Koesteren

Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen ​barmhartigheid​ ondervinden.

Lieve zussen,

In het Hebreeuws heeft het woord barmhartigheid te maken met moederliefde.
Dat vond ik een prachtige ontdekking.
Daarmee hebben we meteen de diepe betekenis van barmhartigheid te pakken.
Het is de milde liefde voor iemand die het niet alleen redt.

In  Matteüs 9: 36 lezen we dat de Here Jezus ‘met ontferming bewogen was’ bij het zien van de mensenmenigte die achter Hem aanliep.
Hij zag hoe zijn volk verloren en hulpeloos op zoek was naar liefde en redding.
Jezus’ blik was vol barmhartigheid.
Hoe bijzonder is het dat Gods liefde in de Bijbel vaak vergeleken wordt met de liefde van een moeder voor haar kind.
Lees bijvoorbeeld maar eens Jesaja 49: 14 e.v.
God houdt van zijn kinderen op een troostende, zorgende, koesterende manier.
Een moeder laat haar kind niet in de steek. Zelfs niet als het kind eigenwijs is geweest en door eigen schuld in de problemen is geraakt.
Zo laat ook God zijn kinderen nooit in de steek.

God buigt zich in liefde en ontferming neer naar de mens die zichzelf in de ellende heeft gestort.
Daarom is het onze opdracht om óók barmhartig te zijn naar onze naaste.
Als je hierbij denkt aan de milde, zorgende liefde van een moeder, wordt deze opdracht heel concreet.
We stellen ons zo gemakkelijk kritisch, hard en oordelend naar de ander op.
Zijn wij ook ‘met ontferming bewogen’ als onze naaste het niet alleen redt?

De Here Jezus prijst de barmhartigen gelukkig.
Mensen die niet op zichzelf gericht zijn, maar het goede voor de ander zoeken.
Mensen die mild en liefdevol zijn, met harten die branden van mededogen.
Voor hen heeft de Here Jezus een belofte.
Als je zo met je naaste omgaat, zul jij zélf barmhartigheid ondervinden bij God.

Want laten we de vorige verzen niet vergeten.
Jij bent toch die arme van geest?
Die treurende?
Die zachtmoedige?
Degene die hongert naar gerechtigheid?
(Zie de eerdere overdenkingen)
God belooft jou zoveel rijkdom.
Uit genade, onverdiend!

Dan kun je toch niet anders dan óók barmhartig zijn?
Als je beseft hoe groot het geluk is dat God je geeft als je alles van Hem verwacht, wil je dat geluk uitdelen.
Dan heb je begrepen hoe rijk de beloften zijn die jij als Gods erfgenaam hebt ontvangen.

Gebed: HEER, help mij om in mijn leven uit te dragen hoe groot uw liefde is. Ik verdien niets, maar mag mij uit genade door U gekoesterd weten. Help mij om mijn naaste lief te hebben en te dienen, zoals U dat van mij vraagt. Amen.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Deel je gedachten op Facebook Zussenliefde
Instagram: @zussenliefde.nl

Advertentie

Waarom zie ik dit?

Reacties

 1. Heer leer mij om barmhartig te zijn,U bent zo goed voor mij/ ons wees met ons Heer om ons als een barmhartige te gedragen ,dan mag en kan ik ook uitdelen.
  Dat probeer ik ook Here God,maar soms mis ik daar wijsheid in ,wil U mij helpen om het meer en meer te kunnen zien, leid mij de weg die ik gaan moet.
  Ik dank U Heer voor al uw goedheid,laar mij ook die goedheid naar de ander uitstralen.
  Dat vraag ik U om Jezus wil Amen🙏

 2. Loslaten is echt niet dat je niets meer hoopt en met dat hopen bedoel ik dat kinderen bij je terug koen. Maar loslaten is wel in Gods Hand geven. Bidden dat onze Trouwe Vader voor hen zal zorgen en bidden om de Geest die in hun harten mag gaan werken. Ook ik heb dit moeten leren en bid iedere dag voor de kinderen die geen contact met mij willen hebben. Verdrietig door alles heen maar we mogen vertrouwen.
  Barmhartig zijn? De kinderen bij de Heer brengen in je gebed. Het is een worsteling als moeder maar ook als moeder mag jij je leven aan Hem overgeven en Hij zal je helpen, soms niet te zien, soms niet te voelen maar Hij is er nu en altijd.

  1. Dank U wel allemaal wat ik lees heb ik vanochtend in mijn hart uitgeschreeuwd naar God biddend in de kerk dat Hij de kinderen wil vasthouden zich naar Hem toe wil trekken dat er ergens een gedacht lied bij hun binnen komt van vroeger, bijv Weet je dat de Vader je kent weet je dat je een Parel bent van waarde bent , een parel in Gods hand. Er was een doopdienst pijnlijk maar mooi. Ik zal idd blijven bidden dat is het enigste dat ik nog doen kan. In mijn leven heb ik innerlijke rust mogen ontvangen door Hem alleen.

   Dank nogmaals ik dacht laat mijn stukje verwijderen maar voel me bemoedigd al ken ik jullie niet persoonlijk.
   Wetend dat het mij niet alleen overkomt zal ik ook voor alle vaders en moeders bidden dat kinderen die zijn afgedwaald als het lammetje dat Heer terug brengt bij de kudde. Zijn kudde want Hij is die Goede Herder die Zijn schaapjes veilig leidt
   Ook bad dominee voor hen die geen kinderen kunnen krijgen de bijbel spreekt daar mooie bemoedigende woorden over toch de pijn is menselijk wetend God heeft met alle dingen die gebeuren een plan en Zijn plan staat vast Hij heeft alles in Zijn hand niets is er of Hij weet ervan, moge God jou en mij kracht geven dat we blijven verwachten en proberen te leven zo Hij het wil.

   Gods zegen lieve zussen en broers.

 3. Veilig in Jezus armen …

  en ook al voelt dat soms niet zo, bid maar, en dat kan ook al kan je zelf de woorden niet vinden en uitspreken,
  De Vader weet al wat je wil brengen, ziet de tranen in je gebroken hart, en innerlijke rust zal u gegeven worden, wijsheid en kracht, kracht om door te gaan, want, weet;

  Hij laat niet los !,

  De Heilige geest is bij je, In je en door je heen …

 4. Mijn leven staat alleen maar in teken van vluchten loslaten en heb door onmacht van christelijke jeugdzorg 1 van mijn kinderen uit huis gezet met al zijn
  spullen ik wist dat niet goed was wat jeugdzorg deed nu ruim 15 jaar verder ben ik gebroken zie mijn kind niet meer.
  Ben ik geen goede moeder kwa mensen van de wereld maar God ziet mijn gebroken hart en heeft mij lief maar de pijn zal tot mijn dood blijven.
  Allemaal psychiesche levens bij elkaar en je leven is een grote ramp.
  Dan wilde ik altijd goed doen de Heer dienen, BARMHARTIG zijn maar ik kan het niet mijn kinderen (autistische) willen geen contact meer 15,jaar hoop je met kerst samen te zijn ik heb geknokt maar stop er mee ik heb zelfs angst voor mensen die barmhartig willen zijn voor mij.
  Ja ik ben zelf ook debet voel me schuldig, mijn leven is getekend door de krassen in mijn hart afwijzingen ik voel me soms al kunnen we het niet als Jezus bespot geslagen vernederd zo klein zo klein en toch ervaar ik Hij heeft een plan met mij ondanks tilt Hij mij op elke dag opnieuw en wil ik uitzien naar het geen Hij voor mij heeft hoop dat mijn Ik gestorven is want niet Ik wil meer keuzes maken maar alleen zo de Here wil

  En dan hoop ik voor de toekomst de barmhartigheid te mogen kunnen geven aan velen die het nodig hebben zonder strijd die ik xo graag wil en niet gebeurd dan is loslaten zo mooi en is er ruimte voor nieuw leven Hij trooster van mijn pijn Hij die mij veilig naar de overkant brengt, gebeuren er dan geen nare dingen meer, ja hoor maar Hij is erbij, en ik weet Hij zorgt voor Zijn kinderen die ik maar even mocht lenen, ik weet in Zijn handen zijn ze veilig.
  En er gebeuren nog vreselijke dingen maar moge de Here hun geven wat ze nodig hebben vrede geluk en vooral dat ze gaan zien hoeveel liefde we als ouders voor hen hebben zodat het een ommekeer zal hebben als de verloren zoon, mijn droom kan haast niet wachten.
  Maar het blijft Gods plan Zijn wil dat zal niet falen al al al de mijne wel.
  Gods zegen is er lieve zussen ook voor jou als je hart nog zo gebroken is al gaat het niet zo je verlangt Hij is er,
  En Hij kent doorgrond ons meer dan we zelf kunnen vormt ons kneed ons als we nerderig hem te voet vallen ik weet nu ik kan niets maken herstellen ik leg totaal mijn leven in zijn handen dat geeft rust want God is de meest barmhartigste boven alle mensen en dan voelen zien we het niet altijd maar GELOOF ALLEEN.

  Liefs een eenzame strijdende zus.

  1. Jezus zal je eens in zijn armen nemen en al je tranen van je ogen vegen. Zal voor je bidden eenzame zus.

 5. Loslaten betekent niet dat je niet kunt bidden . In je hart blijft diegene wel. De verslaafde loslaten, geen geld en, of onderdak geven is héél erg moeilijk. Maar vaak de enige weg,hoe moeilijk ook.

  1. Precies. Ik ken een moeder van dichtbij die dat heeft moeten doen… Zij bad “alleen nog maar”. Alleen nog maar?? Het was het beste wat zij voor haar zoon kon doen. Hij ging inzien dat hij hulp nodig had en kwam bij de Hoop terecht. Is nu al járen clean. Prijs de Heer, onze God is sterker!!! Zoek het lied op: “U bent sterker” Mozaïek 318. Vandaag weer met barmhartigheid naar mijn oude moeder.. 😘

  2. Loslaten betekend als Christen in Gods handen mogen leggen. Wat een zegen, zekerheid en rust mogen we daar ook in vinden.
   Pas als wij loslaten kan God het overnemen.
   Het klinkt makkelijk, maar het kan zo moeilijk zijn zelfs als christen. De HG wil ons ook hier in een Helper zijn.🙏
   De wereld zegt ook laat los maar vindt geen Handen om het in over te dragen.

  3. Lieve anoniem,

   Wat een pijn draag jij met je mee. Wat moet het voor een moeder hartverscheurend zijn om je verslaafde kind uit huis te moeten zetten. Dat is niet onbarmhartig, het laatste en juiste redmiddel. Want barmhartigheid betekent nniet jezelf te laten misbruiken of als voetveeg te laten behandelen. Als je al het andere hebt geprobeerd, moet je die stap wel zetten, ook in het belang van je betreffende kind. Anders zou je namelijk instandhouding van de verslaving bevorderen.
   Loslaten is niet laten vallen, maar je kind of een situatie aan God toevertrouwen. Wat net zo goed enorm moeilijk kan zijn omdat je vertrouwen in God misschien ook beschadigd is of ontbreekt.
   Of alles wat er is gebeurd Gods plan was, betwijfel ik. Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid en gaan vaak tegen Zijn wil in.
   Ik wens je héél véél kracht sterkte en wijsheid toe!

  1. Hoi anoniem,
   Wat een moeilijke situatie lijkt me dat.
   Als ik vanuit mijn eigen gevoel mag spreken dan denk ik dat God ons niet alles geeft waar we om vragen omdat, dat soms niet goed voor ons is.
   Jezus liet zich niet manipuleren maar hij heeft ons wel onvoorwaardelijk lief.
   Dat betekend dat je een verslaafde wel onvoorwaardelijk lief mag hebben, je mag diegene in Gods handen leggen en voor hem/haar blijven bidden. Het betekend niet dat je diegene alles moet geven waar hij om vraagt omdat sommige dingen niet goed voor die persoon zijn. Soms is het enige wat je kan doen bidden en liefhebben.
   Ik sta niet in uw schoenen en ik ken de situatie niet, daarom wil ik u benadrukken dat ik vanuit mijn eigen hart spreek. Ik bid u veel wijsheid, kracht, liefde en Gods zegen toe.

  2. Klopt! Lieve Anoniem ♡
   Ik las je reactie… en dacht alleen maar: als ze maar niet gebukt gaat onder schuldgevoel!
   Heel veel sterkte met los blijven van de manipulatie van je verslaafde kind. Vul je met het goede van De Goede. Lees veel in zijn Woord en stort je hart bij Hem uit. Je kind is ook bij Hem op de radar. Dat is in veilige handen.

   Sterkte en troost van De Heilige Geest bid ik je toe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *