vijanden die een veel sterker leger hadden dan hij.
God stond aan zijn zij!

Maar toen ging het mis.
Asa sloot een bondgenootschap met een heidense koning en samen trokken ze ten strijde. En ze overwonnen.
Je zou kunnen denken dat God wéér met hem was geweest.
Maar het lag heel anders!
God stuurde een profeet naar koning Asa om hem zijn straf mee te delen.
Omdat Asa niet op God had vertrouwd maar zijn eigen weg was gegaan, zou hij de rest van zijn leven geen vrede meer kennen.
Hoe kon Asa zo dom zijn! Nooit had God zijn vertrouwen beschaamd.

De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan.

God had Asa’s geloof gezien.
Maar zijn ogen hadden ook meteen de verandering in Asa’s hart opgemerkt…
Hij zag het toen de koning zijn eigen weg ging, een weg bij God vandaan.

Aan Gods blik ontgaat niets.
Steeds gaan zijn heilige ogen over de aarde, zoekend naar de harten die Hem liefhebben.
Als God een mens ziet die op Hem vertrouwt, komt Hij in actie.
Hij biedt hem goddelijke hulp!

Met deze bemoediging mogen we deze dag ingaan.
God ziet ook jou.
Hij weet met welke instelling jij je werk doet.
Hij ziet het meteen als je alles van Hem verwacht.

Deze tekst leert ons dat we niet wanhopig Gods aandacht hoeven te trekken.
We hoeven geen buitengewone dingen te doen om zijn blik te vangen.
Misschien denk je dat je als een grijze muis in de massa verdwijnt.
Maar God ziet jou, op je eigen bescheiden plaats.
Hij ziet je bezig in je gezin.
Hij kijkt in je hart als je met andere mensen omgaat.
Hij weet wat je bedoelingen zijn als alles in je leven anders lijkt te gaan dan je hebt gewild.

Hij ziet je hart, dat Hem liefheeft en Hem is toegewijd.
En Hij belooft dat Hij jou zijn liefdevolle, goddelijke hulp zal geven.

Gebed: Vader, wat een geruststelling dat U mij ziet en dat ik niet aan uw aandacht ontsnappen kan. Geef dat ik alles van U verwacht en zegen mij op de plaats die U mij geeft. Amen.

Liefs van Grace

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Natuurlijk gaat de geest naar God terug, maar dat is de adem van de mens. Toen God de mens de adem inblies wérd hij een levende ziel.
  Ik geloof dat deze geest/adembij God bewaard wordt.God bewaart al onze eigenschappen.
  Ik geloof niet dat deze geest/adem leeft in de hemel. Dat betekent dat de geest in de hemel is, en bij de opstanding weer bij de mens terugkomt. De mens is sterfelijk dus de mens kán niet na de dood verder leven.
  Pas na de wederopstanding worden we onsterfelijk.
  Mozes en Elia en Henoch zijn wel in de hemel. En degenen die gelijk met Jezus uit het graf opstonden.
  David zegt zelf dat hij niet naar de hemel gaat maar in het graf zal rusten.
  Allemaal na te lezen in de bijbel.

  1. Ha Henny, hij zei het met de beginzin: heden…….ik zeg u dat u met mij in het paradijs zult zijn. Hij kon niet op datzelfde moment in de hemel zijn want ze leefden immers nog. Ik heb hier heel veel onderzoek naar gedaan .

   Groetjes Petra

 2. Hoi Susan en Gerrit.

  Het lichaam werd een levende ziel toen God de adem in blies.
  Er staat niet dat de mens een aparte ziel kreeg maar dat hij een levende ziel wérd. Dat is een heel verschil. Wij hebben geen onsterfelijke ‘ ziel’ die direct naar de hemel zou gaan. Wij zijn sterfelijke wezens en wij gaan met Jezus wederkomst als een compleet, nieuw mens mee naar de hemel.
  Dat Elia en Mozes op de berg verschenen komt omdat Elia wél direct naar de hemel ging. Mozes is door God begraven en daarna met twist met de satan door God meegenomen naar de hemel. ( te lezen in Judas) Vandaar dat hij daar is. Elia vertegenwoordigt degenen die levend meegaan, en Mozes vertegenwoordigdt degenen die uit het graf meegaan bij de wederkomst. Het verhaal van Lazarus is een gelijkenis en berust niet op feiten van de hemel en hel zoals wij die voorstellen. Het werd vertelt zodat de mensen het toentertijd konden begrijpen.
  Tegen de moordenaar aan het kruis werd gezegd : heden, ik zeg u, Gij zult met Mij in het paradijs zijn. In de oorspronkelijke Bijbel stonden geen comma’s. De moordenaar kón niet eens bij Jezus in het paradijs zijn omdat Jezus pas later naar de hemel ging. Hij ging vanuit de aarde naar de hemel en weer terug naar de aarde nadat hij bij zijn Vader was geweest ( tot de Hemelvaart)
  Daarom mocht Maria Hem eerst niet aanraken. Hij moest eerst naar Zijn Vader en daarna mochten ze Hem weer aanraken .

  1. Goedemorgen Petra. Ik blijf geloven wat Jezus tegen de moordenaar, aan het kruis zij, Heden zul je bij mij zijn in het paradijs, en alle andere verhalen die naar de hemel worden verwezen. Lazurus, Elia, en Mozes. Ook blijf ik geloven dat het lichaam sterft, en bij de opstanding, krijgen wij een nieuw lichaam, maar de ziel sterft niet.

  2. Goedenmiddag Petra Heuvel, Ik verwijs je naar Prediker 12:7. en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.

  3. Na Jezus wederkomst maakt God een nieuwe hemel en nieuwe aarde, en woont Hij op de aarde bij de mensen. Dus we gaan na Zijn wederkomst niet pas naar de hemel hoor Petra, althans, niet zoals ik het begrijp. En ook elders in de Bijbel staan geschiedenissen die het beeld schetsen dat Gods kinderen na hun sterven wel naar de hemel gaan. We verdwijnen na ons sterven niet in het niets, de dood is overwonnen door onze Heer Jezus en daarom geen eindstadium meer, ook niet soort van tijdelijk. Dus ik sluit me ook aan bij wat Susan schrijft.
   Maar over de eindtijd bestaan onder christenen natuurlijk heel veel verschillende overtuigingen. We kunnen niet volledig doorgronden, maar zijn hoe dan ook veilig in Zijn Hand.

  4. Ik ben heel voorzichtig, maar proef ik hier in het stukje van Petra Heuvel, de leer van de Jehova getuigen?

  5. Ik ben geen jehova getuige
   In de bijbel staat duidelijk dat God na de duizend jaar de ongelovigen doet opstaan en dat zij de tweede dood zullen krijgen. Dus in die duizend jaar zullen alle ongelovigen in het graf blijven

  1. Susan, ik ben het helemaal met je eens. De Bijbel is Gods ONFEILBAAR Woord en God spreekt zelfs zijn oordeel uit bij monde van Johannes in Openbaringen 22:18 en 19 over degenen die afdoen of toedoen aan Gods Woord.

  2. Ooit overleed er een oude man in onze vorige gemeente. Onze dominee zei op de eerste zondag na de begrafenis dat hij de zondag van zijn leven zou hebben. Was een reformatorische dominee.

 3. Onze Vader die in de Hemel zijt,
  Uw naam worden geheiligd .
  Uw koninkrijk komen U wil geschiede in de hemel zo ook op deze aarde, en daar wonen wij
  Uw kinderen,en U weet wat wij denken en ziet hoe wij onze mede mens helpen en nabij zijn.
  U kunt in ons hart zien hoe wij zijn.
  Soms maakt het mij bang ,als ik iets niet goed doe of gedaan heb,
  Ook ben ik juist blij,dat U alles weet en ziet van mij,zonder dat ik het zelf onder woorden brengen kan,heeft U het al gezien wat ik zeggen wil,in mijn gebeden zo wel als mijn denken
  Ik dank U Heer, en vraag wilt U bij mij blijven ,en helpen om de weg te gaan die U voor mij bereid hebt.
  Wees ook met mijn zussen en broers Heer ,die het moeilijk hebben op welke manier dan ook.
  Daar bid ik U voor Amen🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *