Je focus

In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht. (vers 4)

Lieve zussen,

Er is veel gebeden in de afgelopen weken.
Tijdens de Kerstdagen baden we om vrede, om de wederkomst van Jezus.
Rond de jaarwisseling werd er gebeden om zegen voor het nieuwe jaar.
Gisteren hebben we gebeden, thuis en in de kerk.
En vanmorgen, toen we de dag begonnen.

En nu?
Wat doen we na al deze gebeden?
Het leven gaat weer z’n gewone gang.
We gaan verder waar we gebleven waren.
We worden opgeëist door onze omstandigheden.

Psalm 5 is een smeekbede van David.
Hij bevindt zich in een benarde situatie, belaagd door zijn vijanden.
In vers 4 lezen we dat David zijn dag begonnen is met gebed.
De Israëlieten hadden dagelijks drie vaste gebedsmomenten.
Wellicht heeft David het hier over zijn morgengebed.

David stort bij God zijn hart uit.
Zijn klacht, zijn verbijstering over het kwaad.
En David herinnert zichzelf eraan Wie God is.
God is rechtvaardig. Hij haat het kwaad. (vers 5 – 7)
Daarom is er hoop en perspectief.
Al lijken de onstandigheden soms het tegendeel te bewijzen.
Het kwade zal niet winnen! (vers 12 en 13)

Ja, David bidt.
In de morgen wendt hij zich tot God.
Hij richt zijn blik verwachtingsvol op de Helper.
Meteen aan het begin van de dag kiest David zijn focus.

En daarna wacht hij.
Wachten? Als je in de problemen zit, doe je meestal iets anders.
Je raakt in paniek, je wordt bang, je vlucht, je vecht…
Maar David kan wachten. 
Hij heeft zijn zorgen aan God verteld.
Hij weet het zeker: God luistert naar zijn gebed.
Nu kan hij vertrouwend wachten op wat God zal doen.

Lieve zussen, blijf bidden.
God hoort je stem.
Leg je leven voor Hem neer.
Kies elke dag bewust je focus. 
Vestig je blik op God.
Herinner jezelf eraan wie Hij is en waar Hij voor stáát.
God is trouw en rechtvaardig.
Je mag je aan Hem toevertrouwen.
Ook tijdens het wachten. 
Want, zoals David zegt: ‘Er is vreugde bij allen die schuilen bij U …’

Gebed: HEER, ga met ons mee, ook deze eerste week van het nieuwe jaar. Geef dat ik mij op U richt, in plaats van op mijn problemen. Herinner mij eraan Wie U bent en wat U hebt beloofd. HEER, ik verwacht het van U. Amen.

Liefs van Grace

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Goedemiddag allemaal,
  wat een mooie gedichten zeg!
  En een héél mooi stuk van Grace!
  Een zonnige dag voor allemaal!
  Een ” warme” groet uit Alphen a d Rijn

 2. Ja Nelie,
  Heb daar Avondmaal gevierd.

  En als laatste, zingen we daar:
  Wij reizen met elkander, en we geven elkaar dan de hand. 👬👭

  Wordt daar ook aangesproken, Wat in Almelo niet werd gedaan.

  1. Dat doen wij bij ons in de gemeente ook en wij hebben ook Avondmaal gevierd. Ben zó blij voor je Gerrit!

 3. ‘Laat het huis gevuld zijn’

  Geef mij een nieuw schoon hart,
  mijn God,een nieuwe Geest
  die mij innerlijk standvastig maakt.

  Laat het huis gevuld zijn, met
  wierrook en aanbidding.
  Laat het huis gevuld zijn,
  met de wolk van mijn Geest.
  Laat het huis gevuld zijn,
  met het brood van eeuwig leven.
  Laat het huis gevuld zijn,
  met Mijn geur.🙏

  Want ik wil komen met Mijn Geest
  en doorwaaien heel het huis
  Ik wil het maken tot een Tempel waar ik woon
  Laat mijn leven in je zijn
  Ik maak je heilig,puur en rein
  Laat het Levend water
  stromen door je heen.

  Laat het huis bekleed zijn
  met kleden van fijn linnen.
  Laat het huis bekleed zijn
  met gerechtigheid en trouw.
  Laat het huis gekleed zijn
  door het bloed van Uw Zoon Jezus.
  Laat het huis gereinigd zijn
  en schoon.🙏

  Want U wil komen met Uw Geest
  en doorwaaien heel het huis.
  U wil het maken
  tot een Tempel waar U woont.
  Laat U leven in ons zijn
  Maak ons heilig puur en rein
  Laat het levend water
  stromen door je heen.🙏

  Heer wij roepen tot U
  Kom opnieuw met Uw vuur
  Wij verlangen naar echtheid
  Bewerk het diep in ons hart.🙏

  Heer wees welkom met U Geest
  En door waai nu heel het huis
  Kom en maak het tot een Tempel waar U woont.
  Laat U leven in ons zijn,
  maak ons Heilig puur en rein.
  Laat het levend water
  stromen door ons heen!!

 4. Overstroomd geheel mijn harte
  Heiland met Uw Liefde uur,
  Dat die liefde brandend blijven,
  In mijn ziel van uur tot uur
  In mijn ziel van uur tot uur!

  Vaste Rots van mijn betrouwen,
  Schuilplaats in de felste strijd,
  Rekenend op Uw beloften,
  Ben ‘k verwinnaar ’t allen tijd,
  Ben ‘k verwinnaar ’t allen tijd!

  O aanbiddelijke Verlosser,
  ‘ k wijd mijzelve gans aan U,
  Gij hebt recht op héél mijn leven,
  U alleen behoor ik toe,
  U alleen behoor ik toe!

  Niet ied’re dag is goed,
  Maar elke dag heeft iets goed!

  Groetjes Gerrit.

  1. Ja Gerrit,
   Elke dag heeft iets goeds en dat kan alleen omdat God zelf GOED is!
   Fijne dag verder , broer en zussen.
   Mijn gebed is er voor ieder van jullie die in moeilijke , verdrietige omstandigheden is. Liefs, Andrie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *