Maria’s lied en mijn lied

Maria​ zei:
‘Mijn ziel prijst en looft de ​Heer,
mijn ​hart​ juicht om God, mijn Redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. (vers 46 en 47)

Lieve zussen,

Maria is bij Elisabet gekomen.
Ze heeft nog amper iets gezegd.
Ze heeft geluisterd naar Elisabets vreugdevolle woorden.
Ze heeft verwonderd Elisabets zegen ontvangen.
En dan…
Dan breekt Maria uit in een lofzang.
Wonderlijk hoe dat prachtige lied ineens in haar opkomt.
Maria is een meisje dat de Schriften kent.
Zij laat zich in haar gezang inspireren door een zus in het geloof: Hanna.
Bijna duizend jaar eerder zong ook Hanna een loflied toen zij de moeder werd van Samuël. (1 Samuël 2: 1-10)
Maria voelt zich verbonden met Hanna.
Hanna die zo blij was met haar zoon. Die zich verheugde in Gods grote daden. Net als zij.

Maria brengt lof aan haar Redder.
Zij ziet haar ongeboren kindje in de eerste plaats als de Messias.
Ze weet dat ook zij de Redder nodig heeft. (vers 46 en 47)

‘Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,’ zingt Maria. (vers 48)
Hoe waar zijn deze woorden. Tot op deze dag!
Want ook wij verheugen ons in de gebeurtenissen in Maria’s leven.
Ook wij zingen nog steeds haar lofzang.
Maria zingt dat God zijn genade niet alleen aan haar persoonlijk geeft, maar aan ieder die Hem eert.
Generatie op generatie laat God zien wie Hij is: een barmhartige God, een God die zich ontfermt over de mensen die Hem liefhebben. (vers 49 en 50)

God werkt zo anders dan wij verwachten.
De waarden van Gods Koninkrijk staan vaak in contrast met wat deze wereld belangrijk vindt. (vers 51 en 52)
In de wereld gaat het om macht.
In Gods koninkrijk om dienstbaarheid.
In de wereld hebben rijke en trotse mensen het vaak voor het zeggen.
Maar wie arm en nederig is, wordt door God gezien.
Hij maakt van de laatste de eerste.
En bij Hem wordt de arme rijk.

Maria zingt over ‘wie honger heeft.’ (vers 53)
Ik moest meteen denken aan Jezus’ woorden in Matteüs 5: 6: ‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar ​gerechtigheidwant zij zullen verzadigd worden.’
God verzadigt de mensen die honger hebben naar zijn genade.
Maar wie het van zichzelf verwacht, stuurt Hij met lege handen weg.

Maria zingt ook over haar volk, over Israël. (vers 54 en 55)
God heeft zijn belofte aan Abraham vervuld.
Zijn belofte aan Abraham en zijn nakomelingen.
Het volk waar wij ook bij mogen horen, als Abrahams geloofskinderen.
‘… tot in eeuwigheid.’ Zo eindigt Maria haar lied.
Gods werk gaat door.
Ook vandaag. En morgen. Tot in eeuwigheid!

Zoals Maria zich door Hanna liet inspireren, zo mogen wij ons laten aanmoedigen door Maria.
Haar lofzang mag onze lofzang zijn.
Laten we elke regel met heel ons hart meezingen.

Dankgebed: de lofzang van Maria.

‘Mijn ziel prijst en looft de ​Heer,
mijn ​hart​ juicht om God, mijn Redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig​ is zijn naam.
Barmhartig​ is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Hallo , Ik ben Paulina en ik ben nieuw hier op deze website en de tekst van 24 december gelezen , ik ben mijn man verloren aan slokdarmkanker ( d.d. 4 oktober 19 ) ik hoop op deze website , door het lezen van de teksten , wat geheeld te worden in de eenzaamheid die ik nu voel , heb nog nooit in mijn leven in mijn eentje gewoond zucht wel merk ik , naar mijn verbazing , dat er ineens vele lieve mensen op mijn pad komen , de meesten kennen mijn man als attente liefdevolle man en nu zijn het mijn vrienden geworden en daarboven op mensen van vroeger die ineens weer contact met mij zochten en tweede kerstdag komt mijn beste vriendin , ik kan dag en nacht bij haar terecht , zo laat God mij merken dat Hij in mijn leven is en blijft 😉 Paulina

  1. Fijn Paulina dat je Zussenliefde ontdekt hebt zo kunnen we elkaar bemoedigen gesterkt worden door de bemoedigende woorden van onze Hemelse Vader die Grace op zo’n mooie manier aan ons doorgeeft.

   Heel veel sterkte gewenst boven alles hoop en bid ik je toe dat je nabijheid van de Heer mag ervaren in je eenzaamheid.
   Veel liefs ?

  2. Veel Sterkte lieve zus in Christus. Ik wens je veel bemoediging en troost en hoop en.vertrouwen voor de toekomst. De liefde van de Heer zal je nooit velaten. Hij zorgt voor jou.

 2. Fijn dat je er weer bent, Gerrit. Sterkte in alles. Iedereen goede en fijne Kerstdagen gewenst en Gods zegen en nabijheid in het nieuwe jaar!

 3. Fijn jouw weer terug te mogen hebben in Zussen liefde.
  Wat vervelend voor jouw dat jij een nare tijd hebt moeten doorstaan, gelukkig mag het nu beter gaan.
  Zo ,zien wij maar weer onze God en Vader doet alles op Zijn tijd,ook in jouw leven Gerrit.
  Voor ieder een ,en natuurlijk,ook voor jouw Gerrit Gezegende Kerst dagen? en een gezond 2020.?

 4. Fijn je weer te zien op Zussenliefde ? Gerrit.
  Je hebt een heftige tijd gehad schrijf je maar je heb vast gehouden
  dat Jezus alleen jou en ons redding brengt. ??

  En Helena ik vul jou aan, Zijn Goedheid duurt tot in eeuwigheid.

  Lieve zussen die we al een poosje niet meer lezen op Zussenliefde er word voor jullie gebeden.
  Hou moed houd moed, eens komt er een tijd dat God jou recht doet.
  Zingt Matthijn Buwalda in zijn mooie lied de Bergrede.

 5. Goedemorgen lieve zussen, ik ben weer terug. Na een heftige tijd.

  Ik wens jullie Gods zegen voor de Kerstdagen, waar een Zoon ons is geboren, die de Heiland der wereld ? Gerrit Kassies, tot redding is geboren!!
  De Naam aller Namen.

  1. Beste Gerrit,
   Wat fijn weer een berichtje van je te zien, we hebben je echt gemist! Maar naar om te lezen dat een heftige tijd voor jou, de reden was. Héél véél sterkte en kracht toegewenst en gebeden en in alles de Zegen en nabijheid van onze Hemelse Vader en Heer!

  2. Fijn om je weer terug te horen,Gerrit.
   Iedereen gezegende feestdagen.
   Loof den Heer want Hij is goed?

  3. Fijn Gerrit dat je er weer bent. Ik wens je God’s rijke zege toe. Gezegende Kerst dagen Groetjes Susan

  4. DAg Gerrit, fijn je naam weer te lezen. Heb je bij dezelfde Kerk kunnen blijven of toch niet? Gezegende Kerstdagen en met Jezus zijn we méér dan overwinnaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *