Hij heeft het beloofd

Jullie hebben niet Mij ​uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. (vers 16)

Lieve zussen,

God zegt in de Bijbel dat Hij ons zal geven wat wij vragen.

‘Vraag en er zal je gegeven worden …’

Wie kent niet die prachtige tekst uit Matteüs 7: 7?
En dan toch…
We bidden om een oplossing voor onze moeiten, om genezing, om een baan.
En vaak verandert er niets.
We zijn teleurgesteld.
Onze toon klinkt verwijtend: ‘God doet niet wat Hij zegt.’
Terwijl Jezus nog wel belooft in Johannes 14: 14:

Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen.

We zeggen in onze gebeden:
‘Om Jezus’ wil’ en ‘Dit vraag ik U in Jezus’ naam.’
Maar het lijkt alsof het niets uitwerkt.
Is God ons eigenlijk niet verplicht om te geven wat wij vragen? Mogen we aan de hand van deze bijbelteksten gebedsverhoring opeisen?
‘U hebt het zélf beloofd, HEER!’

Is dat bidden in Jezus’ naam?
Als we in Jezus’ naam bidden, moeten we ook kijken naar de manier waarop de Here Jezus zélf bad.
Hij bad tot zijn Vader op één van de zwaarste momenten van zijn leven:

‘Vader, als het mogelijk is, laat deze ​beker​ dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’

Matteüs 26: 39
De Here Jezus maakte zijn verlangen ondergeschikt aan Gods wil.
Het doel van zijn gebed was niet de vervulling van zijn wens, maar het volbrengen van Gods wil.
En Gods wil en onze wensen zijn soms in strijd met elkaar.

Jezus heeft ons uitgekozen om vrucht te dragen voor Gods Koninkrijk. (vers 16)
Alles wat we daarvoor nodig hebben, mogen we Hem vragen.
En dát zal Hij ons geven.
Dat beloofde Jezus aan zijn leerlingen, en aan ieder die Hem liefheeft.
God zal dat gebed altijd verhoren.
En dat kan wel eens op een heel andere manier en op een heel ander moment zijn dan wíj hadden bedacht.
Lees maar eens de mooie gelijkenis die Jezus vóór deze belofte vertelde. (vers 1-8)

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.’

Zou de Wijnbouwer niet weten wat Hij doet?
Zou Hij niet weten hoe Hij de ranken zo vruchtbaar mogelijk kan laten zijn?
Hij is met ons bezig, vol zorg en aandacht, vol liefde.
Alles wat Hij doet, doet Hij om ons te laten groeien en vruchtdragen, tot eer van Hem.
Laten we ons aan zijn liefde en wijsheid toevertrouwen, ook als onze wensen misschien niet vervuld worden.

Gebed: Vader, help mij vrucht te dragen voor U en geef mij daarvoor de kracht en moed die ik nodig heb. Leer mij op de Wijnbouwer te vertrouwen, ook als het in mijn leven anders gaat dan ik had gehoopt.
In Jezus’ naam… Amen.

Liefs van Grace

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Laat m’ in U blijven groeien bloeien
  O Heiland die de wijnstok zijt.
  Uw kracht moet in mij over vloeien
  of ben een wis verderf gewijd doorstroom beziel en zegen mij
  Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

  Ik kan mijzelf geen wasdom geven,niets kan ik zonder U,in mij uitgestort o Heer
  In uw gemeenschap kiemt er leven
  en levens volheid meer en meer
  Uw Geest moet in mij uitgestort
  De rank die U ontvalt ,verdort

  Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen
  dan wint mijn ziel door U in kracht
  Het werk in need,righeid begonnen
  Wordt dan in heerlijkheid volbracht
  Wat in de wins l’en sliep,ontbot
  En komt in t’licht en rijpt voor God.

  Voor iedereen nog een fijne middag en avond gewenst,van uit een regenachtig Voorthuizen.

 2. Dit te lezen, dank je,
  is een geweldige tekst voor mij,
  een antwoord op vragen vaak in mijn hoofd,
  de bijbelteksten waar je naar verwijst,
  zo met elkaar verbonden,
  prachtig, dank je wel … !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *