Het licht wint

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
(vers 4 en 5)

Lieve zussen,

Door Gods Zoon leren wij God kennen, lazen we gisteren.
In de Here Jezus laat God zien Wie Hij is. En hoe groot zijn liefde en genade zijn.

Na de zondeval kwam de mens terecht in duisternis en dood.
Het tegenovergestelde van licht en leven.
De satan wil helemaal niet dat we God kennen zoals Hij is.
Hij doet alles om ons zicht op God te vertroebelen.
Hij begon daar meteen mee, al bij Adam en Eva.
Liegen over wie God is.
De satan heeft het door heel de geschiedenis heen geprobeerd.
Vanaf de schepping tot aan Johannes, en vanaf Johannes tot aan vandaag.
Hij wil ons beeld van God verduisteren.

Maar Johannes komt tot een heerlijke conclusie.
Al die tijd is het de duisternis niet gelukt om het licht in zijn macht te krijgen! vers 5
De duisternis kon het niet winnen van het licht.

Wat doet de vijand als hij terrein verliest?
Hij wordt steeds boosaardiger in zijn strijd.
En dat merken ook wij.
We zien de duisternis om ons heen.
We zien hoeveel mensen er van God vervreemd zijn.
Mensen die liever in het donker leven dan in het licht. vers 10

We merken het in ons eigen leven.
Donkere wolken die het licht verduisteren, die ons zicht op God belemmeren.
Wolken van eigenwijsheid, van verdriet en pijn, van tegenspoed en zonde.
De satan doet niets liever dan ons scheiden van de Vader.
Hij wil onze relatie met God verstoren. Een mist optrekken in ons vertrouwen op God. Twijfel zaaien over de kennis die we opdoen uit de Bijbel.

Ja, ook in ons leven probeert de duisternis het licht in zijn macht te krijgen.
‘Kijk eens wat er in de wereld gebeurt. Waarom doet God niets? Is dat liefde?’
‘Is God wel te vertrouwen? Hij doet mooie beloften. Maar ik merk er niets van.’
‘Waarom helpt God me niet? Hij belooft dat Hij zijn kinderen niet in de steek laat. Maar Hij laat mij zitten…’

De Here Jezus is het antwoord op de duisternis.
Hij heeft de macht van het duister gebroken toen Hij stierf aan het kruis.
God begon de Schepping met de woorden ‘Laat er licht zijn.’ Genesis 1:3
Het licht – de grootste vijand van het duister.
Zodra er licht schijnt, al is het maar een klein straaltje, moet de duisternis wijken!
God begint de nieuwe schepping wéér met licht.
Hij zond de Here Jezus, het Licht der wereld.

Gebed: HEER, wat een rust dat ik mag weten dat ook in mijn leven de duisternis het niet zal winnen. Laat het licht van uw liefde en genade in mijn leven schijnen, zodat de wolken van zonde en verdriet verdreven worden. Amen. 

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Om nog even een extra vertaling toe te voegen aan de variaties van vers 5 die al voorbij zijn gekomen, de Engelse Amplified Bible, die niet alleen vertaald maar ook omschrijft hoe het in de grondtekst geduid staat zegt het volgende: ” And the Light shines on in the darkness, for the darkness has never overpowered it (put it out or absorbed it or appropriated it, and is unreceptive to it).
  Of te wel in het NL: En het Licht blijft schijnen in de duisternis, want de duisternis heeft het nooit overweldigd (geabsorbeerd/opgenomen/verzwolgen of toegeëigend en is er niet ontvankelijk voor).
  Een heel rijke zin dus, niet verwonderlijk dat er verschillen tussen de NL vertalingen zitten, want de tekst zegt veel meer dan in 1 Nederlandse zin of woord te vangen is.
  Vooral mooi dat het Licht BLIJFT schijnen, dat extra woord blijft voegt zoveel kracht toe.
  Mogen wij ook Zijn Licht laten schijnen in de wereld om ons heen, want het kleinste vlammetje doet de duisternis al wijken, laat staan als wij allemaal Gods grote Licht samen uitstralen!

 2. Dank voor je mooie uitleg.Grace,
  de satan hij gaat rond als een briesende leeuw.
  Alles wil hij kapot maken.
  Maar wat een rijkdom dat God machtiger is.
  Hij is het LICHT op deze wereld?

  Troost allen die in nood en smart
  tot U verheffen het angstig hart.
  Maak ons in tegenspoeden stil
  Hoor ons toch Heer!
  Om Jezus wil
  Amen.?

  1. Klopt Beatrix, zoals ik het lees laten de reageerders elkaar ook in hun waarde. Maar soms is de ene vertaling wel meer in lijn met de grondtekst dan de andere. En dat wisselt per tekst. Dus het is heel fijn dat we meerdere vertalingen tot onze beschikking hebben en de verschillen met elkaar kunnen delen om een tekst beter te begrijpen.
   Dat is soms ook echt nodig, en de Heilige Geest blijft in dit alles ook onmisbaar.

 3. Heer wij danken U,dat wij niet in de duisternis hoeven te leven,
  Dat uw Zoon Jezus ,ons van de duisternis heeft gered.
  Help ons Heer,als het wel donker is in ons leven,om er niet in te blijven hangen Heer,maar spoedig in het licht mogen leven.
  Amen?
  Prachtig deze uit leg,past mooi bij Advent!!

 4. In de NBV staat “maar de duisternis heeft het niet gegrepen ” dat is toch wat duidelijker. Jezus is het licht van de wereld en heeft de duisternis overwonnen. En wij mogen in zijn licht leven.

  1. Dus de oude vertaling “maar de duisternis heeft het niet begrepen” is niet goed. Jouw uitleg is duidelijk, Grace! Bedankt.

  2. Gloria, de bijbelverklaring geeft aan dat je i.p.v. ‘begrepen’ ook ‘gegrepen’ kunt lezen. In elke geval geven beide woorden aan (en ook de verschillende vertalingen) dat ‘het licht wint’! Liefs van Grace

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *