Gedragen

In al hun nood was ook Hijzelf in nood: zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft Hij hen zelf verlost, Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.

Lieve zussen,

In de Bijbel lezen we hoe kostbaar wij zijn in Gods ogen.
Dat zien we terug in de manier waarop God over zijn volk spreekt.
Hij spreekt over hen als een Vader over zijn kinderen.

Jesaja kijkt in deze verzen terug op Gods goedheid.
De Israëlieten stelden Hem keer op keer teleur.
Terwijl God hen zo liefhad en als een Vader voor hen zorgde.
Hij bevrijdde hen uit de slavernij in Egypte.
Hij leidde hen al die jaren door de woestijn en beschermde hen voor gevaren.

In al hun nood was ook Hijzelf in nood …

Als zijn volk klemgezet en bedreigd werd, leed God als een Vader met hen mee.
Wat zijn kinderen werd aangedaan, werd God zélf aangedaan.
Wat moet dit een troost zijn voor onze broers en zussen die bedreigd worden om hun geloof.
Wat bemoedigend voor iedereen die zich bang en klemgezet voelt.
God verbindt zich aan zijn kinderen.

Dat geldt ook voor ons persoonlijk.
Wij liggen God na aan het hart. 1 Petrus 5:7
Als wij in nood zijn, lijdt God met ons mee.
God zegt niet dat Hij met zijn kinderen meehuilt en daar als een machteloze God verder niets aan kan doen.
Hij zegt dat Hij er wél iets aan kan en wil doen.
De ‘engel van zijn tegenwoordigheid’ treedt op, lezen we in Jesaja.
Deze engel is Jezus Christus.

Jezus Christus.
Zijn naam is Immanuël.
Door Hem is God altijd bij ons.
Hij draagt ons, ook in onze persoonlijke omstandigheden, door de woestijn van dit leven.

Gebed: Vader in de hemel, dank U dat ik mij door U gedragen mag weten. Door Jezus Christus sta ik er nooit alleen voor. U zult altijd met mij zijn. U, machtige God, wilt betrokken zijn bij mijn persoonlijk leven. Wat een wonder! Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Here God, onze Vader.wij danken dat U bij ons bent, nu de Kerstdagen voorbij zijn gegaan,en het einde van het jaar nadert en wij mogen voelen God U heeft ons dit jaar in uw nabijheid gegeven dank U God,Vader, en Heilige Geest.
  U heeft ons gespaard,door U en met Uw Genade,mogen wij hier zijn Heer.
  Wij vragen U, of U met ons mee wilt gaan het jaar 2099 uit en het nieuwejaar 2020 in.
  Wij vragen U,of U, met de zieken,en met de eenzamen, en rouwenden zijn wil, en met mensen die iets hebben om welke reden dan ook zich niet begrepen voelen,en vragen om hulp aan U, maar ze wachten al zo lang God, wilt U ook met hen zijn .en help hen Here God op Uw tijd.?
  Amen

  1. En Heer geeft U aan ons ogen en een luisterend oor voor mensen die U zoeken en hulp nodig hebben, geeft U mij de kracht en de vrijmoedigheid om te helpen.
   Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *