Bid en zing

Als een van u het moeilijk heeft, laat hij ​bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.

Lieve zussen,

Jakobus steekt zijn lezers een hart onder de riem.
Hij spreekt hier speciaal tegen Gods kinderen die lijden onder armoede en onrecht.
Hoe kun je als Gods kind moed houden, ook als het tegenzit?

Vergeet niet dat God je Rechter is, zegt Jakobus.
We mogen uitkijken naar de wederkomst, het moment waarop God zal rechtspreken.
En tot die tijd moeten we standvastig zijn en ons niet laten verleiden tot verkeerd gedrag.
Kijk maar eens terug in de geschiedenis, hoe Gods kinderen door de eeuwen heen volhard hebben in hun geloof.
Zij verwachtten het van God, want ‘de ​Heer​ is immers liefdevol en ​barmhartig.’ (vers 11)

Dat betekent geduld hebben. 
Jakobus maakt de vergelijking met een boer die wacht op de oogst.
De boer heeft gezaaid en moet maanden wachten voordat hij kan genieten van de opbrengst.
Zaaien en oogsten gebeurt niet op dezelfde dag.
Geduld wordt beloond.

En dan komt Jakobus met een advies, zo puur en eenvoudig.

Als een van u het moeilijk heeft, laat hij ​bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.

Als je het zwaar hebt: bid.
En als je blij bent: zing!
Deze tekst zou het motto van elke christen kunnen zijn.
In vreugde en verdriet mag je God opzoeken.
Ga naar Hem met alles wat je bezighoudt.
Als je het moeilijk hebt, leg dan je pijn bij God neer. Je machteloosheid over het onrecht wat je aangedaan wordt.
En vraag God om kracht en wijsheid.

En ga ook met je geluk en dankbaarheid naar God.
Dat vergeten we zo gemakkelijk.
Breng Hem de eer en dank voor de vreugde die Hij jou schenkt.

Weet je wat dit mooie motto je zal brengen?
Het bidden en zingen houdt je op de been.
Het helpt je om geduldig te zijn.
Het geeft je kracht om te volharden. 
Want God is bij je, hoe je omstandigheden ook zijn.

Gebed: HEER, dank U dat ik bij U mag komen met alles wat mij bezighoudt. U wilt mij helpen om in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar te zijn. Dank U dat we mogen uitkijken naar de dag waarop U terug zult komen en alles goed zult maken. Amen.

Liefs van Grace

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Hoi Susan en Gerrit.

  Het lichaam werd een levende ziel toen God de adem in blies.
  Er staat niet dat de mens een aparte ziel kreeg maar dat hij een levende ziel wérd. Dat is een heel verschil. Wij hebben geen onsterfelijke ‘ ziel’ die direct naar de hemel zou gaan. Wij zijn sterfelijke wezens en wij gaan met Jezus wederkomst als een compleet, nieuw mens mee naar de hemel.
  Dat Elia en Mozes op de berg verschenen komt omdat Elia wél direct naar de hemel ging. Mozes is door God begraven en daarna met twist met de satan door God meegenomen naar de hemel. Vandaar dat hij daar is. Elia vertegenwoordigt degenen die levend meegaan, en Mozes vertegenwoordigdt degenen die uit het graf meegaan bij de wederkomst. Het verhaal van Lazarus is een gelijkenis en berust niet op feiten van de hemel en hel zoals wij die voorstellen.
  Tegen de moordenaar aan het kruis werd gezegd : heden, ik zeg u, Gij zult met Mij in het paradijs zijn. In de oorspronkelijke Bijbel stonden geen comma’s. De moordenaar kón niet eens bij Jezus in het paradijs zijn omdat Jezus weer terug ging naar de aarde nadat hij bij zijn Vader was geweest ( tot de Hemelvaart)
  Daarom mocht Maria Hem eerst niet aanraken. Hij moest eerst naar Zijn Vader en daarna mochten ze Hem weer aanraken .

  1. Denk jij dat Jezus gelijkenissen vertelde en daar dan een soort van ‘Lord of the Rings’ fantasie in legde??? Dat geloof ik echt niet.

  1. AbsoluutGloria, daar is het nu verre van. Ik kijk er ook naar uit als deze ellende voorbij zal zijn
   Het leven kan zwaar zijn
   De vrede en rust heerst niet op aarde
   Liefs Petra

 2. God staat vaak toe, dat satan iemand kan dwarszitten, en zo proberen Gods kind te tackelen.. Hij komt het meest als een engel des lichts, met vrome smoesjes, wat op lijkt of het van God vandaan komt. Dan is hij op z’n gevaarlijkst. Maar als Gods kinderen zijn wij net als Job onaantastbaar!! Hij heeft geen zeggenschap meer over ons. En god laat het toe ,alleen om ons geloof steeds meer op te bouwen naar Hem zelf toe. Ik weet haast niet beter, in m’n leven, hoe satan mij op welke manier dwars kan zitten, ben er eigenlijk al aan gewend. En het maakt me ook geen barst meer uit. Want ik ben veilig !! in Jezus armen. Wij willen vaak voorspoed en geluk hebben, niks mis mee hoor overigens, maar als we willen delen in Jezus’Heerlijkheid zullen we ook moeten delen in zijn lijden. Dat is ook genade!! Nogmaals, het maakt me niet meer uit, hoe mijn leven de rest dat mij gegund wordt te lijden, Graag zelfs. Gek hè?? Maar ik weet in wien ik geloofd heb, sterker nog , die mij kent ten volle. En zo is de Here Jezus mij steeds lieverder geworden. En is mijn leven door al die moeiten en zorgen, ook steeds stabieler en rijker geworden. Ik zit al een tijdje in de schuldhulpverlening, geen euro te makken, lastig maar het drukt mij niet teneer!! Ben even vrolijk als anders.
  Iedere dag met Jezus is rijker dan de dag daarvoor, is een lied..
  en een ander lied:
  Dieper, dieper, laat mij dieper zinken,
  Hoger, hoger in de school van wijsheid,
  Daag’lijks meer en meer.

  Dieper in de stroom des Geestes,
  voller van Zijn Kracht,
  tot mijn ziel is opgelost in Jezus,
  Levend door Zijn Macht.

  glorieklokken 115.

  Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij Uw paden Recht Maken.
  Het zij zo (Amen)
  GJ.

  1. Heerlijk lied weer, Gerrit. Je zou je thuis voelen in mijn kerk.. Maar bij jullie zingen ze die vast ook. Of ging je nu niet meer ter kerken, door narigheid met de voorganger? Ik kan al jullie verhalen niet onthouden, sorry. Mijn exman en ik zaten destijds ook in de schuldhulpverlening. Moeilijk, maar ns drie jaar begin je met een schone lei.. Fijn dat je zo vervult bent, zodat je je kan verheugen in álle omstandigheden!!

 3. Nou Petra,
  wat jij zegt is niet waar, Als men overlijdt gaat de ziel wel degelijk naar God toe, iedereen, allen die voor Hem gekozen hebben, mogen voor eeuwig bij Hem zijn. Het lichaam blijft wel achter hier, totdat Jezus terugkomt. Dan zou Paulus bijvoorbeeld, zoals slapen, zoals jullie dat noemen, niet bij God nu zijn. En 2000 jaar nu met ziel en zaligheid in het graf zijn. Hoe kan hij dan zeggen dat het sterven hem gewin is, bij Christus te zijn het beste is! Nou ik zou zoals jullie beweren er niet naar uitzien 2000 jaar te slapen, in het onderbewust zijn. Filipenzen 1 verzen 21 en 22. hoe zit dat dan met Mozes en Elia, die toen Jezus met Johannes en Petrus op de berg der verheerlijking waren, en Mozes en Elia daar ook waren Petrus zegt zelfs, laat ons drie tenten voor u drieën maken. Hij herkende Mozes en Elia direct, zonder dat hij die twee ooit gezien had. Toch?? En de moordenaar naast Jezus aan het kruis die tot geloof kwam, en vroeg aan Jezus, Gedenk mijner als U in het Koninkrijk komt, waarop Jezus antwoordde de beroemde woorden
  HEDEN ZULT GIJ MET MIJ IN HET PARADIJS ZIJN!
  En wat dacht je van Lazarus, waar de man in de hel was en Lazarus in de schoot van Abraham was, laat hem naar mij toekomen om mijn tong met water te bevochtigen, Lukas 16:19-31. En Johannes 11 waar ze dachten dat Lazarus sliep, maar Jezus zei dat hij gestorven was. Enz.
  1 Korinthe 15 leert ons, waar Paulus zegt:
  Zie ik deel u een geheimenis mee. Niet allen zullen wij sterven, maar in een ondeelbaar ogenblik verandert worden, en de Heer tegemoet gaan
  1 Thessalonicenzen 4,de verzen 13-18, gaat daar nog dieper op in. Nogmaals onze ziel is bij Jezus in de hemel, maar het lichaam moeten wij zaaien, en blijft achter. Totdat Jezus wederkomst. Dan zal het lichaam van de doden met de dan nog levende gelovigen weggevoerd worden naar de Hemel.

 4. Grace schrijft dat God terug komt om recht te spreken n. Dan pas zullen we weten wie er wel of niet bij God komen. Dat gebeurt dus niet direct ná de dood……..
  We gaan niet eerst naar de hemel en dan weer terug in het graf. Dat is een misleiding uit de Griekse mythologie.
  Weer een bewijs voor mij dat we in het graf rusten tot de wederkomst en dan Jezus tegemoet zullen gaan in de lucht. Wat moet dat mooi zijn!
  Daarbij denk ik aan het lied: ‘ wat een dag zal dat wezen, wat een dag, wat een vreugde al dat zijn’

  1. Nou Petra,
   wat jij zegt is niet waar, Als men overlijdt gaat de ziel wel degelijk naar God toe, iedereen, allen die voor Hem gekozen hebben, mogen voor eeuwig bij Hem zijn. Het lichaam blijft wel achter hier, totdat Jezus terugkomt. Dan zou Paulus bijvoorbeeld, zoals slapen, zoals jullie dat noemen, niet bij God nu zijn. En 2000 jaar nu met ziel en zaligheid in het graf zijn. Hoe kan hij dan zeggen dat het sterven hem gewin is, bij Christus te zijn het beste is! Nou ik zou zoals jullie beweren er niet naar uitzien 2000 jaar te slapen, in het onderbewust zijn. Filipenzen 1 verzen 21 en 22. hoe zit dat dan met Mozes en Elia, die toen Jezus met Johannes en Petrus op de berg der verheerlijking waren, en Mozes en Elia daar ook waren Petrus zegt zelfs, laat ons drie tenten voor u drieën maken. Hij herkende Mozes en Elia direct, zonder dat hij die twee ooit gezien had. Toch?? En de moordenaar naast Jezus aan het kruis die tot geloof kwam, en vroeg aan Jezus, Gedenk mijner als U in het Koninkrijk komt, waarop Jezus antwoordde de beroemde woorden
   HEDEN ZULT GIJ MET MIJ IN HET PARADIJS ZIJN!
   En wat dacht je van Lazarus, waar de man in de hel was en Lazarus in de schoot van Abraham was, laat hem naar mij toekomen om mijn tong met water te bevochtigen, Lukas 16:19-31. En Johannes 11 waar ze dachten dat Lazarus sliep, maar Jezus zei dat hij gestorven was. Enz.
   1 Korinthe 15 leert ons, waar Paulus zegt:
   Zie ik deel u een geheimenis mee. Niet allen zullen wij sterven, maar in een ondeelbaar ogenblik verandert worden, en de Heer tegemoet gaan
   1 Thessalonicenzen 4,de verzen 13-18, gaat daar nog dieper op in. Nogmaals onze ziel is bij Jezus in de hemel, maar het lichaam moeten wij zaaien, en blijft achter. Totdat Jezus wederkomst. Dan zal het lichaam van de doden met de dan nog levende gelovigen weggevoerd worden naar de Hemel.

  2. Goedendag Petra. Ik heb veel discussie, over deze onderwerp, gehoord en ook gelezen. Over niet of wel gelijk naar de hemel, of niet. Ik ben maar een leek! Wat ik begrijp is de lichaam sterft, de ziel sterft niet. Tegen de moordenaar aan het kruis Zij Jezus.. Lucas 23:43. En hij zeide tot hem. Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. Dan heb je ook de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man. enz. Nogmaals ik ben maar een leek!!!

 5. Petra Heuvel, Nog even over gisteren.. Hoe zit het dan met de strijd waar Paulus over spreekt? (het goede dat ik wil, doe ik niet, enz) Moeilijk soms om Gods woord te begrijpen…

  1. Hoi Gloria, dat is inderdaad moeilijk, want het voelt wél of dat satan heerst. Hij probeert in elk geval oorlog te voeren waarbij wij de geestelijke wapenrusting mogen dragen.
   Toch heeft hij al verloren want God bepaald wat hij mag en kan doen.
   Het is moeilijk om dit te plaatsen met al het wereld- en persoonlijke leed wat er is. De satan probeert te verleiden, meer niet. In Kolossenzen 2 : 15 lees je dat de overheden en machten openlijk ontwapend zijn en ten schande zijn gemaakt voor het hele universum.
   Het is goed dit te weten.
   Ziekte en ellende is een gevolg van de zondeval wat blijkbaar moét gebeuren.
   Wat niet maakt dat het niet vreselijk moeilijk kan zijn en voelt of de satan de macht heeft om voor zoveel leed te kunnen zorgen.

 6. Zingen betekent twee keer bidden,
  Dat is voor mij een waarheid !
  Ik zing dus met veel plezier in een gospelkoor. Maar ook zingend op de fiets genietend van Gods schepping.
  Ook al voel ik me verdrietig soms, komt er toch rust in mijn hart.

 7. Soms is het zo zwaar dat bidden niet lukt, mijn ervaring is dat zingen of luisteren naar christelijke liederen dan een manier van bidden worden!
  En het wisselt ook in de periodes van je leven, zo lang je maar in alles gericht blijft op Hem!

  1. Nicole,
   het maakt niet uit of je wel of niet bidden kan. God weet je omstandigheden, en houdt daar rekening mee. Niets hangt van ons af, je denken, voelen, doen. Je bent bij Hem onvoorwaardelijk Zijn geliefde, Hij houdt van ons. En vergeet niet, dat de Heilige Geest onze zorgen bij Hem behartigt. Een betere pleitbezorger, Trooster, (vaak verborgen troost) is er niet. Maar probeer alles toch bij je Vader te brengen, Ook al is het maar een Zucht, en ook probeer te blijven lezen, want daar wil de satan misbruik van maken, hij komt vaak als een engel des licht. En als je, jezelf veroordeelt, Gods oordeel is hoger, dan onze gedachten. 1Johannes 3 vers 18!
   Fijne dag verder.
   Jakobus zegt ook als wij beproeft worden mogen wij ons daarin verheugen, omdat ons geloof dan groeien zal. Jakobus 1:2.

 8. Jullie hebben allebei gelijk! Als je dat eerst genoemde lied van Gerrit kunt zingen, dat getuigt van vertrouwen op God. Want aan ons is de Genade verleend om niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. En dat is niet altijd makkelijk.

 9. Goedemorgen Zussen,
  Ben ik met je eens Grace, dat als we ergens blij mee zijn, we onze Heer er ook mee naar toe zullen GAAN. al is het nog zo klein! Want ook dat krijgen we uit Zijn hand,

  Maar ik ben er mee bezig, waarom zingen we alleen als we blij zijn, en niet als het moeilijker gaat??
  Ik denk aan het lied:

  ’t Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert,
  Het is goed wat mijn God mij beschik!

  Een lied is in staat je rustig te maken. En vooral, ik noem ze levensliederen, uit Joh. de Heer, Glorie klokken, en Opwekking.
  Deze bv.

  Daar is Één die uw moeite ziet,
  Kent al uw stil verdriet.
  Één die u troost in uw leed,
  Die helpt dragen uw kruis,
  Op de weg naar Gods huis,
  Daar is Één die u nimmer vergeet!

  Gezellige dag allemaal,
  GJK.

  1. Idd Gerrit, zijn er een hoop liederen – vooral in de bundels Glorieklokken en Johan de Heer – die men bij tegenspoed kan zingen. Of opzeggen, of mediteren.

  2. Hoi Gerrit toen jij aan het tikken was, over deze onderwerp, was ik ook mee bezig, Alles wat jij hier beschrijft, over de aanschouwen, van Paulus, en Petrus, Ik had het kort willen houden, maar fijn met jou aanvulling. Groetjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *