Op doorreis

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.

Lieve zussen,

‘Zo arm werd de Heiland, voor u en voor mij…’
Een regel uit een bekend kerstliedje dat ik vroeger op school leerde.
Maar de armoede waarin Jezus geboren werd, is niet meer te zien in het Kerstfeest van vandaag.
Om ons heen zien we de overweldigende aandacht voor eten, versieringen en cadeaus.
Het lijkt wel alsof de economie het Kerstfeest van de christenen heeft afgepakt.

O ja, we mogen het zeker gezellig maken!
Maar nooit mogen we vergeten wat Jezus Christus allemaal moest opgeven toen Hij naar de aarde kwam.
In de kerstdrukte van deze week kun je je ineens een vreemdeling op aarde voelen.
Net zoals de gelovigen in Hebreeën 11.
Paulus noemt een lange rij gelovigen uit de voorgeslachten van het volk Israël.
Al deze mensen hebben zich vastgehouden aan Gods beloften, zónder dat ze de vervulling daarvan hebben gezien.
Ze keken verlangend uit naar de Verlosser, maar hebben zijn komst niet mogen meemaken.
Ze zijn in het geloof gestorven.
De geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 hadden geen zicht op de geschiedenis die voorafging aan de komst van Jezus.
Zo hebben wij geen zicht op déze tijd, voorafgaand aan de tweede komst van Jezus.

Er valt Paulus nog iets op.
De gelovigen uit de vorige generaties keken verder dan dit aardse leven.
Hun blik was gevestigd op de toekomst.
Ze beseften dat deze aarde hun Thuis niet was.
Ze voelden zich vreemdelingen op aarde, op doorreis naar het echte Vaderland.
En ze wisten zeker dat ze dat Vaderland na hun sterven mochten binnengaan!

Ons Vaderland…
Soms licht de Bijbel een tipje van de sluier op.
Zoals in 1 Korintiërs 2:9:

Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.

Maar het blijft een glimp van wat komen zal.
Het zal mooier zijn dan het rijkst versierde huis.
Het zal liefdevoller zijn dan de meest warme familie en heerlijker dan het zuiverste kerstconcert.
Een Vaderland van een niet te bevatten geluk, vrede en schoonheid.
Een paradijs!

Ook dit jaar mag het weer Kerstfeest zijn.
Ook voor ons, zussen in het geloof, die op doorreis zijn.

Gebed: Lieve Here Jezus, geef dat ik nooit vergeet wat U voor mij opgaf toen U naar de aarde kwam. Als ik dat bedenk, kan ik alleen maar stil zijn van dankbaarheid. Doordat U de heerlijkheid bij uw Vader verliet, kan ik uitzien naar het volmaakte feest in mijn Vaderland. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Dan zou je ook de zondag niet moeten kennen als rustdag, want dat staat ook nergens in de Bijbel. die is aan ons heidenen nooit gegeven. die is een bedacht door keizer Alexander in de geschiedenis.

  Maria ging op de Eerste dag na de sabbat naar het graf, wat zij toen leeg vond.
  Voor mij is de eerste (zondag) dag van de week de Opstandingsdag, dus een Feestdag,om samen met andere gelovigen de Heer te prijzen,
  Dat je het als rustdag beschouwd is wat anders, alhoewel, we zijn tegenwoordig al op de vrijdagmiddag aan het (weekend) rusten.

  en zo zijn er zoveel dingen die niet kloppen, die door mensen zijn ingesteld, Goede Vrijdag? Er staat duidelijk dat de Here Jezus 3 dagen en 3 nachten in het graf zou zijn, me de vrijdag klopt dat niet.
  Dan de geboorte van Christus is ook het feest van het licht, wat is er dan tegen een kerstboom? Keep Christ in your Christmas.

  1. Nee Karin dat is ook niet met ons verstand te bevangen, eigenlijk te mooi om waar te zijn,
   MAAR HET IS WEL WAAR!!

  1. Ook ik vier geen kerst meer, sinds ik mij erin hebt verdiept. Daardoor voel ik momenteel des te meer een vreemdeling in deze wereld.

 2. Beste Joke,’
  ‘k Vier ook geen Kerst, -dit woord staat ook niet in de Bijbel- maar ik gedenk de geboorte van Jezus m’n Verlosser. Die God en Mens is!

  1. En wat is je motivatie Doetie? Je hoeft toch niet met de wereld mee te gaan?Zie m’n antwoord om de geboorte van Jezus te gedenken, je gedenkt toch ook de dag dat Hij voor jou aan het Kruis stierf en na 3 dagen weer is opgestaan?

  1. Ook ik ben dankbaar dat God ons zo lief had dat hij zijn zoon naar deze aarde stuurde. Wat een liefde!!! En toch vier ik geen kerst. Sinds ik mij heb verdiept in de oorsprong van kerst en waar het vandaan komt kan ik dit niet echt rijmen met waarom de kerk kerst viert. Maar dit is geen oordeel naar jullie die wel kerst vieren hoor. Ieder moet dat voor zichzelf weten. Maar misschien wel het onderzoeken waard?
   Fijne dag vandaag zussen.

  2. Ik bid je toe dat je je verbonden mag weten met andere gelovigen die je niet kent. Weet dat er door vele mensen gebeden wordt voor eenzame mensen. Ik bid je toe dat je er door gesterkt wordt.

  3. Zeker prachtig deze bemoediging.
   Die kan iedereen sterken,in zijn of haar verdriet.
   Ik wens jouw en die vele andere heel veel sterkte toe.
   Met Gods ,Genade en kracht en liefde?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *